Independent Living Challenge -kilpailussa haetaan innovaatioita itsenäisen asumisen tueksi

Artikkelikuva: Independent Living Challenge -kilpailussa haetaan innovaatioita itsenäisen asumisen tueksi

Viisi pohjoismaista pääkaupunkia ja Nordic Innovation järjestävät yhdessä kilpailun, jonka palkintona on 1 000 000 Norjan kruunua. Independent Living Challenge -kilpailun tavoitteena on löytää uusia teknologisia ja muita ratkaisuja tukemaan ikääntyneiden ja vammaisten itsenäistä asumista kotona. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto vastaa kilpailun toteutuksesta Suomessa yhdessä Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Forum Virium Helsingin kanssa.

Kilpailussa kehitettävien innovaatioiden tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ja vammaisten elämänlaatua tukemalla heidän toimintakykyään ja itsenäistä selviytymistä. Näin voidaan myös vähentää ulkopuolisen avun tarvetta.  

Alkuvuodesta 2015 avautuva Independent Living Challenge -kilpailu on kaikille avoin. Osallistujat voivat olla esimerkiksi yrityksiä, tutkimuslaitoksia, opiskelijoita tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Tavoitteena on kehittää innovaatioita sekä kilpailun kohderyhmille että heille palveluja tuottaville ammattilaisille. Lisäksi halutaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin vakiintuneille kuin vasta kasvuvaiheessa oleville yrityksille.

”Meillä on pohjoismaissa samat tarpeet ja tavoitteet. Uskon, että kilpailun kautta löydämme sellaisia ratkaisuehdotuksia, jotka ovat sekä käyttökelpoisia että monistettavia. Tavoitteena on tehdä alan markkinoita kiinnostavimmiksi niin yrityksille kuin muille alan toimijoille, jotta tulevaisuuden suuret haasteet saadaan ratkaistua”, kertoo Juha Jolkkonen Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta.

Kilpailun palkinto on 1 000 000 Norjan kruunua (noin 121 000 eur), joka voidaan antaa joko yhdelle tai useammalle finalistille. Palkintorahalla on tarkoitus tukea kehitettyjen ratkaisujen kaupallistamista.

Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa toimiva Nordic Innovation toimii kilpailun pääjärjestäjänä ja suurimpana rahoittajana. Osakokonaisuuksia toteuttavat Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon, Tukholman ja Reykjavikin kaupungit. Nämä kaupungit tukevat kilpailuun osallistuvia tahoja innovaatioiden käyttäjälähtöisessä kehittämissä muun muassa  tarjoamalla aidot olosuhteet prototyyppien testaamiselle.

Forum Virium Helsinki on mukana järjestämässä Helsinki CityJam -työpajaa 9.9.2014, jonka tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja itsenäiseen kotona asumiseen. Työpajassa kerrotaan tarkemmin Independent Living Challenge -kilpailusta ja sen teemoista.

Ilmoittautumiset osoitteessa cityjam2014.wordpress.com.

Lisätietoja     
                   
Juha Jolkkonen                       
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto       
Puh. 09 31052482                       
juha.jolkkonen@hel.fi  

Kaisa Spilling  
Forum Virium Helsinki  
Puh. 040 744 8831                 
kaisa.spilling@forumvirium.fi         
           
www.nordicinnovation.org/independentlivingchallenge
 

Lue myös