Helsinkiläinen, tule mukaan testaamaan hiilineutraalimpaan elämään kannustavaa Carbon Ego -sovellusta!

Artikkelikuva: Helsinkiläinen, tule mukaan testaamaan hiilineutraalimpaan elämään kannustavaa Carbon Ego -sovellusta!

Asutko Helsingissä ja omistat älypuhelimen? Hyvä, se riittää! Etsimme nyt testikäyttäjiä testaamaan uutta hiilineutraalimpaan elämäntyyliin kannustavaa mobiilisovellusta.

Carbon Ego on mobiilisovellus, joka kertoo dataa visualisoimalla kuinka liikkuminen, asuminen, syöminen ja kulutustottumukset vaikuttavat kuluttajan hiilidioksidipäästöihin. Carbon Ego kannustaa käyttäjiä elämään hiilineutraalimmin tarjoamalla kutsuja erilaisiin haasteisiin. Haasteita suorittamalla käyttäjä saa hyödyllisiä oppeja elämäntavoista, jotka voivat pienentää yksilön hiilijalanjälkeä. Carbon Egon tarkoitus on ennen kaikkea rohkaista ja kannustaa kuluttajaa omaksumaan ilmastoystävällisempi elämäntyyli positiivisella ja ratkaisukeskeisellä kulmalla.

Tarvitsemme nyt testikäyttäjiä osallistumaan Forum Virium Helsingin järjestämään kokeiluun. Kokeilu koostuu kahdesta osasta:

  1. mobiilisovelluksen testauksesta ja
  2. palautekyselyyn vastaamisesta.

Käytännössä homma toimii niin, että testikäyttäjä saa testattavakseen Carbon Ego -sovelluksen neljän viikon ajaksi. Viimeisenä testipäivänä lähetämme sinulle linkin palautekyselyyn, jossa pyydämme sinua antamaan palautetta ja vastaamaan muutamaan kysymykseen.

Kaikkien osallistuneiden testikäyttäjien kesken arvotaan 10 kpl virtuaaliosakkeita Wefood-hävikkiruokamyymälään.

Ilmoittautuminen on päättynyt

Carbon Egon taustaa

Carbon Ego syntyi osana EU:n Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoittamaa mySMARTLife-hanketta. Hankkeen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta sekä kehittää kestävää kaupunkirakennetta ottamalla käyttöön älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja yhdessä asukkaiden kanssa. Hankkeessa mukana olevista kaupungeista: Helsingistä, Hampurista ja Nantesista, tehdään ympäristöystävällisempiä ja tarkoitus on myös parantaa kaupunkien asukkaiden elämänlaatua. 

Hankkeen yhtenä haasteena Helsingissä on ollut: “Miten voisimme auttaa ihmisiä tekemään hiilineutraaleja valintoja heidän arkipäiväisessä elämässään?”. Tähän ratkaisuksi kokeillaan nyt Carbon Ego -mobiilisovellusta. Sovelluksen ensimmäinen julkinen versio on nyt kaikkien saatavilla ja tarkoituksena on selvittää, minkälaisen vastaanoton tällainen sovellus saa sekä voisiko se auttaa helsinkiläisiä kiinnostumaan hiilineutraalimmista elämäntavoista ja oman arkensa valinnoista.

Kokeilulla kartoitetaan myös helsinkiläisten mielipiteitä siitä, minkälaisia sisältöjä tällaiseen sovellukseen olisi hyvä toteuttaa, jotta se motivoisi käyttäjiä. Helsingin kaupunki on kiinnostunut Carbon Egon kokeilun tuomista opeista tukemaan kaupungin Hiiineutraali Helsinki 2035 -strategiaa. Kokeilun tulosten pohjalta Carbon Ego -sovellusta jatkokehitetään tai hyödynnetään oppeina kaupungin muissa hankkeissa.

Lisätietoa

Lue myös