Hankejohtaja Anu Gardemeister: Terveellisempi kaupunginosa ihmisten ehdoilla

Terveellinen kaupunginosa on living lab -ajattelua hyödyntävä Forum Virium Helsingin ohjelma, jota aletaan toteuttaa tänä vuonna 26 000 asukkaan Herttoniemessä. Yksi ohjelman päätavoitteista on kehittää asukkaiden terveyttä siten, että elinympäristö antaa ihmisille itselleen aikaisempaa paremman mahdollisuuden itsestään huolehtimiseen. Toisaalta tavoitteena on myös kaupungin terveys-, sosiaali-, liikunta- ja opetuspalvelujen välisen yhteistyön lisääminen.

Terveellinen kaupunginosa -ohjelman tärkein tavoite on terveyden edistäminen kaupunkilaisten elämän eri vaiheissa. Ohjelma kaventaa eri sosiaaliryhmien välisiä terveyseroja ja vähentää sairauksia ennaltaehkäisyn ja aikaisen havaitsemisen avulla. Näin saadaan myös leikattua terveydenhuollon kustannusten ennustettua kasvua. Erityisen tärkeä tavoite on itse koetun terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen.

– Itse koettuun terveyteen vaikuttaa paljon myös ihmisen oma sosiaalinen ympäristö ja hyvä mieli. On tärkeää, ettei ihminen koe olevansa yksin, sanoo ohjelman johtajana huhtikuussa 2008 aloittanut Anu Gardemeister. Terveellinen kaupunginosa -ohjelmaa toteutetaan Herttoniemessä veturiyritysten, Helsingin kaupungin neljän hallintokunnan (terveyskeskuksen sekä sosiaali-, liikunta- ja opetusviraston) ja Terveyden edistämisen keskuksen yhteistyönä. Ohjelman vetäjänä toimii Forum Virium Helsinki.

Asukkaat aktiivisesti mukana

Living lab -hankkeessa asukkaat eivät vain käytä palveluja vaan ovat itse aktiivisesti mukana niiden kehittämisessä. Hankkeiden on erittäin tärkeää saada asukkailta palautetta siitä, miten palvelut vastaavat heidän tarpeitaan.
– Osahankkeita toteutetaan lähellä ihmisiä, heidän omassa elinympäristössään.

Terveellinen kaupunginosa -ohjelman kohderyhminä ovat kaikenikäiset ihmiset, jotka pystyvät itse huolehtimaan omasta terveydestään. Ohjelmaa on valmisteltu noin vuoden ajan. Maaliskuussa 2008 on siirrytty ohjelman toiseen vaiheeseen, jossa osapuolten välisissä työpajoissa valmistellaan käynnistettäviä osahankkeita.
– Tänä vuonna aloitetaan 2-3 osahankkeen toteuttaminen ja ensi vuonna mukaan tulee saman verran lisää, sanoo Gardemeister. Ensimmäiset hankkeet käynnistyvät ensi syksynä. Vuoden 2009 loppuun mennessä on saatu kokemusta ja näyttöä hankkeiden vaikuttavuudesta, jolloin voidaan siirtyä pysyvämpien uusien toimintamallien kehittämiseen.

Uudella hankejohtajalla on 14 vuoden kokemus telealalta. Hän siirtyi FVH:n haasteiden pariin TeliaSoneralta.
– Halusin tehdä jotain uutta, eli hyödyllisiä asioita ihmisille ja ihmisten kanssa. Tässä työssä yhdistyvät vanhan maailmani matkapuhelimet ja sähköiset palvelut sekä ihmisten terveyden edistäminen. Erityisesti minua kiinnostaa, miten ihmiset saadaan huolehtimaan itse itsestään paremmin, kertoo itsekin hyvin terveellisesti elävä Gardemeister. Hankejohtajan tapoihin kuuluvat terveellinen ruoka ja liikunta, esimerkiksi kuntosalilla käynti ja golf. Ainoaksi mainittavammaksi paheekseen Gardemeister tunnustaa karkin syömisen.

Lue myös