Finnish Mobile TV -hankkeen toinen vaihe FinPilot2 on käynnistynyt

Finnish Mobile TV- hanke tuo television taskukokoon vastaten samalla uuden katselukokemuksen edellyttämiin teknisiin ja sisällöllisiin haasteisiin. Hankkeen toinen vaihe, ns. FinPilot2, keskittyy loppukäyttäjien kokemuksiin testaten erityisesti vuorovaikutteisten palvelukokonaisuuksien toimivuutta.

FiMTV-hankkeen kehittäjäyhteisössä vuorovaikutteisuus on havaittu palvelualueeksi, josta ei vielä ole kovin paljon kokemuksia. Se kuitenkin koetaan merkittävänä lisämahdollisuuksien tuojana monelle palvelujen tuottajalle ja käyttäjälle, ja on siksi otettu fokukseen FinPilot2:ssa.

FinPilot2:ssa tehdään kaksiosainen kohdeyleisötutkimus kiinnostavimmista PK-yrityksen tai oppilaitoksen konsepteista. FinPilot2 hyödyntää Helsingissä ja Tampereella VTT:n alueellisesti rajattua DVB-H–koeverkkoa, jota muokataan teknisesti olemassa olevaa kaupallista ympäristöä muistuttavaksi.

FiMTV-hankkeen toinen vaihe on käynnistynyt palvelutuottajien kartoittamisella. Kotimaiset tai kansainväliset yritykset voivat tuoda suomalaisten PK-yritysten avulla toteutettuja interaktiivisia palvelujaan testattavaksi osallistumalla FinPilot2:n rahoitukseen vastaavalla summalla kuin sen tämänhetkiset yritysjäsenet (Digita, Elisa, MTV3, Nokia, Swelcom, TeliaSonera, TietoEnator ja YLE), jotka FinPilot2:ssa rahoittavat valittujen PK-yritysten ja oppilaitosten palvelukokonaisuuksien käyttäjätutkimusta.

FinPilot2 jatkuu maaliskuuhun 2008.

Vuonna 2006 toteutettu FiMTV-hankkeen ensimmäinen, esikaupallinen vaihe keskittyi tukemaan palvelukehittäjiä tarjoamalla DVB-H-verkkokapasiteettia, välittämällä mobiili-tv-päätelaitteiden prototyyppejä sekä järjestämällä verkostoitumistapaamisia kehittäjäyhteisölle. Sitä edeltäneen vuoden 2005 FinPilotin tulokset olivat osoittaneet käyttäjien toivovan mobiilitelevisiolta monipuolisempaa sisältöä ja olevan myös valmiita maksamaan palveluista.

Mikäli olette kiinnostuneita kehittämään ja testaamaan uusia interaktiivisia mobiili-tv-sovelluksia ja -palveluita koeverkossa, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Kristiina Kantolaan (VTT),

kristiina.kantola@vtt.fi.

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

Lisätietoa FiMTV-hankkeesta www.finnishmobiletv.com.

Lue myös