Hyödyllisiä ratkaisuja matkailualalle! Innovaatiokilpailun konseptit kehittävät liiketoiminnan ennustamista matkailuyrityksissä

Artikkelikuva: Hyödyllisiä ratkaisuja matkailualalle! Innovaatiokilpailun konseptit kehittävät liiketoiminnan ennustamista matkailuyrityksissä

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeen innovaatiokilpailun voittajat on valittu. Seitsemän ratkaisun joukosta erottuivat Huld Oy sekä Tridea Oy:n ja Aptual Commerce Oy:n muodostama konsortio.

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanke järjesti innovaatiokilpailun, jossa haettiin uusia ideoita ja konsepteja dataa hyödyntävien ratkaisujen kehittämiseen matkailualan yrityksille. Kilpailuaika oli 5.–26.9.2022.

Ratkaisuideoita tarjottiin yhteensä seitsemän, joista neljä esikarsintavaiheen parasta ideaa jatkoi pitchaus-tilaisuuteen 5.10.2022. Kilpailun tuomaristo suoritti lopullisen arvioinnin ja valitsi voittajiksi 7.10.2022 kaksi ratkaisumalliehdotusta:

  • Huld Oy:n RavintolAI – Fiksua dataa ravintolayrittäjille päätöksenteon tueksi sekä
  • Tridea Oy:n ja Aptual Commerce Oy:n muodostaman konsortion Matkailutuotteiden kysynnän ja tarjonnan ennakointi varausjärjestelmädatan avulla.

Huld Oy:n RavintolAI on ravintola-alan yrityksille tarkoitettu palvelu, jonka avulla ravintolat pystyvät suunnittelemaan tulevaa työtä, optimoimaan resursseja ja tehostamaan toimintaansa. Toimialan haasteina kun ovat tiedon pirstaleisuus ja vaikea ennustettavuus.

RavintolAI on intuitiivinen verkkoselaimessa toimiva alusta. Ratkaisussa hyödynnetään rajapintoja useista avoimista ja suljetuista datalähteistä, joiden kautta kerätään dataa koneoppimisen avulla yhteiseen datavarastoon. RavintolAI mahdollistaa ravintolayrittäjälle paremman ennustettavuuden resurssien optimointiin, kun laadukasta tietoa on helposti käytettävissä.

Julkisen sektorin osalta monipuolisempi ja laadukkaampi data tukee Suomen matkailun digitiekartan tavoitteita. Ravintolayrittäjät liittyvät alustaan kuukausimaksulla, joka pohjautuu asiakkaan kokoon perustuvaan laskutukseen.

Tridea Oy:n ja Aptual Commerce Oy:n ratkaisumallissa prosessoidaan ja visualisoidaan valtakunnallista varausjärjestelmädataa tiedolla johtamisen työkaluilla paremman asiakas- ja markkinaymmärryksen luomiseksi. Tridea Oy on kehittänyt BisLenz-työkalun, jolla yritys pystyy seuraamaan mm. omien markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta. Aptual Commerce Oy:llä puolestaan on Johku-niminen järjestelmä, jonka avulla yritys voi myydä palveluja ja tuotteita sekä seurata liiketoimintansa kehitystä.

Kollektiivisen datan avulla voidaan tunnistaa kysynnän muutokset aikaisemmin ja tekoälypohjaiset myynnin ennustemallit ohjaavat markkinointipanostuksia oikeisiin kanaviin.

Johkun ja BisLenzin yhteistyöllä luodaan ainutlaatuinen kokonaisuus auttamaan matkailuyrityksiä ja alueorganisaatioita kehittämään matkailutuotteiden menestystä.

Voittajien ajatuksia

Huld Oy päätti keskittyä innovaatiokilpailussa ravintola-alan haasteisiin, koska heidän mielestään ravintoloitsijoilla on selkeä tarve myynnin ennustamisen parantamiselle. Matkailuala on Huldilaisille aikaisemmasta kokemuksesta lähellä sydäntä, sillä he ovat jo aikaisemminkin olleet kehittämässä matkailupalveluita ja niiden toimivuutta. 

Koemme innovaatiokilpailuihin osallistumisen raikkaana mahdollisuutena oppia uutta, testata menetelmiämme ja irtautua hetkeksi asiakasprojekteista. Aihe oli meille kiinnostava ja koimme, että tiimillämme olisi siihen annettavaa” kertoo Huld Oy:n palvelumuotoilija Mimosa Sukanen.

”Jokainen projekti opettaa paljon – omasta työskentelytavastamme ja ideointiprosessistamme, sekä tämän hetken asiakaskentän vaatimuksista. Tiedolla johtamisen mahdollisuudet matkailualalla ovat merkittävät ja kilpailu oli sellainen tilaisuus, johon halusimme tarttua” Sukanen jatkaa.

Kuvassa Huld Oy:n Mimosa Sukanen, Tiitus Kivikangas ja Anniina Heikkilä Kestävää nostetta -hankkeen innovaatiokilpailun pitchaus-tilaisuudessa 5.10.2022.

Innovaatiokilpailun voiton jälkeen Huld Oy:tä kiinnostaa lähteä kehittämään karkeaa prototyyppiä sekä pilotoimaan sitä yritysten kanssa.

”Huld toimii asiakasyritysten palveluiden kehittämiskumppanina, joten autamme asiakkaitamme selvittämään mitä palvelutuotteiden kehittämiseen tai parantamiseen vaaditaan ja onko niillä kysyntää markkinalla. Toivomme löytävämme tähän mahdollisuuteen sopivan yhteistyökumppanin” Sukanen kertoo innostuneena.

Tridea Oy:n ja Aptual Commerce Oy:n muodostama konsortio halusi osallistua innovaatiokilpailuun testatakseen ideaansa ja konkretisoidakseen yritysten välistä yhteistyötä. Tridea Oy:n toimitusjohtajan Marko Fileniuksen mielestä uuden asian esittäminen ulkopuoliselle yleisölle ja ylipäänsä ääneen puhuminen auttaa aina jäsentämään ja kehittämään alkuperäistä ideaa.

”Kilpailu aikatauluineen ikään kuin pakottaa pohtimaan yksityiskohtia, joihin muutoin ei välttämättä ole akuuttia tarvetta ryhtyä, siksi tällainen ’potkii’ tekemistä eteenpäin. Innovaatiokilpailun luonne myös laittaa pohtimaan asioita laatikon ulkopuolelta, mikä on aina hyvä asia.”, Filenius toteaa.

Kuvassa Tridea Oy:n Marko Filenius Kestävää nostetta -hankkeen innovaatiokilpailun pitchaus-tilaisuudessa 5.10.2022.

Kilpailun voitto innostaa ja motivoi konsortiota kiirehtimään ensimmäisen prototyypin kehittämisessä. Tarkoitus on saada prototyyppi työn alle vielä loppuvuoden aikana ja parhaaseen hyötykäyttöön sitä kaavaillaan tulevan kesän sesonkiin. ”Asiakkailta ja kumppaneilta saadaan jatkossa varmasti paljon uusia ideoita ja toiveita, kun pääsevät testaamaan ensimmäistä konkreettista versiota” Filenius päättää.

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanke seuraa voittajaratkaisujen eteenpäin kehittymistä ja toivottaa onnea yrityksille jatkoon.

Artikkelin kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Partners

Lisätietoa

Lue myös