Ensimmäinen FABULOS-pilotti käynnistyi Helsingissä

Artikkelikuva: Ensimmäinen FABULOS-pilotti käynnistyi Helsingissä

Kolme itseohjautuvaa ajoneuvoa liikennöi Helsingissä osana FABULOS-hankkeen testausvaihetta. Kokeilussa testataan myös on-demand-mobiilisovellusta ja itseohjautuvien ajoneuvojen kauko-ohjauskeskusta. Yksi Helsingin kokeilussa käytettävistä ajoneuvoista on muotoilustaan palkittu GACHA-robottibussi. 

FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation System) on tutkimus- ja kehityshanke, jossa kehitetään automatisoidun julkisen liikenteen viimeisen kilometrin konsepti. Kokeilussa mukana olevat robottibussit liitetään osaksi jo olemassa  olevaa julkista liikennettä. Forum Virium Helsinki toimii yhteiseurooppalaisen FABULOS-hankkeen koordinaattorina. 

Robottibussit osana julkista kaupunkiliikennettä

FABULOS-hankkeen esikaupallisen hankinnan viimeisen vaiheen aikana toteutetaan kokeilut viidessä Eurooppalaisessa kaupungissa. Kolme hankkeessa kehitettyä robottibussin  prototyyppiä testataan pieninä laivueina Virossa, Suomessa, Kreikassa, Alankomaissa ja Norjassa. Robottibussien liikennöimätreitit on valittu niin, että ne pystyisivät tarjoamaan ratkaisuja viimeisen kilometrin liikennetarpeisiin kaupunkien erityispiirteet ja maantieteelliset haasteet huomioiden. Kussakin maassa testauksen kesto on vähintään 50 päivää.

Kolme itseohjautuvaa ajoneuvoa aloitti liikenteen Helsingin Pasilassa 14.4.2020. GACHA-robottibussi, jonka ulkoasun on suunnitellut japanilainen MUJI, on yksi kolmesta Pasilan reitillä liikennöivästä itseohjautuvasta ajoneuvosta. Kokeilu hyödyntää on-demand-mobiilisovellusta ja itseohjautuvien ajoneuvojen kauko-ohjauskeskusta (Remote Control Centre). Koronaviruspandemian takia kyytiin ei tällä hetkellä oteta matkustajia. Kunhan pandemia laantuu, kokeilu voidaan avata yleisölle.

50 päivän kokeilu vilkasliikenteisellä Pasilan alueella 

Pasilaan avattiin hiljattain Mall of Tripla -ostoskeskus, joka toimii myös liikenteen solmukohtana. Se yhdistää juna-aseman, linja-autoaseman, pyöräparkin ja raitiovaunupysäkit. Solmukohdassa liikennevälinettä vaihtavien matkustajien määrän arvioidaan saavuttavan 100 000 henkilöä päivässä vuoteen 2035 mennessä. Alueen kehitys otettiin huomioon kun Pasila valittiin robottibussien kokeilupaikaksi 

Kokeilun aikana robottibussit ajavat rengasreittiä Pasilan asemalta Mall of Triplan viereen ja siitä pohjoiseen kohti Messukeskusta. Reitti kiertää suurta asuin- ja toimistokorttelia, jossa toimii runsaasti virastoja ja julkisia palveluita. Robottibussit kulkevat osittain omaa kaistaansa, jonka maksiminopeus on 40 km/h.

 

Pasilan pilottireitin kartta

 

 

 

 

 

 

 

Helsingissä toteutettavasta kokeilusta vastaavat Sensible4 ja Shotl. Sensible4 on suomalainen itseohjautuviin ajoneuvoihin keskittynyt ohjelmistoyritys. On-demand -mobiilisovelluksen on kehittänyt espanjalainen Shotl. Kokeilu kestää 30.6.2020 asti ja kestää vähintään 50 ajopäivää, jonka aikana sekä teknologian toimivuus että yhteensopivuus julkisen liikennejärjestelmän kanssa voidaan varmistaa.

Älykästä liikkumista testataan Helsingissä

Helsingin kaupunki on viime vuosina testannut monia älykkään liikkumisen ratkaisuja. Forum Virium Helsingin teknisen projektipäällikön Ulla Tikkasen mukaan Pasilassa toteutettava kokeilu istuu erityisen hyvin Helsingin kaupungin kysyntäpohjaisen liikenteen strategiaan.

”Onnistunut pilotti on Helsingin eri yksiköiden, viranomaisten ja yritysten monialaisen yhteistyön tulos. Pilotti on jatkoa Helsingin hyville kokemuksille itseohjautuvien ajoneuvojen käytön testaamisesta kaupunkiympäristössä. Pilottihanke sopii täydellisesti Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 strategiaan, jossa kaupunki kannustaa siirtymään kysyntäpohjaiseen liikennejärjestelmään ja toimii uusien älykkäiden liikenneratkaisujen kaupallistamisen kokeilualustana edistäen uusia teknologioita.”

Kauko-ohjauskeskus sijaitsee kokeilualueella Traficomin tiloissa. Traficom on tukenut kokeilun valmisteluja hankkeen alusta asti. 

Lisätietoa:
fabulos.eu/pilots-in-five-partnering-countries

Sensible 4 tiedote:
Sensible 4 launches a fleet of self-driving vehicles in busy area of Helsinki

 

Lisätietoa

Kuva

Renske Martijnse-Hartikka

#AiRMOUR #FABULOS
puh. +358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi

Lue myös