Idealingon työpaja tuotti useita kehitysideoita

Artikkelikuva: Idealingon työpaja tuotti useita kehitysideoita

Ensimmäisessä Roihuvuoren hyvinvointia kehittävässä ideapajassa keksittiin useampia ideoita, joista osaa voidaan lähteä viemään eteenpäin heti.

Porolahden koululle oli 19.5. kerääntynyt Roihuvuoren kehittämisestä kiinnostuneita asukkaita ja järjestäjän puolelta Jouko Ranta kaupungin terveyskeskuksesta sekä Minna Torppa Forum Virium Helsingistä. Helsingin kaupunginosayhdistysten keskusjärjestöstä paikalla olivat Pirjo Tulikukka sekä illan työpajan hyvällä otteella vetänyt Janne Kareinen.

Idealinko-projektin lähtökohtana on asukkaiden osallistaminen ja tavoitteena on kerätä konkreettisia kehitysideoita hyvinvointiin liittyen. Paikalla olleet olivat työpajan jälkeen sitä mieltä, että molemmat kohdat toteutuivat. Keskustelu oli alusta lähtien avointa, ja ideoita tuli paljon.

Innostunutta ideointia

Kehitysideat kerättiin työpajamenetelmällä, jossa selkeiden vaiheiden kautta edettiin muutaman idean valintaan ja jatkojalostamiseen. Työpajan aloitti lyhyt tutustuminen ja osallistujien iltaan kohdistuvien toiveiden kartoittaminen. Eniten odotettiin luonnollisesti ideoita. Monen odotuksissa oli myös innostava yhdessäolo.

Varsinainen työskentely käynnistyi omalla ideoinnilla, jossa jokainen kirjoitti ylös useita ehdotuksia paperilapuille, joita ei nimetty. Ideoiden suoltamisen jälkeen osanottajista muodostettiin kolme ryhmää. Kukin vei kehitysideansa omaan ryhmäänsä, ja ideoista poimittiin ryhmän mielestä parhaat. Näin kerätyistä ehdotuksista ryhmä kokosi julisteen, joka esiteltiin kaikille. Ehdotusten joukossa oli muun muassa yhteisöllisiä tapahtumia, ideoita liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi sekä ehdotuksia Roihuvuoren viihtyisyyden edistämisestä ja erilaisten joustavien palveluiden kehittämisestä.

Seuraavaksi ryhmien seinille teippaamissa julisteissa olevista ideoista valittiin kolme pisteyttämällä niitä pareittain. Jatkojalostukseen valikoituivat liikuntamahdollisuuksien lisääminen, ympäristön viihtyisyyden kohentaminen ja asukastilan organisointi.

Kukin kolmesta ryhmästä sai yhden valituista ideoista kehitettäväkseen. Tässä vaiheessa ideoita alettiin viedä konkreettiselle tasolle ja miettiä varsinaista toteutusta. Lopuksi kukin ryhmä esitteli tuloksensa muille, ja ideat vietiin Idealingon www-sivuille kommentointia ja jatkokehitystä varten.

Pitkän linjan aktiivi

Tytti Salminen on roihuvuorelainen kaupunginosa-aktiivi, joka tarttui mielissään kaupungin ojentamaan käteen ja Idealingon kautta avautuneeseen vaikutusmahdollisuuteen. Hän on asunut Roihuvuoressa käytännössä sen rakentamisesta lähtien ja nauttinut kaupunginosan kylämäisyydestä ja vehreydestä.

Salmisen sydäntä lähellä ovat ennen kaikkea Roihuvuoren metsäselänteet, jotka ovat yksi kaupunginosan ominaispiirteistä. Hänen mielestään työpajassa keksittiin hyviä ja kehityskelpoisia ideoita.

– Toivottavasti ensi pajassa on uusia kasvoja, hän kannustaa.

Työpajassa syntyneisiin kehitysideoihin voi tutustua ja niistä voi keskustella osoitteessa: http://idealinko.hel.fi.

Toinen työpaja, jossa ideoidaan hyvinvointia Roihuvuoreen, järjestetään keskiviikkona 25.5.2011 klo 18.00–20.30 Roihuvuoren Kirkon seurakuntasalissa, Tulisuontie 2.

Lue myös