Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki näyttivät esimerkkiä eurooppalaisessa Connected Smart City -verkostossa

Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki järjestivät yhteistyössä Euroopan komission ja Aalto-yliopiston kanssa Connected Smart Cities -konferenssin Helsingin kaupungintalon juhlasalissa torstaina 18.11.2010. Tilaisuus oli osa EU-rahoitteista FIREBALL-hanketta ja se keräsi paikalle myös eurooppalaisia Smart City (älykäs kaupunki) -aloitteita eri puolilta Eurooppaa. Konferenssiin osallistui 170 asiantuntijaa ja korkean tason vaikuttajaa Suomesta ja ympäri Eurooppaa. Tilaisuuden sponsoreina toimivat Culminatum Innovation, IBM ja SITRA.

Smart City -tematiikka liittyy uusiin innovatiivisiin sovelluksiin ja menetelmiin, joilla tuetaan kestävää ja avointa kaupunkikehitystä ja palveluinfrastruktuuria. Palveluissa hyödynnetään Internetiä ja uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa. Ideana on käyttäjälähtöinen palvelujen kehittäminen (Living Labs), eli asukkaat otetaan mukaan suunnittelemaan kaupungin tarjoamia palveluja. Sama ajattelutapa on myös Helsingin designpääkaupunkivuoden 2012 taustalla.

Konferenssin avasi Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, joka avauspuheessaan valotti Helsinkiä älykkäänä kaupunkina. Hänen jälkeensä saatiin kuulla Lissabonin kaupungin valtuuston Graça Fonsecan selostus Lissabonin Smart City -hankkeista ja suunnitelmista. Komission tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosaston varapääjohtaja Antti Peltomäki kertoi Euroopan unionin digitaalisen agendan ja EU 2020 -kilpailukykystrategian sisällöstä sekä unionin ajatuksista liittyen Smart City -aloitteeseen osana innovaatiounionia.

Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Eero Holstilan puhe keskittyi triple helix -mallin pohjalta jalostuneen asiakaskeskeisen palvelujen muotoiluajatukseen, jota Helsingin kaupunki noudattaa suunnitellessaan palveluja kaupunkilaisille. Hän kertoi myös Helsingin valinnasta maailman designpääkaupungiksi 2012. Helsinki on kolmas World Design Capitaliksi valittu kaupunki maailmassa Torinon ja Soulin jälkeen.

Aamupäivä huipentui paneelikeskusteluun, jonka ansiokkaana puheenjohtajana toimi Aalto-yliopiston ja EU:n alueiden komitean digitaalisen agendan raportoija Markku Markkula. Paneeliin osallistuivat apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, SITRA:n varapääjohtaja Jari Pasanen, Manchesterin kaupungin edustaja Dave Carter sekä Luleån yliopistosta liiketoiminnan johtaja Annika Sällström. Paneelikeskustelu sai myös yleisön mukaan vilkkaaseen keskusteluun.

Iltapäivän puheenjohtajana toimi Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen ja ohjelma keskittyi jo olemassa oleviin sekä juuri aloittaneisiin Living Labs konseptiin perustuvien projektien esittelyyn. ”Kaupungit luovat kilpailukykyä, kestävyyttä ja elämänlaatua älykkäille kansalaisille” -otsikon alla esiteltiin jo käynnissä olevia suomalaisia hankkeita ja ”Avoin innovaatio tulevaisuuden internetin avustamissa palveluissa älykkäissä kaupungeissa” -otsikon alla esiteltiin juuri alkaneita EU-rahoitteisia hankkeita.

Tohtori Alvaro de Oliveira, joka toimii Euroopan Living Labs (ENoLL) -verkoston puheenjohtajana, kertoi verkottuneiden Living Labsien merkityksestä älykkäiden kaupunkien kehityksestä. Esityksen jälkeen näytettiin video Helsingistä älykkäänä kaupunkina.

Connected Smart Cities -verkoston julkistaminen

Helsinki, Manchester, Lissabon, Amsterdam ja Barcelona avasivat konferenssin päätteeksi eurooppalaisen Connected Smart Cities -verkoston, jonka tavoitteena on vaihtaa parhaita käytäntöjä ja löytää uusia innovatiivisia tapoja hyödyntää tulevaisuuden tieto- ja viestintäteknologioita. Verkosto tähtää erityisesti kaupungeille suunnattujen Internet-pohjaisten palvelujen kehittämiseen yhteistyössä Euroopan edelläkävijäkaupunkien kanssa. Verkosto tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä Eurocities-järjestön sekä European Network of Living Labs -verkoston kanssa. Jatkossa joukkoon kutsutaan mukaan mahdollisimman monta alan asiantuntijakaupunkia.

Tutustu seminaarin tapahtumasivustoon, presentaatioihin ja valokuviin.

Teksti: Eija Nylund / Helsinki EU Office
http://euoffice.it.helsinki.fi/

Lue lisää:
Connected Smart City -konferenssi kokosi älykkään kaupungin asiantuntijat Helsinkiin

Lue myös