Finnish Mobile TV projekti päätökseen suunnitellusti

Hankkeen toisen vaiheen, FinPilot 2:n, tulokset julkistetaan päätösseminaarissa toukokuussa 2008

Finnish Mobile TV –hankkeen käynnistämistä inspiroinut ensimmäinen mobiili-tv-pilotti ”FinPilot” toteutettiin vuonna 2005. Siitä saadut kokemukset ja tulokset osoittivat, että mobiili-tv-palveluille on kysyntää, ja että ihmiset ovat valmiita maksamaan näistä palveluista. FinPilotin tulokset löytyvät FiMTV:n nettisivuilta.

Tämän ensimmäisen FinPilotin ohjausryhmä, joka koostui seitsemästä yrityksestä (YLE, TeliaSonera, SWelcom, Nokia, MTV Media, Elisa ja Digita), näki tarpeellisena jatkaa yhteistyötä sekä laajentumista kohti isompaa kehittäjäyhteisöä.

Finnish Mobile TV –hanke starttasi 2006 alussa

Digitaalisten palvelujen ja sisältöjen kehittämiseen erikoistunut Forum Virium Helsinki (FVH) –verkosto perustettiin vuoden 2005 lopulla useiden suuryritysten ja Helsingin kaupungin aloitteesta. FVH:sta tuli luonteva kotipesä uudelle Finnish Mobile TV (FiMTV) –hankkeelle, joka starttasi vuoden 2006 alussa, ja sen kestoksi määriteltiin kaksi vuotta. Hankkeeseen lähtivät mukaan Destia, Digita, Elisa, Helsingin kaupunki, Hewlett-Packard, IBM, MTV Media, Nokia, SWelcom, TeliaSonera, TietoEnator, Veikkaus, VTT, WM-Data, YIT ja YLE.

Kaksivuotisen FiMTV-hankkeen tavoitteena oli helpottaa innovatiivisten ja interaktiivisten mobiili-tv-palveluiden syntymistä tarjoamalla palvelukehittäjille DVB-H-kapasiteettia ja mobiili-tv-päätelaitteita sekä järjestämällä verkottumistilaisuuksia.

Maaliskuussa 2006 Digitalle myönnettiin DVB-H-toimintalisenssi. Digita aloitti kaupallisen DVB-H- verkkotoiminnan joulukuussa 2006, kattaen 25 % Suomen asukkaista. Digitan nettisivuilta löytyy tarkempia tietoja projektin kaupalliseen lanseeraukseen liittyen. Itse FiMTV-hanke on pysynyt ei-kaupallisena sekä neutraalina siihen liittymättömien toimeksiantojen suhteen.

Hankkeen toinen vaihe FinPilot 2 päätökseen keväällä 2008

Vuorovaikutteisuus havaittiin FiMTV-hankkeen kehittäjäyhteisössä palvelualueeksi, josta ei vielä ole kovin paljon kokemuksia. Se kuitenkin koetaan merkittävänä lisämahdollisuuksien tuojana monelle palvelujen tuottajalle ja käyttäjälle.

Vuonna 2007 käynnistettiinkin FiMTV-hankkeen toinen vaihe, nk. FinPilot 2, joka keskittyy loppukäyttäjien kokemuksiin testaten erityisesti vuorovaikutteisten palvelukokonaisuuksien toimivuutta. Pilotissa mukana ovat Digita, Elisa, MTV Media, Nokia, SWelcom, TeliaSonera, TietoEnator, YLE, VTT sekä Forum Virium Helsinki. Tämän pilotin tulokset julkaistaan keväällä 2008, jolloin järjestetään hankekokonaisuuden päätösseminaari.

Finnish Mobile TV -ohjausryhmä toi FiMTV-hankkeen virallisesti päätökseen tavoitteiden mukaisesti joulukuussa 2007. Suomi on jo jonkin aikaa ollut mobiili-tv-kehityksen kärjessä, mutta kohdannut matkan varrella myös haasteita. FiMTV-projektin lopputulos kuitenkin todistaa, että TV-lähetykset, video-on-demand sekä käyttäjien interaktiivisuus yhdessä mahdollistavat innovatiivisten palveluiden kehityksen, jotka lopulta auttavat mobiili-tv-konseptia menestymään.

www.finnishmobiletv.com

Lue myös