Dronet avuksi kaupunki-infran huoltoon ja ylläpitoon

Artikkelikuva: Dronet avuksi kaupunki-infran huoltoon ja ylläpitoon

Myrskytuhojen arviointi, puistonpenkkien kartoitus ja haitallisten vieraskasvien metsästys – tähän kaikkeen taipuu drone. Tutkimme, miten hiilineutraaleilla dronepalveluilla voi korvata polttomoottorikäyttöistä toimintaa kaupunkialueiden hoidossa.

Käynnistimme keväällä 2020 nopeiden kokeilujen ohjelman, jossa etsittiin uusia dronepalveluita kaupunki-infran tueksi yhdessä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa. Syksyllä päästiin testaamaan käytännön lentokokeiluja ympäristönhoidon ja kaupunkitekniikan kohteissa. Kuvasimme droneilla myrskytuhoja Keskuspuistossa, kartoitimme kaupunkipenkkejä Suomenlinnassa ja etsimme haitallisia vieraslajeja Helsingin edustan saarilla. Myös pelastustoimen kanssa testattiin tilannekuvan välitystä dronesta käsin. 

“Usein ensimmäisenä mieleen tulevan logistiikan ohella dronet soveltuvat erityisen hyvin myös erilaisen tiedon keräämiseen. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin kehittää dronepalveluja etäympäristövalvontaan ja etävartiointiin sekä kaupunki-infran huollon ja ylläpidon tarpeisiin”, Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Heidi Heinonen toteaa. 

Kyseessä on Forum Virium Helsingin koordinoima EAKR-rahoitteinen hanke, jonka pyrkimyksenä on nimensä mukaisesti edesauttaa vähähiilisen yhteiskunnan kehittymistä ja edistää hiilineutraaleja ja päästöttömiä dronepalveluita korvaamaan polttomoottorikäyttöisiä liikkumis- ja kuljetusmuotoja.

Tavoitteena kehittää drone-liiketoimintaa

Drone on työkalu siinä missä tikapuut. Sen käyttö mahdollistaa datan keruun myös vaikeapääsyisissä paikoissa. 

Ensimmäisiä tuloksia on jo päästy keräämään työpajoista ja koelennoilta. 

“Akkukäyttöisten dronejen vähähiilisyys korostuu, kun pohditaan esimerkiksi uusia ratkaisuja kuten haitallisten vieraslajien systemaattista kartoitusta. Dronet voivat mahdollistaa uuden palvelun ympäristöystävällisen kehittämisen ja samalla pitää CO2-päästöt aisoissa”, Heinonen sanoo.

Syksyn lentokokeilujen aikana syntyneet kysymykset ovat dronepalveluiden jatkokehittämisen kannalta olennaisia: mitä dataa kerätään, kuka sen kerää, kuinka sitä käsitellään, minne se tallennetaan ja missä muodossa? On myös hyvä pohtia mihin muuhun tietoon droneilla kerättyä dataa voi ja kannattaa yhdistää, ja ennakoida sen hyödyntäminen myöhempiä käyttötarpeita varten, esimerkiksi aikapaikkaleiman avulla. On myös syytä pohtia kuka tuottaa palvelun tai sen osa-alueet. 

EAKR-hankkeiden tavoitteena on kehittää alueen liiketoimintaa ja sitä kautta luoda uusia työpaikkoja. Hankkeen tulevissa työpajoissa pyritään mm. törmäyttämään potentiaalisia asiakkaita droneja hyödyntävien palveluntuottajien kanssa.

Voit lukea lisää hankkeesta tästä

 

Kuva: RedStone Aero

Lisätietoja

Kuva

Heidi Heinonen

Puh. +358 50 323 1327
heidi.heinonen(at)forumvirium.fi

Tilaa Forum Virium Helsingin uutiskirje!

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös