Forum Virium Helsinki mukana Suomen ensimmäisissä esikaupallisten julkisten hankintojen piloteissa

Artikkelikuva: Forum Virium Helsinki mukana Suomen ensimmäisissä esikaupallisten julkisten hankintojen piloteissa

Esikaupallisten julkisten hankintojen hyödyntämistä kokeillaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Menetelmää käytettäessä julkinen sektori määrittelee tarpeitaan, joihin yritykset kehittävät ratkaisuja. Forum Virium Helsinki on mukana Silver-hankkeessa, johon kokeilu liittyy. 

”Hankkeen tavoitteena on kehittää EU-maiden oloihin sopiva, laajempaan käyttöön monistettava julkisen sektorin esikaupallisten hankintojen prosessi eli PCP-prosessi. Prosessin toimivuus testataan käytännössä tekemällä siihen perustuvia pilotteja eri maissa”, kehityspäällikkö Sari Luostarinen Forum Virium Helsingistä kuvailee. 
 
Esikaupalliset julkiset hankinnat, PCP (Pre-commercial Procurement) on Yhdysvalloissa paljon käytetty menetelmä. Euroopassa sitä on hyödynnetty toistaiseksi lähinnä Englannissa ja Hollannissa.
 
Ratkaisuja täsmätarpeisiin
 
PCP-prosessin aluksi julkistoimija määrittelee tarpeen, joka halutaan ratkaista, ei siis  suoraan tuotetta tai palvelua, joka halutaan ostaa. Sen jälkeen se hakee yrityksiltä ratkaisuja tarpeeseen. ”Pilotti tehdään kahden parhaimman tarjoajan kanssa. He kehittävät tuotteesta tai palvelusta ensimmäiset prototyypit. Molemmille maksetaan tuotekehitystyöstä”, Luostarinen selittää. Pilotin aikana tuotetta tai palvelua kehitetään yhdessä käyttäjien ja muiden asiakkaiden kanssa. Samalla kerätään muutkin opit talteen.
 
Silver-hankkeessa testataan robotiikkaa, joka tukee ikäihmisten itsenäistä asumista. Pilotti on sama kaikissa maissa. Suomessa mukaan lähtevät Vantaan sekä Oulun kaupungit, ja pilotin rahoittaa Tekes.
 
Forum Virium Helsinki osallistuu Silver-hankkeessa PCP-prosessin suunnitteluun, koordinoi Suomen pilotteja ja vastaa koko hankkeen viestinnästä. 
 
Silver-hanke kuuluu EU:n 7. puiteohjelmaan. Nimi on lyhenne sanoista Supporting Independent Living of the Elderly through Robotics. Konsortiossa on yhdeksän jäsenorganisaatiota viidestä maasta. Suomesta on mukana Forum Virium Helsingin lisäksi Aalto-yliopisto. Hanke on nelivuotinen.
 
Teksti: Maija Jokiniemi
 

Lue myös