Helsingille “kaiken internet” -alustoja kaupunkidatan keräämiseen

Artikkelikuva: Helsingille “kaiken internet” -alustoja kaupunkidatan keräämiseen

[vc_column]

Helsinki, Antwerpen ja Kööpenhamina saivat käyttöönsä kolme “kaiken internet” -alustaa, joihin voidaan koota kaupunkien tuottamaa dataa esimerkiksi ilmanlaadusta. Kaupungit kehittivät yhdessä osaamistaan data-alustoissa ja yhteisten hankintojen toteutuksessa.

Kolmivuotisessa Select for Cities -hankkeessa Helsinki, Antwerpen ja Kööpenhamina yhdessä etsivät “kaiken internet” eli Internet of everything (IoE) -ratkaisua, jonka avulla voidaan kerätä ja koota kaupunkien dataa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää erilaisten alustojen mahdollisuuksia kaupunkidatan kokoamiseen ja samalla oppia, miten kaupungit voivat yhdessä tehdä yhteisiä hankintoja esikaupallisen hankinnan menetelmällä. Nämä tavoitteet saavutettiin, ja nyt Helsingin kaupungilla on arvokasta tietoa ja osaamista molemmista, mikä helpottaa jatkossa kaupungin työtä datan keräämisessä ja kokoamisessa sekä yhteisten hankintojen toteutuksessa. 

Helsinki vahvisti osaamistaan avoimen datan kärkikaupunkina

Helsinki tunnetaan maailmalla avoimen datan eli vapaasti julkiseen käyttöön avatun datan edelläkävijäkaupunkina. Select for cities -hanke vahvisti Helsingin kokemusta tällä tiellä, sillä hankkeen tuloksena kaupunkien käyttöön saamat alustaratkaisut soveltuvat hyvin avoimen datan kokoamiseen ja hyödyntämiseen.

”Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelman keskeinen tavoite on kehittää kaupungin data- ja tekoälykyvykkyyksiä ja saada data entistä paremmin käytettäväksi. Erilaisten IoT-laitteiden määrä tulee kasvamaan rajusti ja kaupungin kyky kerätä ja hallita tätä dataa on entistä tärkeämpää. Select for Cities -hanke lisäsi ymmärrystä IoT-alustoista ja EU:n esikaupallisesta hankintamallista, joka mahdollistaa myös pienempien yritysten osallistumisen kaupunkien järjestämiin hankintoihin”, toteaa Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama. 

Kolmivuotisessa hankkeessa kaupungit valitsivat markkinoilta vaiheittaisten karsintojen perusteella lopuksi kolme alustaa: Snap4City, Onesait Platform sekä Digital Enabler

Jokainen kilpailun vaihe toi lisäarvoa mukana oleville yrityksille tuotekehityksen, näkyvyyden ja oppimisen muodossa. Helsingin, Antwerpenin ja Kööpenhaminan budjetti hankinnalle oli yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittajana toimi EU:n horisontti 2020 -ohjelma. 

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta ja vastasi kaupunkien välisestä yhteistyöstä sekä alustojen testaamisesta Helsingissä, jossa kokeilualustana toimi Jätkäsaaren alue, jonka asukkaita rekrytoitiin testikäyttäjiksi hankkeeseen kokeilemaan ratkaisuja sekä muun muassa mittaamaan ilmanlaatua parvekkeeltaan. Sekä kaupungin avointa että jätkäsaarelaisten mittaamaa ilmanlaatudataa vietiin alustoille ja hyödynnettiin niiden testaamisessa.

Kansainvälisesti tärkeitä oppeja innovaatioiden hankintoihin

Kaupungit etsivät hankkeessa alustaa datan keräämiseen. Tällaisia ratkaisuja ei ollut valmiina markkinoilla sellaisenaan, vaan ratkaisujen tarjoajat kehittivät prototyyppejään hankkeen edetessä. Hanke tarjosi kaupungeille mahdollisuuden testata erilaisia vaihtoehtoja tarjokkaiden joukosta ja edistää innovaatioiden kehittämistä tarpeidensa suuntaan. Helsinki sai näin arvokasta kokemusta esikaupallisen hankinnan (Pre-commercial procurement, PCP) soveltamisesta kaupunkistrategiassa. Varhaisesta vaiheesta yhdessä määrittelemällä saavutettiin yhteistyökaupunkien kanssa lopulliset tuotteet ja päästiin myös testaamaan niitä todellisessa ympäristössä. Forum Virium Helsinki toimi hankkeessa menestyksekkäästi PCP-toiminnan operaattorina ja sai loppuarvioinnissa myös runsaasti positiivista palautetta EU:n suunnalta PCP-toiminnan ja prosessien innovatiivisena kehittäjänä ja tehokkaana toiminnan edistäjänä. Työ jatkuu myös AI4Cities ja FABULOS-hankkeissa, täysin uusilla toimialoilla.

Kuva: Julius Konttinen / Helsinki Marketing

Lisätietoja

Kuva

Pekka Niskasaari

puh. +358 40 585 9110

pekka.niskasaari(at)forumvirium.fi

Kuva

Tiina Inki

#kestävämatkailu #livinglab #cocreation #iot
puh. +358 40 840 5707
tiina.inki(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös