Idealingon ideointipajan satoa: Toimintaa ja yhdessäoloa

Vanhusten yksinäisyyttä voi helpottaa monella tavalla. Tavoitteen saavuttamisessa avainasemassa ovat vapaaehtoisten vastuun jakaminen ja matala osallistumiskynnys.

Kehitysideoita vanhusten yksinäisyyden helpottamisesta oli Meriportin palvelutalossa 26.5.2011 keksimässä asukkaita, Herttoniemen seurakunnan diakoni Vuokko Strandvik, Vanhusten palvelutaloyhdistyksen palvelutoiminnan johtaja Arja Tuomisoja  sekä järjestäjän puolelta Minna Torppa. Työpajaa ohjasi Mikko Koskinen.

Monenlaista toimintaa

Työpajan aluksi Mikko Koskinen kehotti kertomaan kokemuksia asioista, jotka voisivat toimia yksinäisyyden helpottamisessa. Osallistujajoukosta nousi monenlaisia lääkkeitä tähän vaivaan. Suosittua toimintaa ovat olleet muun muassa bingo, nyyttikestit ja levyraati, joista osaa järjestävät aktiiviset asukkaat. Myös erilaiset jumpat ovat suosittuja.

Toimintaa siis on, ja sitä järjestävät monet tahot, esimerkiksi vapaaehtoiset, työväenopistot ja seurakunnat. Haasteena on usein se, että eniten seuraa kaipaavat eivät saavu paikalle. Tämän ratkaisuksi ideoitiin tiedotusta ja esimerkiksi palvelutaloissa jokaisen kerroksen vastuuhenkilöä, joka kävisi koputtelemassa muiden oville ennen tapahtumia.

Vapaaehtoisuuteen perustuvissa tapahtumissa vetovastuu saattaa kasvaa liian suureksi ja sitovaksi. Tämän ongelman ratkaisuksi pohdittiin kiertävää vastuuvuoroa. Toisaalta aktiviteettien ei tarvitse olla jokaviikkoisia, vaan erilaista toimintaa voisi olla vuoroviikoin, jolloin vetovastuu jakautuisi tasaisemmin. Jos muistaminen on ongelma, ratkaisuja voisivat oveen koputtamisen lisäksi olla info-TV:t tai postiluukuista jaettavat tiedotteet. Ideoitiin mahdollisuutta järjestää muistutus puhelimeen.

Tarinoita ja tietokoneita

Monet kehitysideat liittyivät sukupolvien kohtaamiseen ja käytännön taitojen opiskeluun. Vanhoilla ja nuorilla on usein paljon annettavaa toisilleen, ja eräs kohtaamisen paikka voisivat olla koululaisten pitämät tietokonekurssit. Sekä itse opetustilanne että tietokoneen käyttötaidot helpottavat yksinäisyyttä. Kursseja on kokeilta ja niistä on pidetty, mutta toimintaa ei tällä hetkellä ole.

Myös muisteluryhmille ja tarinatuokioille olisi tilaus. Molemmat aktivoivat muistin toimintaa, ja tarinatuokioissa voisi kuulijoina olla lapsia. Juttutuokiot maahanmuuttajien kanssa ovat olleet pidettyjä. Niissä vieraasta kulttuurista tulevat oppivat kieltä, ja ikäihmiset pääsevät kurkistamaan uuteen kulttuuriin – ja saavat seuraa.

Miten tavoittaa yksinäisimmät?

Osallistujien saaminen erilaisiin aktiviteetteihin edellyttää, että ne tuodaan ikääntyvien luo. Läheskään kaikki eivät pääse liikkeelle varsinkaan talvisin liukkailla keleillä. Tämä on haasteena etenkin kaikkein yksinäisimpien kohdalla, joista monet asuvat omissa asunnoissaan ilman yhteysverkostoja.

Pohdittaessa ratkaisuja kaikkein yksinäisimpien pulmaan esiin nousivat tarpeiden kartoittaminen ja vapaaehtoiset lähellä asuvat. Taloissa asuvat iäkkäämmät ja aktiivisemmat voisivat kartoittaa rapussaan asuvat ja pitää yllä kontakteja näihin. Toisaalta esimerkiksi koiranulkoiluttajat voisivat ottaa lenkeilleen mukaan iäkkäitä.

Eräs konkreettinen idea oli, että koululaiset voisivat haastatella yksin asuvia seniorikansalaisia ja koostaa haastatteluista lehden, joka jaettaisiin kaikille. Näin samalla alueella asuvat saisivat tiedon toisistaan.

Tilaisuus päättyi erään aktiivisen osallistuja sanoihin:
– Ovikellot soi ensi viikolla!

Osallistuthan keskusteluun!

Kerättyjen ideoiden kehitys jatkuu verkossa. Idealingolla on omat verkkosivut, jolla voit tutustua työpajassa syntyneisiin ideoihin, keskustella niistä ja kommentoida muiden ehdotuksia. Sivusto on avoin kaikille, eikä vaadi rekisteröitymistä.

Kesän aikana ideoita voi vielä jalostaa ja kehittää. Ne ovat myös vapaasti hyödynnettävissä, mikäli löytyy intoa ja aikaa ryhtyä toimeen.

Elokuussa ideat otetaan jatkokäsittelyyn. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti konkretiaan: miten hyvin idea on toteutettavissa ja miten paljon siitä on kohderyhmälleen  hyötyä. Tärkeässä osassa ovat myös muiden käyttäjien antamat äänet. Hyvät perustelut ja toteutussuunnitelmat vievät ideoita varmimmin eteenpäin. Valikoitujen ideoiden testaaminen aloitetaan syys-lokakuussa.

Tule sinäkin mukaan ideoimaan!

>> Idealingon verkkosivuille, totta kai!

http://idealinko.hel.fi
www.terveellinenkaupunginosa.fi

 


kuva: Ilkka Enkenberg

Lue myös