Forum Virium Helsinkiin ensimmäiset pk-yritysjäsenet

Forum Virium Helsingin jäseniksi on hyväksytty ensimmäiset pk-yritysjäsenet: ConnectedDay Oy, Fromdistance Oy sekä Idean Oy.

Uudet jäsenet ovat olleet jo mukana Forum Virium Helsingin hankkeissa, ja jäsenyyden hakeminen on ollut luonteva jatko yhteistyölle.

Forum Virium Helsinkiin hyväksytään uusia jäseniä harkiten. Tavoitteena on, että Forum Virium Helsingin jäsenistön muodostama kokonaisuus on monipuolinen ja jäsenten verkostot ja osaaminen täydentävät toisiaan. Pienten pk-yritysten innovatiivisuus ja ketteryys luoda uutta on ollut tärkeä syy tarjota myös pk-yrityksille mahdollisuus jäsenyyteen.

”FVH:n hankkeiden ja projektien tarjoamat mahdollisuudet luoda uutta liiketoimintaa kiinnostavat meitä”, kertoo Idean Oy:n co-founder Mikko-Pekka Hanski. ”Toisaalta me pystymme tuomaan konseptiosaamistamme ja loppukäyttäjätuntemustamme hankkeisiin”, jatkaa Hanski.

”Toiminnan liiketoimintalähtöisyys kiinnosti meitäkin”, kertoo Fromdistance Oy:n toimitusjohtaja Jouko Vierumäki. ”FVH:n muodostama julkisen sektorin ja yritysten kokonaisuus on ainutlaatuinen samoin kuin näin muodostuva innovaatioympäristö”, hän jatkaa.

”Connected Dayn liikeideaa testattiin yhdessä FVH:n ensimmäisistä hankkeista. FVH:n käyttämä nopean liikkeelle lähdön mahdollistava toimintatapa osoitti toimivuutensa ja antoi mahdollisuuden testata idean markkinapotentiaalia ja tehdä päiväkotien blogeista kaupallinen tuote”, kertoo toimitusjohtaja Timo Airisto ConnectedDay Oy:stä. Pilotissa käytettiin myös Fromdistancen mobiiliteknologiaa.

Fromdistance ja Idean esittäytyvät ma 10.9. Forum Virium Helsingin Launch Pad -seminaarissa, MobileMonday Global Summitissa.

Pk-yritysjäsenyys

Forum Virium Helsingin pk-yritysjäsenyys korostaa osaltaan FVH:n luonnetta avoimena innovaatioympäristönä, jossa innovatiiviset pk-yritykset ja suuryritykset kehittävät yhteistoiminnallisesti uusia tuotteita ja palveluita. Pk-yritysjäsenelle FVH:n jäsenyys on referenssi ja suositus FVH:n taholta.

Pk-yritysjäseneksi valittavalla pk-yrityksellä on oltava näyttöä FVH:n toimialueeseen liittyvästä innovatiivisuudesta ja osaamisesta. Näyttö on voitu hankkia FVH:n kehityshankkeissa tai muissa aktiviteeteissa tai muussa yhteistyössä jonkin FVH:n jäsenen kanssa.

Pk-yritysjäsenyyttä isännöi ohjelmajohtaja Esa Blomberg Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston tuella, jota hallinnoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Haku on avoin kaikille digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yrityksille, joilla on toimintaa Helsingin seudulla.

Lisitietoja pk-yritysjäsenyydestä:
Ohjelmajohtaja Esa Blomberg
puh. 050 328 1280
esa.blomberg (AT) forumvirium.fi

Lue myös