Idealingon ideointipajojen satoa: Asukastila Roihuvuoreen, kiitos!

Kuva: Ilkka Enkenberg

Idealinko-projektissa halutaan innostaa Herttoniemen, Herttoniemenrannan, Roihuvuoren ja Tammisalon asukkaita miettimään konkreettisia kehitysideoita alueen hyvinvointiin liittyen. Toukokuussa 2011 Roihuvuoressa järjestettiin kaksi tilaisuutta, joissa kerättiin ja jalostettiin asukkaiden ideoita.

Pajat onnistuivat hienosti. Keskustelu oli avointa, ja ideoita tuli paljon. Asioissa päästiin myös konkretiaan. Ideoinnissa nousi muutamia ylitse muiden: asukastilan avaaminen, Tuhkimon puiston säilyttäminen ja Roihuvuoren profilointi kauniina puutarhakaupunginosana.

Asukastilaa kaivataan

Ensimmäinen ideointipaja järjestettiin Porolahden koululla 19. toukokuuta. Kehitysideat kerättiin työpajamenetelmällä, jossa keskustelun ja pisteytyksen kautta edettiin parhaiden ideoiden valintaan sekä jatkojalostamiseen.

Roihuvuoren kirkon seurakuntasalissa järjestetyssä toisessa ideapajassa jalostettiin ensimmäisen tapaamisen ajatuksia ja keksittiin uusia. Tilaisuus järjestettiin 25. toukokuuta osana Roihuvuori-seuran asukasiltaa.

Ideoinnin lähtökohtana olivat ensimmäisen pajan tuomat pääteemat: Roihuvuoren viihtyisyyden ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen, asukaskahvila, yhteisöllisyyden lisääminen, vaihtoehtojen löytäminen pubissa istumiselle sekä joustavampia palveluita.

Keskustelussa erityisen tärkeiksi koettiin asukastilan avaaminen sekä Roihuvuoren profiloiminen puutarhakaupunginosana. Kun ideoista äänestettiin, asukastila sai jopa 27 ääntä, puutarhakaupunginosa puolestaan 15 ääntä. Osallistujat keksivät useita ideoita asukastilan toteuttamiseksi aina tarkoitukseen sopivaa tilaa ja hankkeen toteutusaikataulua myöten. Sijoituspaikaksi mietittiin Tuhkimon puistoa.

Pitkän linjan aktiivi

Ideointipajoihin osallistuneet olivat antiin tyytyväisiä. Keskustelu oli alusta lähtien avointa, ja ideoita tuli paljon. Toisen työpajan jälkeen ilmapiiri oli innostunut ja odottava. ”Olen iloinen, että tulin tänne”, kuului useammankin osallistujan suusta.

Tytti Salminen on roihuvuorelainen kaupunginosa-aktiivi, joka oli mukana molemmissa työpajoissa. Hän on asunut Roihuvuoressa käytännössä sen rakentamisesta lähtien ja nauttinut kaupunginosan kylämäisyydestä ja vehreydestä.

Salmisen mielestä molemmissa työpajoissa keksittiin hyviä ja kehityskelpoisia ideoita. Jälkimmäiseltä työpajalta hän odotti uusia ideoita, jollainen oli esimerkiksi Tuhkimon puiston kehittäminen. Lisäksi jotkin jo edellisellä kerralla esillä olleet teemat edistyivät, esimerkiksi viljelypalstoista puhuttiin jo konkreettisella tasolla. Hänen tärkein huomionsa liittyi kuitenkin kehityskohteiden samanlaisuuteen.

–    Vaikka väki oli suurimmaksi osaksi eri kuin ensimmäisellä kerralla, ideat olivat pitkälti samoja.

Roihuvuorelaisten ensimmäisen ideointitilaisuuden veti Janne Kareinen, toisen Pirjo Tulikukka Helsingin kaupunginosayhdistysten keskusjärjestöstä. Molemmat toimivat hyvällä otteella. Järjestäjien puolelta tilaisuuksissa olivat mukana Jouko Ranta kaupungin terveyskeskuksesta sekä Minna Torppa Forum Virium Helsingistä.

Osallistuthan keskusteluun!

Kerättyjen ideoiden kehitys jatkuu verkossa. Idealingolla on omat verkkosivut, jolla voit tutustua työpajassa syntyneisiin ideoihin, keskustella niistä ja kommentoida muiden ehdotuksia. Sivusto on avoin kaikille, eikä vaadi rekisteröitymistä.

Kesän aikana ideoita voi vielä jalostaa ja kehittää. Ne ovat myös vapaasti hyödynnettävissä, mikäli löytyy intoa ja aikaa ryhtyä toimeen.

Elokuussa ideat otetaan jatkokäsittelyyn. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti konkretiaan: miten hyvin idea on toteutettavissa ja miten paljon siitä on kohderyhmälleen  hyötyä. Tärkeässä osassa ovat myös muiden käyttäjien antamat äänet. Hyvät perustelut ja toteutussuunnitelmat vievät ideoita varmimmin eteenpäin. Valikoitujen ideoiden testaaminen aloitetaan syys-lokakuussa.

Tule sinäkin mukaan ideoimaan!

>> Idealingon verkkosivuille, totta kai!

http://idealinko.hel.fi
www.terveellinenkaupunginosa.fi

Lue myös