CircVol 6Aika-hankkeella edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. Maamassojen tehokkaalla uudelleenkäytöllä voidaan saada aikaan huomattavia taloudellisia säästöjä ja edistää kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita.

Yritykset kehittävät CircVol-hankkeessa uusia ratkaisuja ja soveltavat jo olemassa olevia menetelmiä. CircVol tukee yritysten, korkeakoulujen ja julkisten tahojen välistä vuoropuhelua, joka puolestaan mahdollistaa kiertotalouden ratkaisujen laajamittaisen käyttöönoton. Lisäksi hanke kokoaa alan toimijoita yhteen kansalliseksi verkostoksi, joka kehittää toimintamalleja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edistämiseksi.

Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien laajentaminen on osa hallituksen kärkihanketta, joka edistää kiertotaloutta ja kierrätystä. CircVol-hanke tukee MARA ja MASA asetusten myötä kaupunkien on helpompaa maamassojen ja maa-ainesjätteiden hyödyntämistä.

Hankkeessa on mukana neljä kaupunkia. Jokaisesta kaupungista on valittu alue, jonka kiertotalouden mukaista kehittymistä ja toimijaverkostoja hanke tukee:

  • Helsinki: Östersundomin alueen kehittäminen kiertotalousperiaattein
  • Turku: Airiston ja Aurajoen ruoppausmassojen stabilointi Lauttarantaan
  • Tampere: Nollakuituhaaste, liiketoimintaverkoston kokoaminen
  • Oulu: Välimaan kiertotalousalueen kehittäminen

Katso lisätietoja kaupunkikohtaisista toimenpiteistä

Digitaalisia ratkaisuja ja avoimia tietomalleja

Digitaaliset ratkaisut työpaketissa Forum Viriumin vetämänä kartoitetaan ja edelleen kehitetään digitalisaation mahdollisuuksia, hyödyntäen nykyisiä käytäntöjä kuten Helsingin maamassa koordinointia ja SeutuMaisa -kehityshanketta. Digitaalisilla ratkaisuilla ja avoimilla tietomalleilla edesautetaan suurivolyymisten massojen hyödyntämistä ja kiertotalousalueiden kehittymistä. Haasteena on maamassoihin ja sivuvirtoihin liittyvän tiedon saatavuus ja hyödyntäminen massojen lyhyen ajan logistiikassa ja pidemmällä ajalla varhaisessa vaiheessa lupa- ja kaavoitusprosesseissa sekä tulevaisuuden tarpeissa. Digitaaliset ratkaisut itse luovat liikentoimintamahdollisuuksia. Ne tukevat ja mahdollistavat maamassoihin ja sivuvirtoihin liittyvää liiketoimintaa ja kiertotaloutta.

Aikataulu ja osapuolet

CircVol hankeen toteuttajat ovat: Turku Science Park (päätoteuttaja), Forum Virium Helsinki, Geologian tutkimuskeskus GTK, Helsingin kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Suomen Ympäristökeskus SYKE, TTY-säätiö/Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen liitto ja Åbo Akademi.

Kesto: 1.8.2018-30.12.2020

Budjetti: 2 761 907 euroa

Hankkeen sivut löytyvät täältä

Lue lisää CircVol-hankkeesta myös 6Aika-sivuilta.

 

 

Lisätietoja

Juha Nummila

Projektipäällikkö


#circvol #synchronicity
puh. +358 40 586 0887
juha.nummila(at)forumvirium.fi