Helsingin kaupungin avoimen datan hyödyntämisraportti julki

Artikkelikuva: Helsingin kaupungin avoimen datan hyödyntämisraportti julki

– IBM:n Smarter Cities Challenge -ohjelman suositukset valmistuivat

Ainoana pohjoismaisena kaupunkina IBM:n maailmanlaajuiseen Smarter Cities Challenge -ohjelmaan valittu Helsingin kaupunki on vastaanottanut  kansainvälisen työryhmän laatiman raportin. Asiantuntijaryhmä keräsi yhteistyöhankkeessa tietoa kaupungista löytyvästä avoimesta datasta ja laati suositukset tiedon yhdistämis- ja visualisointimahdollisuuksista. Hanke on myös osa Helsingin designpääkaupunkivuotta 2012.
 
Kuusihenkinen IBM:n kansainvälinen asiantuntijatiimi asui ja työskenteli Helsingissä kolmen viikon ajan syys–lokakuun vaihteessa 2011. Työskentelyn alussa sidosryhmien, kuten Helsinki Region Infoshare -hankkeen, kanssa käydyissä keskusteluissa määriteltiin hankkeen laajuus, asetettiin tavoitteet ja näkökulmat, joista tiedon hyödyntämistä käsitellään. Jakson aikana järjestettiin myös työpaja datavisualisoinnista ja kaupunkidatasta, jossa noin 40 osallistujaa kehittivät idoita avoimen tiedon käyttötapojen ympärille.
 
Raportti sisältää konkreettisia suosituksia, joiden avulla kaupunki voi edistää avoimen datan hyödyntämistä. Raportti tarjoaa myös esimerkkejä tehdyistä visualisoinneista. Näistä osa on kuvattu visiotasolla ja osan on tarkoitus olla toteutettavissa designpääkaupunkivuoden aikana. Yhdessä visualisointiesimerkissä yhdistetään palvelujonon visualisoinnilla kaupungin lumitilanteen seuranta ja kaupunkilaisten tekemät ilmoitukset huollettavista katuosuuksista. 
 
Visualisoinnin tarkoitus ei ole tuottaa vain kuvia, vaan luoda esimerkkejä siitä, kuinka tavalliset ihmiset voivat ymmärtää sekä käsitellä näkemäänsä tietoa ja toimia sen mukaan. Visualisointi voi parhaimmillaan edesauttaa myös kansalaiskeskustelua, kun asiayhteyttä voidaan valottaa siihen liittyvän kuvan avulla. Avoin julkinen data ja sen hyödyntäminen ovat tärkeässä osassa tiedon hyödyntämisessä ja yhdistämisessä uudella tavalla.
 
”Yhteinen työskentelyjakso sujui erinomaisessa hengessä. Tiedon avoimuus ja käytettävyys on keskeinen linjaus kaupungin toiminnassa. Haluamme olla tässä edelläkävijöitä”,  kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sanoo.
 
”Kaupungeissa syntyy paljon hyödyllistä tietoa, jonka avaamisessa Helsinki on tehnyt aktiivisesti töitä. Selvitimme yhdessä Helsingin kaupungin kanssa, mitä kaikkea viisautta voi olla löydettävissä tästä tietomäärästä. Yhteisöllisyys, osallistuminen oman kaupungin kehitykseen ja uusien innovaatiivisten palveluiden kehittäminen ovat tavoitteita, joita kohti on hyvä kulkea”, sanoo Suomen IBM:n toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaara.
 
 
Lisätietoja:
 
Raportti ladattavissa Helsingin kaupungin sivulta: 
 
Helsinki Region Infoshare: http://www.hri.fi
IBM Smarter Cities Challenge -hanke: https://smartercitieschallenge.org
City Forward: www.cityforward.org
 

Lue myös