Yhteistyö Forum Virium Helsingin kanssa vauhdittaa yrityksiä: RAIN ja 5G-testiympäristö

Artikkelikuva: Yhteistyö Forum Virium Helsingin kanssa vauhdittaa yrityksiä: RAIN ja 5G-testiympäristö

RAIN oli mukana Forum Virium Helsingin koordinoimassa UrbanSense-hankkeessa vuonna 2019. Hankkeessa rakennettiin 5G-verkon testiympäristö ja innovaatioalusta, joka sovelsi uutta teknologiaa kaupunkiympäristön havainnointiin. Kysyimme RAIN CEO Henri Kiviojalta, miten yhteistyö vaikutti RAIN-alustan kehitykseen.

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston tukemassa UrbanSense 5G -hankkeessa toteutettiin vuosina 2018–2020 kaksi toisiinsa kiinteästi liittyvää osaa. Toinen osa keskittyi 5G-verkkoteknologian tutkimus- ja kehitystyöhön sekä reaaliaikaiseen ilmanlaatudatan siirtoon ja keräämiseen. Toisessa kehitettiin laajemmin Helsinkiin yrityksille avoimia 5G-teknologiaan perustuvia alustoja. 

Hanke mahdollisti kansainvälisestikin kiinnostavan ja uniikin 5G-kokeilualustan kaupunkiympäristöstä, jossa kerättyä tietoa tutkittiin ja koottiin monilähteisesti, monialaisesti ja yhdessä.

”Kokeilu onnistui hyvin ja saimme pääosin niitä tuloksia, joita odotimmekin.”

Henri Kivioja, RAIN

Liikennevalojen tunnistamista onnistuneesti konenäon avulla

Kokeilun konseptissa kokeiltiin kustannustehokasta tapaa kerää dataa risteyksissä olevista liikennevaloista autossa olevan matkapuhelimen avulla. Kokeilussa liikennevaloja tunnistettiin konenäön avulla valokuvista. Nämä tiedot sekä kuvista poimitut paikkatiedot ovat kytketty karttaan. Kokeilun perusteella autoille tarkoitettujen liikennevalojen tunnistus onnistuu suurella todennäköisyydellä.

 “Kokeilussa testattiin 5G-alustan mahdollisuuksia digitaalisuuden alueella. RAIN oli alusta, jonka päälle muut osallistujat innovoivat,” kertoo hankkeessa mukana olleen RAIN:in CEO Henri Kivioja. 

Kokeilu ja yhteistyö osoittivat alustan toimivaksi ratkaisuksi

RAIN oli toteuttamassa Edge Computing -alustaa. Edge Computing -alustakokeilussa Telia inmics-nebula ja RAIN toteuttivat yhteisen ratkaisun, jossa RAIN toteutti palvelurajapinnan Telia Inmics-Nebulan tarjoamille virtuaalikoneille. Alusta tarjottiin Edge Computing -kokeilujen aikaiseen käyttöön ja palveluja laajennettiin kokeilujen käyttötapauksien mukaan. 

“Kokeilu onnistui hyvin, saimme pääosin niitä tuloksia, joita odotimmekin. Lisäksi RAIN osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Yhteistyö muiden kokeilussa mukana olleiden yritysten kanssa oli hyvää. Saimme myös lisänäkemystä alustan jatkokehittelyyn” toteaa Kivioja.

Kokeilusta saatiin ymmärrystä Edge Computing -alustaratkaisun toimintamallista kaupunkiympäristössä niin keskitetysti ja hajautetusti yhdessä 5G-tarjooman kanssa. Yhdistelmä kokonaisuudessaan oli innovatiivinen, jossa useampi yritys pilotoi ratkaisujaan. 

RAIN-alusta soveltuu erityisen hyvin lähes reaaliaikaiseen striimaavan datan käsittelyyn. Käyttötapauksissa voidaan käsitellä esimerkiksi live video-striimiä, audio-striimiä, teksti-striimiä, loT-dataa, sekä virtuaalisen tai lisätyn todellisuuden (VR/AR) dataa. Henri Kiviojan mukaan “RAIN-alustan kehitys jatkuu nyt yhdessä asiakkaiden kanssa ja se on myös markkinoilla käytössä.”

Lue lisää UrbanSense 5G -projektista ja kokeiluista

Kuva: YIT ja Helsingin kaupunki

Lisätietoa

Lue myös