Euroopan suurin hackathon Helsinkiin 6.-8.11.

Artikkelikuva: Euroopan suurin hackathon Helsinkiin 6.-8.11.

Ennennäkemätön joukko koodareita ja designereita kehittää ratkaisuja Helsingin kaupungin, yritysten ja julkisyhteisöjen esittämiin haasteisiin Ultrahack 2015 –ohjelmointitapahtumassa 6.-8. marraskuuta Helsingissä. Hackathonissa etsitään ratkaisuja tosielämän haasteisiin ja tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa sekä tuoda näkyvyyttä suomalaiselle ohjelmointiosaamiselle. Parhaat Ultrahackissä tuotetut ratkaisut esitellään hackathon-viikonlopun lisäksi SLUSH-yritystapahtumassa 11.11. Helsingin kaupunki isännöi yhdessä Open Finland Challengen kanssa kisan Smart City & Civic Tech –trackiä. Lue lisää alta ja lähde suunnittelemaan kisatyötäsi, jolla pääset tekemään entistä parempaa Helsinkiä!

Ennakkoilmoittautuminen Ultrahackiin nyt käynnissä

Hackathon –viikonloppuun odotetaan jopa viittäsataa koodaria ja desingeria. 6.-8.11. järjestettävää hackathonia edeltää virtuaalinen ennakkokilpailuvaihe. Ennakkokisavaiheen avulla varmistetaan Ultrahack-viikonloppuun osallistuvien töiden korkea taso ja tosiasiallinen hyödynnettävyys yritystoiminnassa. Tapahtumaan osallistuu yritystiimejä ja opiskelijoita omissa sarjoissaan ja hackathonissa kehitettävissä kisatöissä saa hyödyntää jo aiemmin tehtyjä sovelluksia ja koodia. Kisaajien tulee ilmoittautua Ultrahack -kilpailuun erikseen. Ennakkoilmoittaudu kisaan jo nyt osoitteessa ja hae ajoissa paikkaa Euroopan suurimmassa hackathonissa: https://ultrahack.org/.

Älykkään kaupungin ratkaisut tähtäimessä

Ultrahack- kilpailussa ratkaistavien haasteiden teemat liittyvät muun muassa älykkäisiin kaupunkiympäristöihin, uuden lastensairaalaan toimintoihin, liikenteen palvelullistamiseen, esineiden internetiin, seuraavan sukupolven verkkokauppaan ja hyväntekeväisyyteen.

Helsingin kaupunki toimii yhtenä Ultrahackin pääyhteistyökumppanina. Kaupunki tarjoaa kisan Smart City & Civic Tech -trackissä omia kisahaasteita kehittäjäyhteisön ratkottavaksi.

”Uskomme innovaatioiden syntyvän kaupunkiyhteisöstä ja panostamme paljon kehittäjäyhteistyöhön. Ultrahack-yhteistyö tukee muun muassa Helsinki Loves Developers-toimintaa, kaupungin avoimien datasettien hyödyntämistä ja Helsinki Region Infosharen tavoitteita. Toivomme yhteistyön kautta syntyvän huikeita uusia älykkään kaupungin ratkaisuja, jotka monistuvat ja synnyttävät uutta liiketoimintaa”, toteaa Helsingin kaupungin tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Jaakko Salavuo
 
Kuule lisää Jaakko Salavuon ajatuksia Ultrahack-haastattelussa.

Helsingin kisahaaste kehittäjille: Älykäs kaupunki ja kaupunkilaiset – mitä Helsingissä tapahtuu ja voinko olla osa sitä?

Helsingin kisahaasteessa haetaan toimivaa sovellusta, joka hyödyntää innovatiivisesti ja monipuolisesti avointa dataa ja liittyy johonkin seuraavista viidestä aihepiiristä Helsingissä: urbaani liikkuvuus, energia ja päästöt, kulttuuri ja turismi, kauppa ja shoppailu, osallistuva kaupunki.

Helsingin kaupunki on toiminut avoimen datan edelläkävijänä ja julkaissut jo valtavan määrän julkisia tietovarantojaan avoimena datana www.hri.fi –palvelun kautta. Haasteessaan Helsingin kaupunki kannustaa kehittäjiä luomaan avointa dataa hyödyntäen uudenlaisia sovelluksia, näkymiä tai dashboardeja, jotka auttavat hahmottamaan esimerkiksi, mitä Helsingissä tapahtuu tai miten Helsinki on kehittynyt tai kehittyy. Tuotoksena voi syntyä esim. mobiilisovellus, joka auttaa turistia löytämään häntä kiinnostavia tapahtumia tai kaupunkilaista osallistumaan kaupungin päätöksentekoon.

