Haku KASVUVALMENNUKSEEN avautunut Helsingin seudun digialan pk-yrityksille

Haku kolmatta kertaan toteutettavaan Kasvuvalmennukseen on avautunut. Tänä vuonna voidaan mukaan ottaa enintään 15 digitaalisia sisältöjä ja palveluja tuottavaa Helsingin seudulla toimivaa pk-yritystä.

Kasvuvalmennus tavoitteena on nopeuttaa yritysten palveluiden kehittämistä, tukee siirtymistä uusille markkinoille tai liiketoiminta-alueille ja antaa eväitä toiminnan kehittämiseen.

Yrityskohtaista valmennusta on mahdollista saada jopa 25 päivää ja yritykset maksavat valmennuskustannuksista itse väh. 20 %. Ensimmäinen hakukierros päättyy 2.3.

Yritysvalinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota mm. seuraaviin kriteereihin: yrityksen kasvuhalu ja –kyky, liikeidean kansainvälinen potentiaali ja tiimin osaaminen.


Haku tapahtuu verkkolomakkeella https://www.webropol.com/P.aspx?id=207642&cid=13366851.

Kasvuvalmennuksen tuottaa Culminatum Ltd Oy hallinnoimassaan Digitaaliset sisällöt – osaamiskeskuksessa (DIGIBUSINESS) yhteistyössä Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelman kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu.

Lisätietoja Kasvuvalmennuksesta saa vastaava tuottaja Kaisa Sibeliukselta, 040 570 1317 tai Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta www.digibusiness.fi/kasvuvalmennus.

 

KASVUVALMENNUS pähkinänkuoressa:

Kasvuvalmennuksen kohderyhmänä ovat Helsingin seudulla toimivat digitaalisia sisältöjä ja palveluja tuottavat kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Kasvuvalmennus nopeuttaa yritysten palveluiden kehittämistä, tukee siirtymistä uusille markkinoille tai liiketoiminta-alueille ja antaa eväitä toiminnan kehittämiseen.

Valmennus sisältää 10-25 päivää yrityskohtaista valmennusta enintään 15 yritykselle.

Valmennuksen teemoja voivat olla esim. kasvustrategiat ja liiketoimintasuunnitelmat, omistusjärjestelyt, markkinaselvitykset, henkilöstöstrategiat, tuotteistus, kansainvälistyminen, rahoituksen hankinta tai markkinointi.

VALINTAKRITEEREITÄ

– yrityksen kasvuhalu ja -kyky
– liikeidean kansainvälinen potentiaali
– tiimin osaaminen
– Kasvuvalmennuksen soveltuvuus yrityksen kehitystarpeisiin
– yrityksen osaamisen käyttökelpoisuus Forum Virium Helsingin kehityshankkeissa
– yrityksen elinkeinopoliittinen merkitys

VALINTAPROSESSI

Kasvuvalmennukseen voi hakea 12.2.2008 alkaen, kuitenkin viimeistään 24.8.2008.

Haku tapahtuu verkkolomakkeella https://www.webropol.com/P.aspx?id=207642&cid=13366851

1.) karsinta verkkohakemuksen perusteella
– hakijan ilmoittamien tietojen perusteella tarkistetaan kelpoisuus
– erityisesti arvioidaan yrityksen kasvuhalua ja -kykyä sekä liikeidean kansainvälistä potentiaalia
– tiimin alustava arviointi annettujen henkilötietojen perusteella

2.) auditointi
– yritykset valitaan auditointiin verkkohakemusten perusteella
– käynti yrityksessä
– tietojen tarkistus
– tiimin ja yrityksen kasvuhalun ja -kyvyn sekä liikeidean arviointi
– käytetään apuna Diges ry:tä

3.) asiantuntijaraadin haastattelu
– yritykset valitaan haastatteluun auditointien perusteella

– auditoijat esittelevät hakijan, hakijaa haastatellaan
– lopullinen valinta ja alustava valmennusohjelma raadin suosituksesta
– raati antaa pikapalautetta valmennettavalle

Valmennettavien yritysten valintaan osallistuvalla asiantuntijaraadilla on laaja näkemys yritysten kehittämisestä ja henkilöt edustavat sekä julkisia että yksityisiä tahoja. Raadin muodostavat Tekesin, Finnveran, Veraventure Oy:n, Uudenmaan TE-keskuksen, Suomen kanssayrittäjät SKY ry:n, Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelman, Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun sekä Uudenmaan Digibusiness -osaamiskeskuksen edustajat.

AIKATAULU V. 2008

Yrityksiä valitaan valmennukseen kolmessa erässä, kahdesti keväällä ja kolmannen kerran syksyllä.

1. haku päättyy: 2.3. (raati kokoontuu 18.3.)
2. haku päättyy: 27.4.(raati 13.5.)
3. haku päättyy: 24.8.(raati 9.9.)

Valmennukset tulee saada päätökseen 1.12. mennessä.

Lisätietoja hakuaikatauluista löytyy hakulomakkeelta.

KUSTANNUKSET

Yrityksen omavastuuosuus on vähintään 20% valmennuspalkkiosta ja tuki voi olla enintään 80%, kuitenkin korkeintaan 712 e + alv./valmennuspäivä.


VALMENTAJAT

Valmennuksissa voidaan käyttää valmentajapooliin hyväksyttyjä valmentajia. Pooliin hyväksyttäviltä valmentajilta edellytetään korkeaa ammattitaitoa ja erityisesti valinnoissa korostetaan toimiala- ja markkinatuntemusta.

Tarjouspyyntö valmentajille löytyy osoitteesta http://www.digibusiness.fi/portal/digibusiness_klusteri/kasvuvalmennus/valmentajat/

Lue myös