Helsingin ikäihmiset mukana osallistavassa tiedonkeruussa

Artikkelikuva: Helsingin ikäihmiset mukana osallistavassa tiedonkeruussa

Yhtenä URBANAGE-projektin tavoitteena on kehittää työkalu, jolla voidaan kerätä paikkatiedon sisältävää palautetta ja ihmisten havaintoja kaupunkiympäristöstä. Työkalua kehitetään nimenomaan projektin esteettömyysteemaan liittyen.

Forum Virium Helsingin projektitiimi loi paikallisen tuotekehittäjän avulla muutamia erilaisia malleja ja versioita fyysisestä laitteesta. Aloimme muokata haluttua laitemallia sekä sen toiminnallisuuksia ketterällä suunnitteluotteella. 

Yhteiskehittämisen työpajojen osallistujat tunnistivat seuraavat asiat keskeisimmiksi ikäihmisten liikkumiseen vaikuttaviksi ongelmiksi: julkisten tilojen heikko valaistus, istuinten tai penkkien riittämättömyys, asianmukaiset opasteet, jalkakäytävien talvikunnossapidon ongelmat, kulkupisteet julkisiin palveluihin sekä kuljetukset.

Ensimmäisessä prototyypissä keskityttiin seuraaviin yhteiskehittämisen työpajoissa tunnistettuihin teemoihin: 

  • kulkuväylien ja teiden ongelmat (esim. lumikasat ja liukkaus)
  • turvallisuus
  • valaistus
  • yleinen epämiellyttävyys
  • miellyttävät paikat
  • viheralueet.

Suunnitteluprosessin tuloksena syntyi joukko osallistavan tiedonkeruun laitteita, joiden toimintaa testataan projektin aikana käyttäjien kanssa ja joita tulevaisuudessa toivotaan hyödynnettävän kaupunkilaisten ideoiden ja palautteen keräämisessä. Laitteet mahdollistavat asukkaiden uudenlaisen osallistumisen kaupunkisuunnitteluun, kaupunkiuudistamiseen ja kunnossapitoprosesseihin. 

Laite ikäihmisille palautteenantoa varten

Laitetta testattiin myös Malmin pilottihankkeessa. Kyseisessä pilotissa laitteen pääasiallisen toiminnallisuuden tarkoituksena oli tarjota ikääntyneille ihmisille mahdollisuus tunnistaa kaupunginosan sellaiset alueet, joihin tarvitaan lisää penkkejä, sekä käsitellä heikkoa valaistusta koskevia huolenaiheita. Laitteiden avulla käyttäjien oli mahdollista pelkällä napin painalluksella merkitä täsmällisesti sellaiset paikat, joissa he katsoivat lisäpenkkien asentamisen olevan tarpeellista tai valaistuksen olevan heikko.

Napin painallus sai laitteen tallentamaan täsmällisen paikkatiedon ja välittämään sen palvelimelle. Kerätty data voitiin sitten välittää kaupungin viranomaisille helpottamaan penkkien asennusta ja valaistusongelmiin puuttumista tunnistetuilla alueilla. Malmin pilotti helpotti tämän toiminnallisuuden avulla kansalaisten suoraa osallistumista paikallisen kaupunkiympäristönsä muokkaamiseen.

Anonyymin datan siirto LoRaWanin kautta avoimeen ohjelmointirajapintaan

Laite tallentaa vain painikkeiden painallukset sekä laitetunnisteen, aikaleiman ja sijaintikoordinaatit, joten tallennettu tieto ei sisällä mitään käyttäjiä yksilöiviä tunnisteita tai henkilötietoja. Tallennetut tiedot ohjataan automaattisesti LoRaWanin kautta avoimeen ohjelmointirajapintaan (https://urbanage.fvh.io/rest/map_data_points/) hyödynnettäväksi.

Kun laitteen kotelo lopulta oli valmis ja kaikki elektroniikka mahtui hyvin sen sisään, päätimme tulostaa haluamamme määrän laitteita 3D-tulostimella. Seuraavaksi vuorossa oli kokoonpanovaihe.

Työ suoritettiin saman iteratiivisen lähestymistavan mukaan: ensin testasimme kokoonpanoa yhdellä laitteella ja sitten laajensimme prosessin vaihe vaiheelta muihin laitteisiin. Saimme muutaman virheen ja pienen säätämisen jälkeen kaiken elektroniikan koottua, ja sitten oli aika käynnistää laitteet niiden yhteyksien ja toiminnan testaamiseksi.

Toiminnallisuustestaus oli äärimmäisen tärkeää suorittaa ennen elektroniikan sulkemista kotelon sisään, sillä pikkuongelmat oli helpompi korjata ennen kaiken sisällön yhdistämistä 3D-tulostimella tulostettuihin koteloihin. Viimeisenä vaiheena oli paperiteipille tulostetun laitetarran kiinnittäminen kunkin laitteen etupuolelle. Laitemallissa päätettiin käyttää irrotettavaa tarraa, koska se helpottaisi myöhemmin painikkeiden uudelleenmääritystä, eikä itse koteloita tarvitsisi siten tulostaa lisää.

Artikkelin kuva: Maija Astikainen, Helsingin kaupunki

Lisätietoa

Projektipäällikkö Nikita Akmaikin

Nikita Akmaikin
Projektipäällikkö
+358 40 680 2970
nikita.akmaikin@forumvirium.fi

Vanhempainvapaalla Ville Santala

Ville Santala
Vanhempainvapaalla

Lue myös