Tärppejä ja vinkkejä kehittäjille

Mikä teema sytyttää sinussa sisäisen palon laatia uusi ratkaisu kaupungin haasteisiin? Kisatöiden suunnittelun tueksi teemakohtaisia nostoja, datasettejä, yhteyshenkilöitä ja vinkkejä on listattu alla.

Urbaani liikkuvuus


Helsingin kasvu ja kaupungin toimivuuden ja viihtyisyyden kehittäminen edellyttävät saavutettavuuden, liikkumismahdollisuuksien ja liikennejärjestelmän kehittämistä. Helsinki haluaa edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteena lisäys prosenttiyksiköllä vuosittain, 4 prosenttiyksikköä valtuustokauden aikana. (Helsingin strategiaohjelma 2013-2016)

Urbaanin liikkuvuuden osalta Helsinki on avannut paljon hyödyllisiä datalähteitä. Voit ammentaa inspiraatiota sovelluksellesi muun muassa näistä:
•    HSL:n julkisen liikenteen avoimen rajapinnat – lisätietoja Tuukka Hastrup (tuukka.hastrup@hsl.fi), HSL
•    HSL:n asiakastyytyväisyystutkimus
•    Rakennusviraston Winkki (yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttölupajärjestelmä)  – lisätietoja Samuel Ritakallio, Rakennusvirasto
•    Rakennusviraston Ylre (yleisten alueiden rekisteri) – lisätietoja Samuel Ritakallio (samuel.ritakallio@hel.fi), Rakennusvirasto
•    Staran avoin rajapinta lumiauroihin ym. koneisiin – lisätietoja Kaisa Kyllönen (kaisa.kyllonen@hel.fi), Stara
•    Baanan pyöräilijämäärät, Rakennusvirasto
•    Liikennemäärät Helsingissä
•    Kiva keskusta kävelijöille -kyselyn vastaukset
•    HRI-palvelusta löydät datalähteitä liikenteeseen liittyen.
•    Liikenneviraston ja muuta kansallista avointa dataa liikenteeseen liittyen löytyy myös Avoindata.fi-palvelusta.
•    Tutustu avoimen datan sovelluksiin HRI:n sovellusgalleriassa

Tärpit kehittäjille

”Toteuttakaa talvipolkupyöräilyn reittiopas, joka yhdistää tietoa talvikunnossapitosuunnutelmista (Ylre) reaaliaikaiseen lumiauraustietoon (Staran rajapinta) säädataan (Ilmatieteenlaitos). Sovellukseen voisi liittää myös tiedon reiteillä olevista työmaista (Winkki) sekä tapahtumarajapinnan (Linked Events) tietoa mahdollisesti liikennettä haittaavista isoista yleisötapahtumista. Palautetta kaupungille voi lähettää Open311-rajapinnan kautta esimerkiksi kiertoreittien toteuttamiseen tai kunnossapitoon liittyen. Rakennusrekisteriotteen dataa voi lisäksi käyttää erilaisten reittivaihtoehtojen tarjoamiseen (esim. asuinalueiden läpi eikä teollisuusaluieiden kautta).”

Siirtokehotus-sovellus, joka hälyttää, kun kotikadulla tai lähiympäristössä tullaan siirtämään ajoneuvoja talvi- tai kevät kunnostustöiden (puhdistussuunnitelmat-rajapinta) tai katutöiden takia (Winkki-palvelu).

Energia ja päästöt

Helsinki profiloituu ilmastoystävälliseksi kaupungiksi ja resurssitehokkuuden edelläkävijäksi. Kaupunki toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja edistää päästöjen vähentämistä sekä energian tuotannossa että kulutuksessa. Koko Helsingin hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Vastuullisen energiapolitiikan tärkein työkalu on energiansäästö. (Helsingin strategiaohjelma 2013-2016)

Helsinkiä koskevaa ympäristö-, energiankulutus- ja päästödataa löytyy muun muassa seuraavista lähteistä:

•    Helsingin ympäristökeskuksen datat – lisätietoja Petteri Huuska (petteri.huuska@hel.fi), Ympäristökeskus
•    HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) datat
•    HRI-palvelusta löydät datalähteitä ympäristöön ja luontoon liittyen.

