Forum Virium Helsinki mukana Helsingin opastetyöryhmässä

Artikkelikuva: Forum Virium Helsinki mukana Helsingin opastetyöryhmässä
Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki ovat yhdessä kehittäneet ja testanneet digitaalista opastusta jo usean vuoden ajan. Nyt kaupunki on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on ohjata opastuksen suunnittelua ja toteutusta. Forum Virium Helsinki on työssä mukana.
 
Työryhmän tehtävänä on laatia pikaisesti suunnitelma siitä, minkälaisia nopeasti käynnistettäviä, kaupungin fyysisen ja digitaalisen opastukseen liittyviä hankkeita kaupunkiin tarvitaan. Suunnitelmaan kirjataan myös projektien vaiheistus, kustannukset ja vastuutahot. 
 
Työn alkuun kartoitetaan olemassa olevat teknologiset ratkaisut sekä käynnissä olevat innovaatio- ja kehittämishankkeet, joita voisi hyödyntää kaupungin opastusjärjestelmän kehittämisessä. Lisäksi kootaan paikkatietoon tai tietomallinnukseen perustuva aineisto, joka koskee opastuksen toteuttamista ja ylläpitoa. 
 
Työryhmä käynnistää kartta-aineiston tuottamiseen tarvittavan järjestelmän suunnittelun ja hankinnan. Tehtävänä on lisäksi selkiyttää Design districtin löydettävyyttä sekä tehdä ehdotus siitä, miten kaupungin taide- ja kulttuurikohteita voitaisiin opastuksella tuoda paremmin esille. 
 
Työryhmän tehtävänä on suunnitella opastusta myös pidemmällä tähtäimellä. Tässä työssä käytetään pohjana rakennusviraston laatimaa opastejärjestelmän hankeohjelmaluonnosta. Forum Virium Helsinki hahmotteli tähän liittyen Helsingin kaupungin digitaalisen opastuksen visiota syksyllä 2013.
 
Työryhmän työ jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. Sen puheenjohtajana toimii kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen, rakennusvirastosta. Forum Virium Helsingistä työryhmään osallistuu Kaisa Spilling varajäsenenään Pekka Koponen. Lisäksi työryhmässä on mukana edustaja Helsingin kaupunginkansliasta, kaupunginkirjastosta, kaupunginmuseosta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, kulttuurikeskuksesta, liikuntavirastosta, rakennusvalvontavirastosta, Starasta, Helsingin taidemuseosta, Helenistä, Helsingin Satamasta ja Helsingin seudun liikennekuntayhtymästä.

 
Opastuspilotteja Forum Virium Helsingissä
 
Forum Virium Helsinki on pilotoinut kaupungissa erityisesti digitaalista opastusta, joka tiiviisti liittyy perusopastukseen. Digitaalinen opastus nähdään tärkeänä osana kaupungin opastuksen kokonaisuutta. Se on kuitenkin kaupungille uusi, vielä kokeiluasteella oleva osa-alue joka vaatii myös hallintokuntien yhteistyötä. 
 
Piloteista on saatu runsaasti arvokasta kokemusta, joka on hyödyksi erityisesti opastuksen fyysisten opasteiden ja digitaalisten palveluiden yhteensovittamisessa.
 
Vuosina 2013-2015 työtä on tehty osana Pinta-hanketta, jossa Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki yhdessä kehittävät ja testaavat digitaalista opastusta sekä vuorovaikutteisia palveluita.
 
Vuonna 2013 opastuspalvelua kokeiltiin Clear Channelin katunäytöillä Helsingin keskustassa. Seuraavana vuonna siirryttiin sisätiloihin, kaupungin asiakaspalvelupisteisiin, joihin hankitut uudet näytöt ovat mahdollistaneet entistä paremman vuorovaikutuksen ja joustavat kokeilut. 
 
Jo kesällä 2011 Forum Virium Helsinki testasi Hernesaaressa uutta, risteilymatkailijoille suunnattua opastekonseptia. Walk and feel -opastepolku kulki satamasta kaupungin keskustaan. Reitillä pilotoitiin mobiilipalvelua, jonka avulla sai lisätietoja ympäröivästä kaupungista.
 
Linkki: Työryhmän asettaminen opastusjärjestelmän luomista ja toteuttamista varten
 

Lue myös