Haussa ratkaisuja painehaavan ennaltaehkäisyyn pyörätuolipotilailla

Artikkelikuva: Haussa ratkaisuja painehaavan ennaltaehkäisyyn pyörätuolipotilailla

Painehaavan ennaltaehkäisyyn pyörätuolipotilailla haetaan ratkaisuja. Tarjouspyynnöllä etsitään digitaalisia teknologioita kuten älykankaita, joiden avulla makuuhaavoja voidaan ennalta ehkäistä pyörätuolipotilailta. Haku on auki 13.3.2023 klo 12:00 saakka.

Painehaavat ovat ihoon ulkopuolelta tulevan paineen aiheuttamia kroonisia haavoja. Painehaavat ovat yleisiä ja niiden osuus Suomen terveydenhuollon vuosittaisista kustannuksista on noin 2–3 prosenttia. 55 000–80 000 potilaalla arvioidaan esiintyvän vuosittain yksi tai useampi painehaava.

Painehaavat eli makuuhaavat syntyvät erityisesti vuodepotilaille, jotka joutuvat makaamaan pidempiä aikoja eivätkä pysty itse kääntymään vuoteessa. Myös pyörätuoli potilailla on riski painehaavoihin. Yleensä painehaavan syntyy useamman päivän makuulla olon seurauksena, mutta se voi myös syntyä muutamissa tunneissa. 

REDI SOTE -hankkeen tarjouspyyntö kohdistuu digitaalisiin teknologioihin kuten älykankaisiin, joiden avulla makuuhaavoja voidaan ennalta ehkäistä pyörätuolipotilailta.

Ratkaisun toiminnallisuus

Ratkaisussa tulee huomioida seuraavat asiat:

-Teknologian/älykankaan on kyettävä toimimaan koon ja teknologian puolesta pyörätuolin istuinosassa

-Teknologian on kyettävä mittaamaan ja ilmoittamaan kohonneesta painehaavariskistä.

Ratkaisun kokeilu

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on enintään kaksi kuukautta ja kokeilu pyritään saamaan tehtyä 1.6.2023 mennessä. Kehittämis- ja kokeiluyhteistyön tarjouksen kustannusarvio voi vaihdella välillä 1 000–10 000 euroa suhteutettuna kokeilun kestoon ja ratkaisun ominaisuuksiin.

Kokeiluyhteistyö toteutetaan heti tarjouskilpailun päätyttyä. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi päättää mahdollisista sovellusta koskevista ostohankinnoista kokeiluyhteistyön jälkeen. Mahdolliset ostohankinnat tehdään joko kehittämis- ja kokeiluyhteistyöhön valittujen ratkaisujen toimittajilta suoraan ilman edeltävää kilpailutusta taikka kilpailuttamalla, hankintalainsäädännön ja Helsingin kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti, riippuen hankinnan koosta.

Tarjouksen jättäminen

Valintaperusteet ja koko tarjouspyyntö

Pyydämme kehittämis- ja kokeiluyhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Tarjous ja palvelun kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 13.3.2023 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi.

Tarjous tulee muotoilla Excel-taulukkoon.

Liitetiedostot ovat sallittuja (esimerkiksi tuotekuvat).

Tarjouksen valintaperusteet

Kuvaukset arvioidaan käyttäen tarjouspyyntöön kirjattuja arviointikriteereitä. Arviointiperusteina toimivat asiantuntijaraadin näkemykset tarjouksen vastaamisesta tarpeeseen sekä tarjouksen hinta suhteutettuna kokeilun kestoon ja ratkaisun ominaisuuksiin.

Hankinnan taustaa

Kehittämis- ja kokeiluyhteistyö toteutetaan yhteistyössä Forum Virium Helsingin, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen sekä Laakson yhteissairaala -hankeen kanssa osana Resurssiviisaat sosiaali ja terveyspalvelut (REDI-SOTE) -hanketta. Lisätietoja www.redisote.fi

Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki / Maria Väänänen

Lisätietoa

Lue myös