Helsinki Manifesto – road map kohti avointa innovaatiopoliitikkaa ja kilpailukyvyn lisäämistä EU:ssa

Eurooppalaisen kilpailukyvyn globaalin kiinnostuksen lisääminen sekä avoimen innovaation tukeminen on ollut yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeisiä aiheita.

Lokakuun 23.-24. järjestetty konferenssi ”The Networked Business and Government – Something Real for the Lisbon Strategy” laati road mapin, Helsinki Manifeston, jossa käydään läpi tavoitteita ja toteuttamistapoja.

Lue lisää konferenssistä ja tutustu Helsinki Manifestoon (sivulla ladattava pdf-dokumentti).

Lue myös