Helsingin kaupunginhallitus on vahvistanut Forum Virium Helsingin pääomituksen

Artikkelikuva: Helsingin kaupunginhallitus on vahvistanut Forum Virium Helsingin pääomituksen

Helsingin kaupunginhallitus on 20.6.2016 kokouksessaan päättänyt tehdä vastikkeettoman sijoituksen 518.500 EUR Forum Virium Helsinkiin oman pääoman palauttamiseksi.

Yhtiön kassa on vahva ja sijoituksella paikataan vuosina 2012–2014 syntyneitä kirjanpidon virheistä johtuvaa tappiota sekä saatetaan yhtiön talous tasolle, joka mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden.

Forum Virium Helsinki on sitoutunut estämään aiemman kaltaisen virheen uusiutumisen – yhtiössä on teetetty evaluointi ulkopuolisen tahon toimesta alkuvuonna 2016, yhtiössä on tapahtunut henkilömuutoksia sekä talouden seurannan prosessit ja työkalut on muutettu.

Vuodesta 2006 alkaen Forum Virium Helsinki on toiminut digitaalisten palveluiden edistäjänä ja kokeilukulttuurin edistäjänä Helsingin kaupungissa. Tehdyssä arvioinnissa yleisarvio yhtiöstä muodostui varsin positiiviseksi. Forum Virium Helsinki nähdään tärkeänä, kaupungille ja sen sidosryhmille merkittävää lisäarvoa tuottavana toimijana. Yhtiöllä on tärkeä tehtävä kehittämishankkeiden koordinoijana ja eri toimijoiden yhteen linkittäjänä.

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa määritellyn mukaisesti Forum Virium Helsinki tukee kaupungin digitaalisten palvelujen ja ICT-ekosysteemin kehittämistä. Esimerkiksi yhtiön käynnistämä palkittu Helsinki Region Infoshare on edistänyt vuodesta 2011 lähtien pääkaupunkiseudun kuntien julkisten tietovarantojen avaamista. Yli 1000 verovaroin tuotettua tietoaineistoa on avattu kaikkien hyödynnettäväksi. Dataa hyödyntävät jo kymmenet pienyritysten ja innokkaiden kaupunkilaisten kehittämät kännykkäsovellukset.

Forum Virium Helsingin keskeisiä kehittämisen teemoja ovat muun muassa älykkäät liikkumista, energiatehokkuutta ja ikääntyneiden kotona asumisen edellytyksiä parantavat innovaatiot. Tämän lisäksi yhtiöllä on ollut keskeinen rooli Helsingin Smart City -tunnettuuden kasvattajana maailmalla. Pioneerityö avoimen datan, älykkään kaupungin ja päätöksenteon avaamisen saralla on noteerattu kansainvälisestikin.

>> Kaupunginhallituksen päätöstiedote 20.6.2016 

Lisätietoja:
Marja-Leena Rinkineva
Forum Virium Helsingin hallituksen puheenjohtaja, elinkeinojohtaja, Helsingin kaupunki
marja-leena.rinkineva@hel.fi
puh. +358 50 559 9183

Markku Raitio
Forum Virium Helsingin ohjausryhmän puheenjohtaja, tietotekniikka- ja viestintäjohtaja, Helsingin kaupunki
markku.raitio@hel.fi
puh. 09 31036396
markku.raitio@hel.fi

www.forumvirium.fi

Lue myös