Haastekilpailu kokosi Osloon 25 joukkuetta

Artikkelikuva: Haastekilpailu kokosi Osloon 25 joukkuetta

Nordic Independent Living Challenge kokosi Osloon kaikki 25 joukkuetta, jotka olivat edenneet haastekilpailun kolmanteen vaiheeseen. Tapahtuman ensisijaisena tavoitteena oli sparrata osallistujia liiketoimintamallien kehityksessä. Tätä työtä oli saapunut tukemaan eri alojen asiantuntijoita sekä pohjoismaisten pääkaupunkien edustajat. Yhteensä tapahtuma keräsi Oslon Eventhalliin yli 80 innokasta osallistujaa.

Asiantuntijat tiimien tukena

Nordic Innovation oli kutsunut Oslon tapahtumaan joukon asiantuntijoita, jotka auttoivat tiimejä esimerkiksi tavaramerkkeihin, muotoiluun, markkinointiin ja teknisiin kysymyksiin liittyen. Tiimit saivat asiantuntijoilta tukea omien tarpeidensa pohjalta ja myös kaupunkien edustajat tukivat omalta osaltaan tätä työtä. Oslossa järjestettiin myös neljä Master Class -luentoa, joissa pureuduttiin laajempiin kokonaisuuksiin, kuten tuotekehitykseen ja startup-toimintaan.

Kullekin tiimille nimettiin oma mentori, jonka tehtävänä on sparrata joukkuetta liiketoimintasuunnitelman rakentamisessa ja seurata sen edistymistä. Kullakin mentorilla on oma osaamisalueensa, jonka pohjalta joukkueita konsultoidaan. Esimerkiksi Ville Vesterinen, yksi Slush-tapahtuman perustajajäsenistä, tukee joukkueita erityisesti rahoitus- ja markkinointikysymyksissä.  

Myös kaupunkien edustajilla oli tilaisuus syventää omaa ymmärrystään ratkaisuista ja antaa palautetta joukkueille. Lisäksi heillä oli mahdollisuus avata tarpeita ja toiveita edustamansa kaupungin näkökulmasta. ”Parasta antia olivat keskustelut kilpailuun osallistuvien tiimien kanssa. Koin ihanan virkistävänä, että jokaisessa keskustelussa aukeni uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia”, summaa Helsingin kaupungin edustaja Susanna Kaisla omat ajatuksensa. 

Liiketoimintasuunnitelmat työn alla

Tapahtuman ensisijaisena tavoitteena oli, että joukkueet saavat laadittua yksityiskohtaisen liiketoimintasuunnitelman omalle ratkaisulleen. Liiketoimintasuunnitelma pitää sisällään työsuunnitelman aina joulukuun puoliväliin saakka. Suunnitelmaan on merkitty myös tapaamiset joukkueelle nimetyn mentorin kanssa, joka auttaa tarvittaessa tarkentamaan suunnitelmia ja neuvoo käytännön kysymyksissä.

Myös pohjoismaiset pääkaupungit tukevat omalta osaltaan joukkueiden työtä. Kaupunkien edustajat vastaavat mahdollisiin kysymyksiin ja voivat tarjota tukea, mikäli joukkueet haluavat nopeaa palautetta esimerkiksi hoitohenkilökunnalta tai loppukäyttäjiltä omasta ratkaisustaan liiketoimintasuunnitelman tueksi. Varsinainen testaus järjestetään vasta kilpailun seuraavassa vaiheessa, jossa viisi joukkuetta pääsee kokeilemaan omaa ratkaisuaan aidoissa olosuhteissa.

Tukholma tähtäimessä

Joulukuussa tiimit tapaavat jälleen toisensa ja pohjoismaisten pääkaupunkien edustajat. Tukholmassa järjestettävässä tilaisuudessa joukkueet esittelevät ideansa sekä muille tiimeille että kaupunkien edustajille ja tuomaristolle. Tämän piching-tilaisuuden jälkeen päätetään, mitkä viisi joukkuetta pääsevät kilpailun seuraavaan vaiheeseen.

Parempaan suun terveyteen tähtäävä mobiilipalvelu MobiDent sai hyviä eväitä mentoreilta jatkotyöskentelyä varten. ”Saamamme palautteen perusteella lähdemme kehittämään tuotettamme aivan uudella draivilla. Tukhoman sessioon mennessä prototyyppi tehdään niin valmiiksi, että testaus voi alkaa ensi vuoden alussa. Sitä varten kootaan monipuolinen osaajajoukko ja prosessiin liitetään myös loppukäyttäjät. Odotamme myös vahvistusta kansainvälisen yrityskumppanin mukaantulosta”, Teija Rautiola listaa oman joukkueensa tunnelmat ja tavoitteet.

Intensiivinen kolmen päivän tapaaminen päättyi haastekilpailun pääjärjestäjän Nordic Innovationin projektipäällikön Mona Truelsenin puheeseen, jossa kiiteltiin kilpailutöiden korkeaa tasoa ja joukkueiden innostunutta otetta. Mona Truelsen päättikin puheensa kehoitukseen: “Aim for the big prize!”

 

Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen Nordic Innovation käynnistää ja rahoittaa innovointia vahvistavia toimintoja, ja sen pääyhteistyökumppaneita ovat Pohjoismaiden pk-yritykset. Missiona on edistää lisäarvon tuottoa rajat ylittävän yhteistyön avulla. Nordic Innovation toimii Nordic Independent Living Challenge -kilpailun pääjärjestäjänä ja suurimpana rahoittajana. Osakokonaisuuksia toteuttavat Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon, Tukholman ja Reykjavikin kaupungit. Suomessa Helsingin kaupunki vastaa kilpailun järjestelyistä yhdessä Forum Virium Helsingin kanssa.

 
 
Lisätietoja:

 
 
Kaisa Spilling  
puh. +358 40 744 8831                 
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi   
 
Kuvat: Nordic Innovation

 

Lue myös