Fiksu Kalasatama: Tunti lisää omaa aikaa päivään

Artikkelikuva: Fiksu Kalasatama: Tunti lisää omaa aikaa päivään
Parhaillaan rakenteilla olevasta Kalasataman alueesta on kasvamassa Fiksu Kalasatama: älykkään kaupunkirakentamisen mallialue ja Helsingin ”Smart City”. Naapurusto, jossa kokeillaan ja kehitetään uusia urbaaneja palveluita kaupunkilaisille. Työ aloitettiin vuonna 2013 ja tulevina vuosina tekeminen vain kiihtyy.
 
Fiksussa Kalasatamassa etsitään uusia tapoja rakentaa kestävää kaupunkia ja palveluita, jotka parantavat asukkaiden elämänlaatua. Ytimessä on kaupungin, yritysten ja asukkaiden tekemä yhteistyö.
 
Fiksun Kalasataman konkreettinen visio on tarjota tunti lisää omaa aikaa päivään. Käytännössä se lupaa parempaa elämän- ja ajanhallintaa älykkäiden palveluiden avulla. Aikaa säästää esimerkiksi sujuva liikenne, logistiikka ja hyvät lähipalvelut. Visio on luotu yhdessä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa.
 
Älykontti lähipalvelupisteenä
 
Alueella on käynnistetty useita projekteja, joissa asukkaat ovat päässeet kokeilemaan älykkäitä palveluita käytännössä. Hankkeita on toteutettu viiden eri teema-alueen alla: joustava liikkuminen, energiakäyttäytyminen, arjen ja asumisen palvelut, hyvinvointi sekä fiksu työ ja oppiminen. Kaikkiaan mukana on tällä hetkellä 20 projektia, kokeilua tai hanketta. Niissä on aktiivisesti ollut mukana yli 40 yritystä ja kymmeniä virastoja Helsingin kaupungilta.
 
Useat Kalasatamassa vuosina 2013-2014 käynnistetyistä projekteista ovat vasta aluillaan ja uusia kaupunkipalveluita alkaa syntyä pikkuhiljaa. Esimerkiksi vuosia kehitetyt älykkäät energiajärjestelmät ja yhteiskäyttöiset sähköautot ovat tulleet ensimmäisten asiakkaiden käyttöön kevättalvella 2015.
 
Älykontti_orginal
 
Yksi konkreettinen pilotti alueella oli älykonttikokeilu syys-marraskuussa 2014. Joutomaalle tuotuun älykonttiin perustettiin lähipalvelupiste, joka toimi ympärivuorokautisena itsepalvelukirjastona, ruokapiirin jakelupisteenä, kierrätystavaroiden keräilypisteenä, jaettuna lelulaatikkona sekä kimppakyydillä kuljetettujen tavaroiden noutopaikkana. Helsingin Energia puolestaan on panostanut Kalasataman alueeseen avaamalla Suvilahden aurinkovoimalan sekä kehittämällä uuden kodin etäohjauspalvelun.
 
Kohti vakiintuneempaa toimintaa
 
Fiksun Kalasataman kehittämisessä on ollut jo nyt mukana yli 500 sataa ihmistä: eri alojen asiantuntijoita, yrityksiä, kaupungin edustajia, kehitysyhtiöitä, tutkijoita ja kaupunkilaisia. Workshopeissa ja tapahtumissa on työstetty mm. lähipalveluita, älykkäitä koteja ja datapalveluita sekä Fiksun Kalasataman visiota.
 
 
Seuraavan kolmen vuoden ajan Fiksun Kalasataman kehitystyötä jatketaan, rahoitusta on saatu osana 6Aika-strategiaa. 6Aika kehittää avoimia ja älykkäitä kaupunkipalveluita kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku) alueella. Tavoitteena on tehdä Fiksusta Kalasatamasta kansainvälisesti tunnistettu Smart City -innovaatioalue ja vakiinnuttaa toimintatavat, joilla ketterää innovaatiotoimintaa voi alueella pyörittää.
 
Tapahtumia, tukea ja uusia hankkeita
 
Ensi syksyyn mennessä alueelle avataan Living Lab -tila, joka palvelee koko kaupunkiyhteisöä yhteiskehitystilana. Tila toimii esimerkiksi kansainvälisten vieraiden vierailupisteenä sekä yritysten ratkaisujen esittelypaikkana. Runsas joukko erilaisia tapahtumia tuo alueen toimijat yhteen.
 
Alueelle lanseerataan myös Kalasataman kehittäjien klubi. Siinä määritellään mm. tavat, joilla eri kiinteistöt ja tilat ovat mukana Fiksussa Kalasatamassa, ja miten niitä voi käyttää kokeiluissa. Tiedossa on myös runsaasti uusia hankkeita. Esimerkiksi rakenteilla olevaan terveys- ja hyvinvointikeskukseen tuodaan asukkaiden kokeiltavaksi uusia terveydenhoidon digitaalisia ratkaisuja. Uusia hankkeita ideoidaan ja tutkitaan yhdessä kaupunkiyhteisön eri toimijoiden kanssa.
 
Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelma jakaa pieniä tukisummia (1000–8000€) yrityksille tuotekehitykseen ja ketteriin kokeiluihin. Tarkoituksena on tukea hyvien ideoiden kehittymistä palveluiksi ja auttaa yrityksiä saamaa ideoista nopeasti käytännön palautetta. Kolmen vuoden aikana tarkoitus on rahoittaa 9–20 tuotteen tai palvelun kokeilua Kalasatamassa.
 
Kansainvälistä tunnettuutta
 
Meren rannalla keskeisellä paikalla sijaitseva Kalasatama näyttäisi soveltuvan erinomaisesti älykkäiden kaupunkipalveluiden kehityspaikaksi. Yritykset, asukkaat ja tutkijat ovat olleet innokkaita osallistumaan alueen kehittämiseen.
 
Kansainvälinen kiinnostus Kalasatamaan on ollut suurta ja alueella on jo vieraillut kymmenittäin ulkomaalaisia ryhmiä. Kalasatama on toiminut erinomaisena kansainvälisenä esimerkkinä siitä, miten Helsingissä rakennetaan älykkäitä kaupunkialueita ja -palveluita. Tulevina vuosina tekemisen tunnettuutta halutaan kasvattaa ulkomailla edelleen.
 
Rahoitusta 6Aika-strategiasta
 
Fiksu Kalasatama on osa Helsingin kaupungin 6Aika avoimet innovaatioalustat -teeman kärkihanketta, jota koordinoi Forum Virium Helsinki. Se toteuttaa kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku) yhteistä 6Aika-kaupunkistrategiaa. Sen tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.
 
Vuosina 2015–2017 toteutettava Fiksu Kalasatama saa rahoituksensa 6Aika-strategiasta (EAKR/Uudenmaan liitto), Helsingin kaupungilta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Rahoitus kolmeksi vuodeksi on noin 900 000 euroa.
 
Vuosina 2013–2014 Fiksu Kalasatama -hanketta valmisteltiin osana Tekesin Fiksu Kaupunki -ohjelmaa. Tuolloin Forum Virium Helsinki vei projektia eteenpäin kaupungin alihankkijana. Vastuullinen toteuttaja oli Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus.

Lue myös