Kulttuuri ja turismi


Helsingin omaleimainen kaupunkikulttuuri kehittyy. Kulttuuri on kaikkien ulottuvilla. Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden saatavuutta edistetään kehittämällä sähköisiä palveluja ja viemällä niitä erilaisiin kaupunkitiloihin. (Helsingin strategiaohjelma 2013-2016)

Kulttuurin ja turismiin liittyviä datalähteitä ovat muun muassa:

•    Tapahtumarajapinta / Aapo Rista (aapo.rista@forumvirium.fi), Forum Virium Helsinki
•    Matkailutilasto- ym. dataa / Helsingin Markkinointi Oy
•    Opaskartta Helsingin kaupungista vuodelta 1900, Helsingin matkailijakartta vuodelta 1940
•    Ortokuvia eri vuosikymmeniltä
•    Helsinkiläisten rakennusten historiatietoja
•    Helsingin kulttuurihistoriallisesti merkittävät porrashuoneet
•    Helsingin kaupungin museon valokuvat
•    Korkeasaaren kävijämäärät
•    Helmet kirjastojen luettelotiedot
•    Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882-
•    Voit hakea inspiraatiota myös tutustumalla Avoin GLAM -sivustoon.

Tärppi kehittäjille

Kehitä ”Päivä Helsingissä” –mobiilisovellus esim. risteilymatkailijoille, jotka viettävät Helsingissä vain yhden päivän. Minkälaisia tarpeita vierailla voisi olla? Sovellus voisi hyödyntää mm.  julkisen liikenteen reitti- ja aikataulutietoja, käyntikohteet  sekä  ruoka- tai kahvipaikkasuosituksia ja muita vinkkejä ja tietoja matkalaisille. Lisäksi esim. kävelyreittejä ja ääniselostuksia nähtävyyksistä sekä helppo tapa saada matkailijat jakamaan kokemuksiaan Helsingistä omille ystävilleen/tuttavilleen.

Kauppa ja shoppailu


Helsinki on Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Helsinki tarjoaa erinomaisen toiminta- ja kasvuympäristön eri toimialojen yrityksille. Kaupunki pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan erityisesti ICT-, hyvinvointi-, matkailu-, ympäristöliiketoiminta- ja muotoilualojen kasvuun. (Helsingin strategiaohjelma 2013-2016)

Tutustu muun muassa seuraaviin datalähteisiin:
•    palvelukartta API, erityisesti ravintoloiden tiedot
•    elintarvikehuoneistot (ns. ravintoladata)
•    HSL:n rajapinta
•    Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi
•    Sovellus voi myös auttaa esimerkiksi pienyrittäjiä valitsemaan sopivan sijainnin liikkeelleen perustuen paikallisen väestön dataan ja sitä koskeviin ennusteisiin. Voit hyödyntää muun muassa väestöennuste alueittain -dataa.

Osallistuva kaupunki

Helsinki on avoin ja osallistava kaupunki, jossa kaupunkilaiset ovat mukana yhteisön jäsenenä ja päätöksentekoprosessit avataan kaupunkilaisille. Valmistelun avoimuutta lisätään ja kannustetaan kaupunkilaisia käyttämään sähköisiä tiedonhaku-, osallistumis- ja vuorovaikutuskanavia. (Helsingin strategiaohjelma 2013-2016)

•    voit esimerkiksi kehittää analysointityökalun, joka auttaa esim. rakentamaan alueittaista tilannekuvaa ja kytkeä siihen vaikkapa videomateriaalia asukasilloista, kvsto-kokouksista jne.
•    Toinen mahdollisuus olisi kehittää päätöstietoon liittyviä analysointisovelluksia ja infografiikkaa.
•    Helsingin päätöksentekodata – Open Ahjo API / Juha Yrjölä (juha.yrjola@hel.fi) ja Katja Räisänen (katja.raisanen@hel.fi)
•    Rakennusviraston Winkki (yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttölupajärjestelmä, jossa kaivuluvat, liikennejärjestelyt) / Samuel Ritakallio (samuel.ritakallio@hel.fi), rakennusvirasto
•    Helsinki-kanava / Jyrki Hirvensalo (jyrki.hirvensalo@hel.fi) tai Ari Tammi (ari.tammi@hel.fi)
•    Palautejärjestelmä API / Joonas Pekkanen (joonas.pekkanen@forumvirium.fi)
•    Palvelukartta API
•    Tilastorajapinta
•    Tapahtumarajapinta / Linked Events API, Aapo Rista
•    Helsingin kaupungin ostot

Lisätietoja kilpailusta:

Ultrahack Twitterissä: @UltrahackHQ, #ultrahack
Ultrahackin Smart City & Civic Tech Track
Ultrahack 2015 -sivusto

Tervetuloa mukaan Euroopan suurimpaan hackathoniin!

 

Lue myös