Helsingin seututieto kaikkien käyttöön

Forum Virium Helsingissä edistetään kovaa vauhtia julkisen datan avaamista kaikelle kansalle. Helsinki Region Infoshare -projektissa tavoitteena on jakaa Helsingin seutua koskevaa tietoa mutkattomasti ja nopeasti kaikille kiinnostuneille. Avattava data on kuntien tuottamaa numeerista ja tilastollista tietoa, joka on aiemmin ollut pääosin vain kuntien johdon ja työntekijöiden käytössä.

Helsinki Region Infoshare -projektissa on mukana 14 kuntaa ja kaupunkia sekä seutuorganisaatioita Helsingin seudun alueelta. Taustalla on ajatus siitä, että julkisin verovaroin tuotettu tieto tulisi olla kaikkien käytössä ja vapaasti hyödynnettävissä. Tähän asti tiedon avaamista on kokeiltu joissakin alueen kunnissa – esimerkiksi Helsingissä – mutta tämä on ollut ennemmin tapauskohtaista kuin laajamittaista ja koordinoitua toimintaa.

Projektin tarkoituksena on luoda palvelu, jonka avulla seudullinen tieto (Helsingin seutua tai sen osia kuvaava tieto) on helposti löydettävissä ja käytettävissä. Tiedon hyödyntämistapoja ei ole ajateltu rajoittaa. Käyttäjä voi vapaasti ladata tietoa omalle koneelleen, käyttää sitä sovelluksissaan tai rakentaa sen pohjalta uusia palveluita. Kaikki tieto on tarjolla maksutta.

”Ajatuksena on, että kuka tahansa voi mennä palveluun ja ladata tietoa omaan käyttöönsä. Eri tiedonlähteet voivat olla ylläpidettyinä eri paikoissa mutta palvelun avulla käyttäjä löytää haluamaansa tietolähteeseen. Olennaista on, että tieto on myös teknisesti sellaisessa muodossa, että sitä voi helposti muokata ja hyödyntää”, kertoo hanketta Forum Virium Helsingissä luotsaava Ville Meloni.

Käyttäjien mielipiteet kullanarvoisia

Helsinki Region Infoshare on kolmivuotinen projekti, jonka tähtäin on vuodessa 2012. Tuolloin tarkoituksena on julkaista verkkopalvelusta näkyvä ja toimiva versio. Etenemistahti on ripeä, palvelun beta-versio aiotaan julkaista jo tämän vuoden aikana. Tämän jälkeen edetään käyttäjälähtöisesti, testaamisen ja oppimisen kautta.

”Olennaista on vuoropuhelu – käyttäjät voivat kommentoida datavarantoja, antaa parannusehdotuksia, palautetta ja toiveita. Kommentit menevät tiedon tuottajalle, ja ihmiset voivat kertoa heille itse, mistä ovat kiinnostuneita”, pohdiskelee Meloni.

Vielä ei ole päätetty, mitä tietoa palvelun ensimmäinen versio tarkalleen ottaen sisältää, mutta aineistoja, joista valita on paljon. Aineistot liittyvät mm. asumiseen, koulutukseen, rakentamiseen, työllisyyteen ja yritystoimintaan. ”Tarkoituksena kuitenkin on, että tarjolla olisi mahdollisimman kattavaa ja käyttäjiä kiinnostavaa tietoa”, Meloni kertoo.

Haussa avoimen tiedon testaajia

Helsinki Region Infoshare -projektia vetää Helsingin kaupungin Tietokeskus. Forum Virium Helsinki on ollut mukana hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa. Parhaillaan Forum Virium Helsingissä kartoitetaan mahdollisia pilottiprojekteja, joissa avoimen tiedon hyödyntämistä voitaisiin testata.

”Piloteissa lähdetään selvittämään sitä, miten eri käyttäjäryhmät käyttäisivät tietoa. Niissä myös testataan tiedonjakomallia ja rakennettavaa verkkopalvelua. Esimerkiksi yritykset ja oppilaitokset ovat olleet kinnostuneita avoimen tiedon mahdollisuuksista”, kertoo Meloni.

Luonteeltaan avattava tieto on seutua ja sen kehitystä kuvaavaa, strategistakin päätöksentekoa palvelevaa tietoa. Niinpä tiedon tuottajia hieman huolestuttaa se, miten varmistaa, että loppukäyttäjä ymmärtää tiedon ”oikein”. Tämä riski on kuitenkin otettava.

”Viime kädessä emme voi tietää, miten ihmiset tietoa käyttävät. Nyt kuitenkin kartoitetaan sitä ketkä tietoa voisivat käyttää. Aika näyttää, millä eri tavoilla ihmiset hyötyvät palvelusta”, Meloni toteaa.

Tiedon avaaminen ei käy hetkessä

Jatkossa Forum Virium Helsinki tulee koordinoimaan verkkopalvelun kehittämistä ja käynnistyviä pilotteja. Hallinnointi tulee edelleen olemaan Helsingin kaupungin tietokeskuksessa. Töitä riittää, sillä 14 kunnan yhteistyö tuo mukanaan monenlaisia haasteita.

”Tiedon avaamiseen liittyy mm. lakipykälien ja sopimusten selvittelyä, sillä on tärkeää sopia, millä ehdoin tietoa tuotetaan, ylläpidetään ja jaetaan. Lisäksi tulevat myös tietoaineistojen avaamiseen liittyvät tekniset kysymykset. Vaihe vaiheelta tässä kuitenkin edetään ja aloitetaan tiedon avaaminen sieltä, mistä päästään nopeasti eteenpäin”, Meloni sanoo.

Lue myös