Forum Virium Helsinki mukana valtiovarainministeriön Open Government Partnership -hankkeessa

Artikkelikuva: Forum Virium Helsinki mukana valtiovarainministeriön Open Government Partnership -hankkeessa

Suomi on päättänyt liittyä Open Government Partnership (OGP) -aloitteeseen, joka käynnistettiin 20.9.2011 YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Maailmalaajuisen OGP-aloitteen tavoitteena on entistä läpinäkyvämmän, tuloksellisemman ja tilivelvollisemman hallinnon kehittäminen. Tavoitteena on kehittää hallinnon ja kansalaisten välistä vuorovaikusta ja edistää kansalaisten osallisuutta. Aloite tähtää konkreettisiin läpinäkyvyyttä, kansalaisten osallisuutta, korruption vastustamista ja uusien teknologioiden hyödyntämistä koskeviin sitoumuksiin osallistuvilta mailta.

Suomi täyttää aloitteeseen liittymiseksi vaadittavat lainsäädäntökriteerit. Liittymiseksi Suomen tulee lisäksi hyväksyä Open Government Partnership -julkilausuma ja laatia kansallinen toimintaohjelma sen tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimintaohjelma laaditaan kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä osallistamalla. Virallisesti liittyminen voi tapahtua seuraavassa OGP:n vuotuisessa kokouksessa maaliskuussa 2013.  
 
Valtiovarainministeriö asettaa yhteistyöhankkeen valmistelemaan kansallisen toimintaohjelman luonnosta ja käymään vuoropuhelua sekä kuulemaan suunnitelman laatimiseksi kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä.
 
Open Government Partnership -aloitteen piirissä on tällä hetkellä jo 70 valtiota, mukaan lukien muut Pohjoismaat ja Viro. OGP:n johdossa on ohjausryhmä, joka koostuu hallintojen ja kansalaisjärjestöjen edustajista. 

Lue myös