Flexible Services -ohjelma synnyttää Suomeen palveluhautomon

Flexible Services on nelivuotinen tutkimusohjelma, jossa kehitetään joustavista palveluista kansainvälisiä menestystuotteita. Ohjelman synnyttämässä palveluhautomossa ovat edustettuina suomalaiset ja kansainväliset monialayritykset, tutkimusorganisaatiot, julkiset toimijat ja käyttäjäyhteisöt. Forum Virium Helsinki on eräs Flexible Service -ohjelman käytännön toteuttajista.

Joustavien (Flexible) palvelujen (Services) kehittäminen edellyttää uudenlaisten palveluketjujen tai palveluverkostojen (Web of Services) synnyttämistä. Flexible Services -ohjelman kautta yhteistyössä ovat mukana palveluiden käyttäjät ja luojat sekä palveluiden välittäjät ja operaattorit. Palveluhautomon yritykset synnyttävät yhteistyön tuloksena Suomeen uudenlaista kilpailukyistä ICT-pohjaista liiketoimintaa. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa on mukana 25 yritystä ja 11 tutkimustahoa. Ohjelma on kasvuhakuinen ja sen tavoitteena on verkostoitua myös kansainvälisesti.

Mitä saumattomampi käyttäjäkokemus, sitä monimutkaisempi ansaintalogiikka

Forum Virium Helsinki on mukana Flexible Services -ohjelman toiminnassa UDOI (User Driven Open Innovation) -projektin sekä ohjelman viestinnästä vastaamisen kautta.

– Palveluverkostojen synnyttämisen suurin ongelma ei ole tekniikassa vaan palvelu- ja liiketoimintamallien yhteensovittamisessa. Mitä saumattomammaksi kuluttajan käyttäjäkokemus saadaan, niin sitä monimutkaisemmaksi palveluverkoston ansaintalogiikka muuttuu, toteaa Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo Eskelinen. Esimerkiksi ihmisen sähköisessä minuudessa pyritään siihen, ettei käyttäjän tarvitse itse muistaa kaikkia lukemattomia erilaisten palveluiden käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Kerran verkkoon kirjautumisen pitäisi riittää. Tämän mahdollistama useita palveluja yhdistävä palveluverkosto muuttuu kuitenkin väistämättä hyvin monimutkaiseksi järjestelmäksi. Yksittäisen palveluntarjoajan saamaa euro- tai senttimäärää ei ole helppo sopia, kun asiakkaan ostamalla palvelukokonaisuudella on suuri joukko jakajia.

Flexible Services -ohjelman kesäkuussa 2008 käynnistynyt ensimmäinen rahoitusjakso on kahden vuoden mittainen. Ohjelma on osa TIVIT Oy:n koordinoiman tieto- ja viestintäteknologia-alan strategisen huippuosaamisen keskittymän (ICT SHOK) toimintaa. Muut TIVIT Oy:n jo käynnissä olevat tutkimusohjelmat ovat Future Internet, Devices and Interoperability Ecosystem ja Cooperative Traffic ICT. Kaikkien neljän TIVIT Oy:n ohjelmien kokonaisvolyymi on 31,6 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on 16,3 miljoonaa.

Tivit Oy kotisivut

Lue myös