Rakenteilla oleva ja kehittyvä alue tallentuu nopeasti, ajantasaisesti ja joustavasti fotogrammetrisella mittauksella. Dronella mitatun materiaalin avulla voidaan helpottaa muuttuvan alueen suunnittelua ja seurata sen kehitystä pitkällä aikavälillä.

Joulukuussa 2021 Forum Virium Helsinki tilasi Tietoa Finland Oy:ltä fotogrammetrisen 3D-mallin Pohjois-Pasilassa sijaitsevasta Postipuistosta. Noin 23 hehtaarin kokoinen entinen VR:n varikkoalue on nopeasti kehittyvä ja alati muuttuva, sillä alueelle rakennetaan parhaillaan asuntoja noin 5 000 asukkaalle. Samalla alue on kuitenkin myös ensimmäisten asukkaiden koti ja arkiympäristö.

Uusi asuinalue on jatkuvassa muutoksessa. Liikennejärjestelyjen, kuten teiden, kävelyreittien ja opasteiden sijainnit voivat muuttua lyhyessä ajassa aiheuttaen harmia lähilogistiikalle ja asukkaille. Karttasovellukset eivät pysy ajan tasalla ja kaupunkitietomallien päivitys tapahtuu suhteellisen harvoin. Ajantasaista tilannekuvaa kehittyvästä alueesta ei siis ole saatavilla.

– Dronekuvaus oli joustava ja nopea tapa saada tarkka tilannekuva halutulta alueelta, sanoo digitaalisen kaksosen tuoteomistaja Juho-Pekka Virtanen Forum Virium Helsingistä. 

Kuvaus näytti, miten nopeasti on mahdollista saada ajantasainen visualisointi halutusta kaupunginosasta. 

Tiuhaan muuttuvilla kehittyvillä alueilla ajantasaisen tiedon merkitys asukkaille korostuu. Heidän tarpeisiinsa pitäisi pystyä vastaamaan myös silloin, kun alue kokonaisuutena vasta rakentuu.

Fotogrammetrista mittausta voitaisiinkin hyödyntää jatkossa laajemminkin esimerkiksi Fiksu kaupunki -hankkeeseen kuuluvien kaupunginosien kehitystyössä. 

Tarkat pistepilvet matalailmakuvauksella

Pohjois-Pasilassa sijaitsevan Postipuiston alue kartoitettiin fotogrammetrisesti dronella. Fotogrammetriamittauksessa kohdetta kuvataan dronella useista eri suunnista. Tuhansista digitaalisista ilmakuvista koostuva aineisto kootaan 3D-malliksi, jossa jokaista kohdetta on mahdollista tarkastella kolmiulotteisesti mistä tahansa suunnasta. Kohteiden tarkka sijainti kartalla selviää, kun sekä mallista että maastosta osoitetaan sijainniltaan tunnettuja tukipisteitä. Drone-kartoitus on yhä enemmän vakiintunutta toimintaa, joka helpottaa sen hyödyntämistä erilaisiin sovelluskohteisiin.

Lennot suoritettiin 70-80 metrin korkeudesta viistokuvauksin. Matalailmakuvauksella saatiin kohteesta mitattua tarkka värillinen pistepilvi, josta on helppo erottaa kadun pinnat merkintöineen. Ajankohtana loppuvuosi vaikutti kuvauksiin, sillä valoisa aika päivästä on todella lyhyt. Mittaus onnistui suunnitellusti harvinaisen valoisana ja lumettomana päivänä joulukuussa.

– Mittaukset kohdistettiin kaupungin koordinaatistoon maastosta mitattujen tukipisteiden avulla. Tämä mahdollistaa kuvatun alueen yhdistämisen eri paikkatieto- ja kaupunkimalliaineistoihin sekä kehittyvän alueen jatkoseurannan, kertoo yksikön päällikkö Jaakko Hauru Tietoalta.

Digitaalinen kaksonen kehittyy askel kerrallaan

Fotogrammetrinen malli luo pohjan, jonka päällä erilaisia suunnitelmia ja aineistoja voidaan esittää ajantasaisen näkymän päällä. Mallin rinnalle voidaan tuoda esimerkiksi suunniteltujen uudisrakennusten 3D-malleja, tai tulevia liikennejärjestelyjä esittäviä karttoja. Säännöllisistä kuvauksista voi muodostaa aikasarjan, joka mahdollistaa alueen kehityksen tutkimisen. 

Drone-kartoitukseen perustuvat aineistot tukevat myös Helsingin digitaalisen kaksosen kehitystä. Aineistoa voidaan hyödyntää useissa eri hankkeissa ja käyttötapauksissa jatkossa. Tällä hetkellä materiaalia käytetään muun muassa logistiikan saavutettavuusdatan kehittämisessä, Fiksu kaupunki -työssä sekä liikenteen ja liikkumisen dataa kokoavassa.

Lisätietoja

Juho-Pekka Virtanen

Tekninen asiantuntija


puh. +358 40 635 1212
juho-pekka.virtanen(at)forumvirium.fi

Pyry Tamminen

Tekninen asiantuntija


puh. +358 45 886 6288
pyry.tamminen(at)forumvirium.fi

Suvi Vähä-Sipilä

Projektipäällikkö


puh. +358 40 053 2686
suvi.vaha-sipila(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Olen lukenut Forum Virium Helsingin rekisteriselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.