Hubi.fi pitää käyttäjän pääkaupunkiseudun kartalla

Hubi.fi kokoaa kartalle pääkaupunkiseudun tietoja ja palveluja eri lähteistä. Palvelun kautta voi esimerkiksi seurata raitiovaunujen liikkumista Helsingissä reaaliaikaisesti ja sopia tapaamispaikoista kavereiden kesken. Kokeiluvaiheessa olevaan palveluun toivotaan runsaasti testikäyttäjiä, jotka voivat kehittää avoimelle Hubi.fi -palvelulle uudenlaisia käyttötarkoituksia.


Hubi.fi -palvelu
on Forum Virium Helsingin osarahoittama ja VTT:n kehittämä karttapohjainen verkkopalvelu. Palvelun kokeiluvaihe alkoi huhtikuun alussa ja se kestää heinäkuun 2009 loppuun saakka. Se on osa Forum Virium Helsingin koordinoimaa Ubiikki Helsinki -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on luoda Helsingin alueesta johtava ubiikkien eli jokapaikan it-palveluiden kehitys- ja testauspaikka ja saada aikaan uusia digitaalisia palvelukokonaisuuksia.

Hubiin voivat rekisteröityä kaikki halukkaat. Sen käyttäminen tietokoneelta ei vaadi erityislaitteita tai ohjelmistoja. Mobiilisti palvelu toimii toistaiseksi vain Nokia N810 Internet Tablet -laitteella.

– Hubin kautta voi etsiä karttapohjalta Helsingin alueen tapahtumasuosituksia, julkisen liikenteen aikatauluja ja reittejä, nähdä Helsingin alueen reaaliaikaisia säähavaintotietoja ja tehdä hakuja HelMet-kirjastojen tietokantoihin. Palvelun avulla voi myös seurata omien kavereiden liikkumista pääkaupunkiseudulla sekä sopia tapaamispaikoista heidän kanssaan. Tulevaisuudessa erilaisten palvelujen määrää aiotaan lisätä käyttäjiltä saamamme palautteen ja heiltä tulleiden kehitysideoiden pohjalta, kertoo Forum Virium Helsingin kehitysjohtaja Pekka Koponen. Hubin tarkoitus on synnyttää uusia palveluja hyödyntämällä jo olemassa olevia tietoja uudenlaisella tavalla.

Hubi.fi eroaa muista samantyyppisistä paikka- ja tapahtumasidonnaisista verkkopalveluista muun muassa siinä, että käyttäjillä on mahdollisuus osallistua aktiivisesti tulevien palveluiden kehittämiseen antamalla palautetta ja ideoita. Käyttäjät voivat myös käydä keskustelua palvelun kehittäjien kanssa.

Tie auki avoimille rajapinnoille

Suuri osa palvelun tiedoista tulee alkuvaiheessa Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupunginosayhdistys Helkan erilaisista tietokannoista. Tulevaisuudessa tietoja toivotaan myös yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä, yhdistyksiltä, muilta organisaatioilta ja tapahtumien järjestäjiltä.

– Olemme halunneet luoda uudenlaisen, käyttäjäystävällisen palveluportaalin. Uskomme, että Hubi.fi raivaa tietä avoimien rajapintojen laajempaan julkaisemiseen sekä olemassa olevan tiedon parempaan hyödyntämiseen. Nyt tehtävän työn ja ideoiden pohjalta syntyy toivottavasti uusia palvelukokonaisuuksia esimerkiksi liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimme Hubin rinnalla käynnissä olevassa Envitori-hankkeessa tehokkaita ilmanlaatutiedon esittämistapoja ja käyttäjien tuntemuksien keräämistä. Tällaisesta palvelusta voi olla huomattava hyöty esimerkiksi allergikoille keväisin katu- ja siitepölyn aikaan, uskoo VTT:n teknologiapäällikkö Markus Tallgren.

VTT:n ja Forum Virium Helsingin yhteistyökumppaneina ovat Hubi.fi -palvelun kehittämisessä ja toteuttamisessa olleet Helsingin kaupunki, Elisa, Edupoli, YLE, Digita, Helka ry, Vaisala, TKK ja Tekes.

Olennainen esiin tietomassasta

Suosituskone on Hubin keskeistä palveluja. Sen avulla palvelun käyttäjät voivat löytää juuri heille itselleen parhaiten sopivat tapahtumat ja palvelut. Kokeiluvaiheessa suosituskonetta hyödynnetään vain tapahtumasuosituksissa. Tulevaisuudessa sen avulla voidaan haarukoida myös muita erilaisia sisältöjä, kuten ravintoloita, nähtävyyksiä ja uutisia.

– Jo olemassa olevaa tietoa on saatavilla todella paljon. Haasteena on löytää olennainen informaatio kaiken muun tiedon seasta. Nykyiset hakukoneet eivät ratkaise tätä ongelmaa, joten kehitimme VTT:llä yksittäisten ihmisten ja tapahtumanjärjestäjien avuksi Suosituskoneen, kertoo Tallgren.

Suosituskoneen kehitys on keskeisessä osassa Hubin jatkosuunnitelmissa, sillä Tallgrenin mukaan se mahdollistaa erinomaisen käyttäjäkokemuksen.

Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Pekka Koponen,
Forum Virium Helsinki,
puh. 040 501 7114, pekka.koponen(at)forumvirium.fi

Teknologiapäällikkö Markus Tallgren, VTT,
puh. 020 722 6009, markus.tallgren(at)vtt.fi

Lue myös