Hyviä kokemuksia ja tuloksia UDOI Booster-projektista

Käyttäjälähtöisyys on nostettu valokeilaan Suomen innovaatiostrategiassa. Kuinka muotiteema toteutuu juhlapuheiden lisäksi? UDOI (User Driven Open Innovation) Booster -projektissa kokeiltiin erilaisia tapoja ottaa käyttäjät mukaan palvelukehitykseen. Nokia, Tieto ja MediNeuvo saivat käyttäjiltä arvokkaita vinkkejä uudenlaisten matkailupalveluiden, mobiilin matkalipun ja sähköisen palvelusetelin kehittämiseksi. Forum Virium Helsinki oli projektissa mukana partnerina ja osallistui aktiivisesti tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Nokia testasi UDOI Booster –projektissa käyttäjien kanssa uudenlaisia matkailupalveluita. Ihmiset pääsivät kokeilemaan Suomenlinnassa, miltä tuntuisi saada ympäristöstään tietoa osoittamalla jotain kiinnostavaa paikkaa mobiililaitteella. Samalla testattiin myös ns. audiokäyttöliittymää eli äänen käyttöä vastaavanlaiseen opastukseen. Tällöin käyttäjän ei tarvinnut muuta kuin kääntää päätään kyseistä paikkaa kohden, kuulokkeet korvilla.

”Saimme käyttäjiltä positiivista palautetta erityisesti audiokäyttöliittymästä. Ihmiset innostuivat ajatuksesta, että ympärillä olevista asioista kerrottaisiin tällä tavalla automaattisesti äänittein. Erityisesti hyväksi koettiin se, että kyseinen ratkaisu jätti kädet vapaaksi”, kertoo Nokian tutkimusjohtaja Hannu Nieminen.

Sähköinen palveluseteli hyödyksi kotipalveluissa

Terveydenhuollon palvelujärjestelmäyhtiö MediNeuvo etsi projektissa käyttäjiltä vinkkejä sähköisen palvelusetelin kehittämiseen. Ajatuksia kerättiin ikäihmisille tehdyn käyttäjätutkimuksen avulla. Lisäksi kehitettiin sähköisen palvelusetelin konseptia.

”On selvää, että palvelusetelin käyttömahdollisuuksia ei ole vielä löydetty ja kunnat ovat olleet varovaisia sen käytön suhteen. Meidän näkökulmastamme palveluseteliä voidaan hyödyntää nimenomaan koteihin suunnatuissa palveluissa”, sanoo MediNeuvon myynti- ja kehittämisjohtaja Jyri Koivisto.

Käyttäjätutkimuksen avulla palvelukehitys oikeille urille

Tieto halusi ihmisiltä ideoita sähköisen matkalipun kehittämiseksi. Käyttäjiltä etsittiin vinkkejä muun muassa siihen, minkälainen kannettava matkalippu voisi olla, miten sitä voitaisiin käyttää ja mihin kaikkeen se voisi venyä. Tarkoituksena oli löytää uusia palveluita kuluttajamarkkinoille. Näitä myös saatiin, kaksin kappalein.

”Meidän kannaltamme olennaista oli, että saimme käyttäjätutkimusten konkreettiset tulokset tukemaan päätöksentekoa. Tuloksiin pohjautuen olemme kyenneet aikaisessa vaiheessa muuttamaan palvelukehityksen suuntaa oikeille urille”, kertoo Tiedon Strategy Consultant Antti Seppälä.

Käytännön oppia käyttälähtöisestä avoimesta innovaatiosta

Forum Virium Helsinki oli yksi UDOI Booster -projektin partnereista ja osallistui aktiivisesti tutkimus- ja kehitystyöhön. Projektista saatiin runsaasti kokemusta ja oppia käyttäjälähtöisen avoimen innovaation toteuttamisesta käytännössä. Samalla saatiin ideoita siitä, miten käyttäjälähtöisyyttä voitaisiin hyödyntää jatkossa entistä enemmän ja paremmin myös muissa Forum Virium Helsingin hankkeissa.

UDOI Booster on monen eri tahon yhteistyöprojekti ja sen takana on laaja vaikuttajaverkosto. Se on tarjonnut paikan erilaisten ihmisten kohtaamiselle ja tätä kautta innovoinnille. Kaiken kaikkiaan projektiin on osallistunut 39 yritystä sekä 14 tutkimustahoa ja oppilaitosta Suomesta.

 

Lisätietoa:
www.flexibleservices.fi
www.tivit.fi
UDOI Booster -projektikortti

Lue myös