Helsingin seudun asukas, kerro mielipiteesi droneista

Artikkelikuva: Helsingin seudun asukas, kerro mielipiteesi droneista

Dronejen käyttö tavaroiden ja ihmisten kuljetuksiin voi yleistyä kaupungeissa lähitulevaisuudessa. Keräämme nyt Helsingin seudun asukkaiden näkemyksiä dronekuljetuksista. Kyselyyn vastattuasi voit osallistua arvontaan, jossa arvotaan kolme S-ketjun lahjakorttia.

Vastausaika on päättynyt.

Ilmatilaan viitataan liikenteen kolmantena ulottuvuutena, jota tarvitaan käyttöön väkimäärän kasvaessa ja muun liikenteen lisääntyessä. EU-rahoitteinen AiRMOUR-hanke tutkii ja edistää kaupunki-ilmailun uusia innovaatioita, joita voi hyödyntää ensihoidossa. Mukana on 13 organisaatiota Euroopasta. Hanketta koordinoi VTT, mukana ovat Suomesta myös Forum Virium Helsinki ja Robots Expert. Hanke tekee lisäksi yhteistyötä mm. HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa.

Keräämme nyt Helsingin seudun asukkaiden näkemyksiä tavaroita ja ihmisiä kuljettavista droneista. Kyselyssä selvitetään asukkaiden näkemyksiä myös dronejen käytöstä ensihoidossa. Kysely on anonyymi. Yhteystietonsa arvontalomakkeella jättäneiden kesken arvotaan 3 kappaletta 50 euron arvoisia S-ketjun lahjakortteja. Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä voittajiin.

AiRMOUR-hanke selvittää asukkaiden näkemyksiä droneista myös Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Hollannissa ja Luxemburgissa. Laajamittaisen selvityksen tulokset valmistuvat kesäkuussa 2022.

Tule haastatteluun dronetestien aikaan

Testaamme Helsingissä ensi syksynä ja keväällä 2023 sähkökäyttöisiä droneja ensihoidossa. Jos haluat saada kutsun asukkaiden ryhmähaastatteluun kokeilujen aikana, anna sähköpostiosoitteesi kyselylomakkeen lopussa.

Kuva: Ehang Scandinavia

Lisätietoa

EU Projektipäällikkö Renske Martijnse-Hartikka

Renske Martijnse-Hartikka
EU Projektipäällikkö
+358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka@forumvirium.fi

Lue myös