HRI:n kysely kartoittaa kansalaisten datatoiveet

Artikkelikuva: HRI:n kysely kartoittaa kansalaisten datatoiveet

Suomalaiset kaupungit pysähtyisivät ilman tietojärjestelmiä. Mitä kaupungin tietojärjestelmien sisältöjä haluaisit julkaistavaksi avoimena datana, kaikkien yhteiseen käyttöön? Helsinki Region Infoshare -hankkeen aloitteesta tehdään kysely tukemaan kaupunkien datan avaamista.

“Kyselyn avulla saamme kuvan siitä, mitä tietoa eri käyttäjäryhmät haluavat”, kertoo kyselyn tekijä Antti Poikola Open Knowledge Finland ry:stä.

Antti Poikola on laatinut myös kyselyä tukevan kartoituksen Helsingin kaupungin käyttämistä tietojärjestelmistä. Tulos oli yllätys: kaupungilla on yli tuhat erillistä tietojärjestelmää, Korkeasaaren eläinten sukupuut ja terveystiedot sisältävästä ZIMS-järjestelmästä aina Staran käyttämään lumenvastaanottopaikkojen kulunvalvontaan. Pelkästään erilaisia työajan seurantajärjestelmiä kaupungin hallintokunnilla on käytössä yli kaksikymmentä.

“Kun tarjonnasta on jonkunmoinen kuva, on helpompi vastata kysymykseen, mitä tietojärjestelmien tietoja haluaisi avattavaksi”, Antti Poikola toteaa.

Vaikka kartoitus koskee Helsinkiä, vastaavia tietojärjestelmiä on käytössä useimmissa suomalaiskaupungeissa. Tämän takia HRI päätti toteuttaa kyselyn valtakunnallisena. HRI on syksyn aikana ollut mukana Open Knowledge Finlandin järjestämällä Avoimen tiedon kuntakiertueella. Open Knowledge Roadshow 2013 vieraili syksyn aikana Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Mikkelissä, Oulussa ja Kuopiossa.

“Roadshow oli toivottavasti lähtölaukaus Suomen kaupunkien avoimen tiedon yhteistyöverkoston kehittymiselle”, HRI:n projektipäällikkö Ville Meloni kertoo.

Datakyselyyn toivotaan vastaajia eri puolelta maata ja eri käyttäjäryhmistä, mattimeikäläisistä tietoa tuottaviin viranhaltijoihin ja journalisteihin.             

Korkeasaaren ZIMS-eläinrekisteri on yksi 1040:stä Helsingin
kaupungin tietojärjestelmäluetteloon listatusta järjestelmästä.
Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Juhani Seppovaara.

Datan hyödyntäjien on mahdotonta toivoa avattavaksi sellaista dataa, minkä olemassaolosta he eivät tiedä. Kyselyssä kaupungin datavarannot on luokiteltu 23 eri kategoriaan. Poikola paljastaa piiloagendansa.

“23 kategoriaa kertoo miten laaja-alainen avoimen datan maailma on. Tavoitteena on antaa vastaajille ahaa-elämyksiä siitä, mitä kaikkea tietoa onkaan olemassa, vaikka siitä vasta murto-osa on tähän mennessä avattu. ”

Samaa kategorisointia on tarkoitus siirtyä käyttämään myös HRI:n datakatalogissa ja kaupungeille suunnatuissa datapyynnöissä. Kysely on toteutettu niin, että tulokset ovat vertailukelpoisia Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen kanssa.

Vielä ehdit vastaamaan, kyselyn vastausaika jatkuu 31.12.2013 saakka. Vastaa kyselyyn täällä. Antti Poikola esitteli kyselyn välituloksia Apps4Finland-gaalassa 3.12.2013, esitys osoitteessa http://bit.ly/apps4finland_datakysely.

Kirjoittaja: Petja Partanen

Artikkeli julkaistu alun perin osoitteessa http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/hrin-kysely-kartoittaa-kansalaisten-datatoiveet/
 

Lue myös