Forum Virium Helsinki mukana eurooppalaisessa Living Labs -verkostossa

Yksi Suomen EU-puheenjohtajuusvuoden merkittävimmistä tietoyhteiskuntahankkeista on European Network of Living Labs -verkoston perustaminen. Verkosto lanseerattiin ma 20.11.2006 Dipolissa järjestetyssä huipputason konferenssissa ”The European Network of Living Labs: A Step Towards a European Innovation System”.

Forum Virium Helsingin ja Arabianrannan Art and Design City Helsinki (ADC) Oy:n yhdessä muodostama Helsinki Living Lab on yksi verkoston jäsen. Verkostoon kuuluu yhteensä 20 Living Labia 16 maasta.

Living Labit ovat tosielämän testauslaboratorioita, joissa uusia innovaatioita tutkitaan oikeissa kaupunkiympäristöissä. Eurooppalainen Living Labs -verkosto on suuren mittaluokan kokeiluympäristö, jossa voidaan kehittää uusia tieto- ja viestintäteknologian palveluja, tekniikoita ja liiketoimintaa sekä luoda uusia markkinoita ja toiminta-aloja.

Lisätietoja: Helsinki Virtual Village -portaalissa Arabianrannan Living Lab -esittely
The Living Labs Open Innovation Community

Lue myös