Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen on kutsuttu Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon teemaryhmän puheenjohtajaksi

Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen on kutsuttu Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ”Suomen kestävä kasvu ja hyvinvointi 2030” teemaryhmän Osallisuus ja hyvinvointi puheenjohtajaksi, yhdessä professori Tuula Tammisen (Tampereen yliopisto) kanssa. Kaikkiaan tulevaisuusselonteko jakautuu kuuteen eri teemaryhmään.

Teemaryhmien työ valmistuu syksyn 2012 aikana, selonteon synteesi vuoden loppuun mennessä ja lopullinen tulevaisuusselonteko helmikuussa 2013.

Osallisuus ja hyvinvointi-teemaryhmä käsittelee mm. seuraavia aiheita:
– Hyvä elämä ja onnellisuus
– Demokratia ja uudet osallistumisen muodot
– Osallisuus yhteiskunnan hyvinvoinnin lähteenä
– Yhteisöllisyys, välittäminen ja vastuullisuus
– Virtuaalikansalaisuus
– Terveys ja ennaltaehkäisy

 
Lisätietoja:
Jarmo Eskelinen
jarmo.eskelinen (at) forumvirium.fi

Lue myös