Ideakisa: CircVol – Suurivoluumisten sivuvirtojen digitaaliset ratkaisut ja niiden kehittäminen

Artikkelikuva: Ideakisa: CircVol  – Suurivoluumisten sivuvirtojen digitaaliset ratkaisut ja niiden kehittäminen

CircVol-hankkeen tavoitteena on toimintamallien ja ratkaisujen tuominen suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämiseen kaupungeissa. Digitaalisilla ratkaisuilla haetaan mahdollisuuksia edistää sivuvirtojen kiertotaloutta ja löytää liiketoimintamahdollisuuksia. 

Ideakisalla haetaan parannusehdotuksia olemassa olevien digitaalisten ratkaisujen parantamiseksi ja sivuvirtojen kierrätyksen lisäämiseksi. Idea voi olla palveluiden asiakaslähtöisyyden parantaminen tai uuden datalähteen luomat uudet konseptit. Parhaimman idean tarjoajalta tilataan demo ja nopean kokeilun toteutus.

Kilpailuun voi osallistua annettujen haasteiden ratkaisemiseksi: 1) Materiaalitorin kehittäminen ja 2) Biomateriaalivirtojen hyödyntäminen liiketoimintana sekä 3) Avoin idea digitaalisesta ratkaisusta sivuvirtojen kierrättämiseen

Ideakisa kestää 18.10.2020 klo 24:00 saakka, (Open Call, avoinna). Kilpailulomake löytyy täältä 

Kisan perusteella parhaan idean esittäjältä tilataan demon ja nopean kokeilun toteutus, jonka kustannus on 10 000 euroa. Demo tulee olla kisan järjestäjien nähtävissä 19.11.2020 mennessä ja kokeiltavissa yksi kuukausi sen jälkeen.

Haaste 1

Materiaalitorin käytettävyyden parantaminen siten, että materiaalin (sivuvirran, ylijäämän, jätteen) tuottaja ja sen tarvitsija (hyödyntäjä, integraattori, jatkojalostaja tms.) löytävät paremmin toisensa, eli syntyy ns. ”match”.

Materiaalikiertojen edistämisen ja sivuvirtojen ja ylijäämien hyödyntämisen kannalta on tärkeää, että materiaalin tuottaja ja tarvitsija löytävät toisensa. Materiaalitorin käyttäjäkyselyssä ehdotettiin ratkaisuksi ilmoitusten matchausta siten, että materiaalin sijainti (etäisyys tarvitsijasta), materiaalin ominaisuudet ja saatavuusaika sekä ilmoituksen jättö- ja voimassaoloaika saataisiin paremmin hakuehtoihin. Käytettävyyttä voidaan parantaa myös esimerkiksi visualisoimalla tai rikastamalla dataa. Ehdotettu ratkaisu voi liittyä edellä mainittuihin keinoihin tai muuhun innovatiiviseen tapaan parantaa Materiaalitorin käytettävyyttä. 

Ilmoituksen tiedot voidaan avoimen rajapinnan kautta tuoda muihin järjestelmiin.

Rajapintakuvaus: https://www.materiaalitori.fi/apidoc.pdf

Haaste 2

Helsingin biomateriaalivirtojen kartoituksen datan parempi hyödyntäminen liiketoiminnan mahdollisuutena.

Helsingissä tehtiin alueellinen biomassakartoitus perustuen biomassa-atlaksen tietoihin täydentäen erinäisillä tiedoilla. Kartoituksen havainnosta on Rambolin tekemät havainnot ja menetelmät kalvot sekä ArcGIS esitys. Paikkatietomateriaali ja data on saatavissa erikseen pyydettäessä. 

Idealla haetaan uutta lähestymiskulmaa tai uudella tiedolla datan rikastamista siten, että biomateriaalina olevan sivuvirran hyödyntäminen tulee selvemmin esille liiketoiminta mahdollisuutena alueella.

Haaste 3

Avoin idea, jolla vastataan CircVol-hankkeen avoimeen haasteeseen.  

Haasteen tulee olla todellinen, mutta haastetta tai ideaa ei rajoiteta. Ideaa arvioidaan samoilla kriteereillä kuin muita haasteita.

Oikeudet

Idealla ei haeta uutta näkökulmaa. Näin ollen esim. IPR:t/immateriaalioikeudet jäävät idean esittäjälle samoin toteutettavan demon osalta. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla. 

Ideakisassa jaettava palkinto koostuu demon ja nopean kokeilun hankinnasta. Demo hankitaan parhaimman idean esittäjältä. Demo ja nopea kokeilu on nimellä konsultaatiotyö, joka on arvoltaan 10 000 euroa. Demo tulee olla nähtävissä 19.11.2020 mennessä.

Ideakilpailun jälkeen on voittajilla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa työn jatkokehittämisestä 29.10.2020 saakka, jolloin voittajille on lisäksi varattu mahdollisuus esitellä ratkaisuaan haasteen sidosryhmälle.

Arviointikriteerit

Kilpailun tuomaristo arvioi kilpailuideat seuraavin arviointiperustein asteikolla 1-5 sekä painoarvoin 1-5. Jokainen kohta arvioidaan erikseen:

  1. Idean vastaavuus haasteeseen (digitaalisuus, sivuvirta ja julkinen toimija)
  2. Idean innovatiivisuus/uutuusarvo
  3. Hyvä asiakaslähtöinen toteutus 
  4. Hyvä liiketoimintapotentiaali ja ratkaisun skaalautuvuus.
  5. Demon ja nopean kokeilun toteutettavuus sekä budjetti (10kEUR)

Tuomaristolla on oikeus painottaa valintakriteereitä haluamallaan tavalla, keskinäinen vertailtavuus säilyttäen. Asiantuntijaraati pidättää oikeuden olla valitsematta yhtään palveluntarjoajaa.

Ideakilpailuun osallistutaan täyttämällä kilpailulomake 18.10.2020 klo 24.00 mennessä.

 

 

 

Lisätietoja

Kuva

Juha Nummila

#circvol #synchronicity
puh. +358 40 586 0887
juha.nummila(at)forumvirium.fi

Tilaa Forum Virium Helsingin uutiskirje!

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös