Helsingissä kokeiltiin datan keräämistä sähköpotkulautojen käytöstä

Artikkelikuva: Helsingissä kokeiltiin datan keräämistä sähköpotkulautojen käytöstä

Helsingissä kokeiltiin viime kesänä ja syksynä uutta tapaa jakaa ja hyödyntää dataa sähköpotkulautojen käytöstä. Kokeilu toteutettiin Forum Virium Helsingin, Voin, Tierin, Helsingin kaupungin ja ranskalaisen Vianovan yhteistyönä.

Uuden liikkumisdatan mahdollisuuksiin keskittyvän kokeilun tavoite oli luoda ymmärrystä siitä, miten dataa sähköpotkulautojen käytöstä voitaisiin jakaa turvallisella tavalla ja hyödyntää tukemaan suunnittelua ja päätöksentekoa.

Vianovan ratkaisu perustuu MDS-tiedonsiirtotapaan (Mobility Data Specification), joka mahdollistaa turvallisen datan siirtämisen liikkumispalvelun tarjoajien ja kaupungin välillä. Aggregoitu ja anonyymi tieto kulkuvälineiden käytöstä esitettiin kartta-alustalla kaupungin suunnittelijoille. Järjestelmä antoi kaupungin suunnittelijoille näkymän siihen, miten, missä ja milloin sähköpotkulautoja käytettiin kesällä ja syksyllä 2020.

Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Janne Rinne kertoo, että Vianovan datakokeilu on yksi Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeen nopeista kokeiluista.

“Nopeissa kokeiluissa yritykset ja kaupunki kokeilevat yhdessä uusia innovatiivisia teknologioita ja palveluja. Tavoitteena on oppia yhdessä mahdollisimman paljon lyhyessä ajassa. Vianovan kokeilu tarjosi arvokasta tietoa siitä, miten jatkuvasti syntyvää uutta tietoa uusista liikkumispalveluista voidaan jakaa eri tahojen välillä ja hyödyntää suunnittelun ja päätöksenteon tarpeisiin”, kertoo Rinne.

Dataa jaettiin avoimen yhteistyön kautta

Monissa maissa liikkumispalvelujen tarjoajat ovat velvoitettuja jakamaan dataa palveluistaan kaupungille. Helsingissä tällaista velvoitetta ei ole. Avoimet datakäytännöt ovat kuitenkin nouseva trendi alalla, ja Voi ja Tier osallistuivat kokeiluun omaehtoisesti.

“Tier työskenteli mielellään Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin kanssa tässä yhteisessä hankkeessa. Hyödyllisiä oppeja syntyi kaikille osapuolille. Kokeilu loi arvokkaan esimerkin ja vertailukohdan sähköpotkulautapalvelujen ja kaupunkien yhteistyölle,” sanoo Niklas Gahnström, Tierin palvelupäällikkö.

”Oma datamme ja kokemuksemme kertovat, että suuri osa matkoistamme kytkeytyy julkiseen liikenteeseen, ja tämä kokeilu vahvisti aiempaa näkemystämme. Pidämme tärkeänä sähköpotkulautojen pysäköinnin kehittämistä niillä alueilla, joissa lautoja käytetään eniten, kuten tuore tutkimuksemme Oslosta osoittaa,” kertoo Voin operatiivisesta toiminnasta vastaava Reetta Alastalo.

Sähköpotkulautafirmojen tarjoamaa dataa hyödynnettiin liikkumistapojen ja -valintojen analyysiin, myös suhteessa muihin liikkumismuotoihin, kuten kaupunkipyöriin ja julkiseen liikenteeseen. Analyysissä huomioitiin Vianovan kokemukset muista eurooppalaisista verrokkikaupungeista. Vianovan toimitusjohtaja Thibault Castagne kertoo innostuneena yrityksensä kokeilusta.

“Vianova oli innolla mukana tässä tärkeässä projektissa Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin kanssa. Helsinki on tulevaisuuden kestävän liikenteen edelläkävijä, ja on tärkeää ymmärtää, miten mikroliikkumisen palvelut ovat osa tätä tulevaisuutta. Vianovan työn kautta emme ainoastaan arvioineet sähköpotkulautojen käyttöä, vaan myös loimme pohjaa sille, että kaupunki voi yhteistyössä yritysten kanssa hyödyntää dataa ja vaikuttaa kestävien liikkumispalvelujen järjestelmän syntyyn,” kertoo Thibault Castagne.

Tiivistelmä kokeiluista on luettavissa täällä: Vianova pilot, Helsinki, Public Summary

 

 

JsML_logo_3line_darkgrey_XL

Lisätietoja

Kuva

Janne Rinne

#alyliikenne #jml
puh. +358 40 682 0050
janne.rinne(at)forumvirium.fi

Lue myös