Destialla hyviä kokemuksia kumppaneiden etsimisestä FVH:n kautta

Forum Virium Helsingille on kertynyt laajasti tietoa digitaalisen sisältö- ja palvelualan yrityksistä. FVH ja Destia kokeilivat keväällä partnerinhakumallia, jossa uusia asiakkaita ja partnereita lähdettiin etsimään FVH:n kontaktien ja yritystuntemuksen pohjalta.

Destia lähetti FVH:n kautta valikoidulle yritysjoukolle viestin kiinnostuksestaan löytää uusia innovatiivisia yrityksiä, jotka hyödyntävät sen keräämää paikka-, liikenne- ja säätietoa. Lisäksi Destian edustaja piti tietoiskun pk-kumppanuusohjelman alumnitilaisuudessa toukokuun lopussa.

Destian kokemukset kokeilusta olivat positiivisia. Tuotepäällikkö Pasi Anilan mukaan vajaan parinkymmenen yhteydenoton joukosta löytyi myös erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia.
– Edelleen saa ottaa yhteyttä, Anila muistuttaa.

Hakupalvelun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa FVH:n jäsenorganisaatioiden kumppaneiden ja alihankkijoiden etsintäprosessia, ja samalla vähentää turhaa työtä potentiaalisten yritysten seulontavaiheessa. Yritysten ennakkokarsinnalla voidaan vähentää tarpeettomien ja vääränlaisten kontaktien määrää huomattavasti.

FVH:n ja sen yhteistyökumppaneiden kontaktiverkostostot kattavat laajasti digi- ja softa-alan yritykset maanlaajuisesti ja niitä hyödyntäen on mahdollista nopeuttaa oikeiden kontaktien löytämistä. Verkostojen avulla on mahdollista tavoittaa noin 2000 pk-yrityksen joukko.

Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelma kerää jatkuvasti tietoa FVH:n toimialaan kuuluvista yrityksistä ja pyrkii myös aktiivisesti tutustumaan niihin. Jäsenistöä voidaan palvella toimimalla viestinvälittäjänä suurten ja pienten yritysten välillä kohdennetusti.

Lisätietoja hakupalvelusta: vastaava tuottaja Kaisa Sibelius, p. 040 570 1317, kaisa.sibelius (at) culminatum.fi

Lisätietoja Destian uusien palveluiden kehittämisestä: tuotepäällikkö Pasi Anila, Destia Traffic, p. 0400 301 400, pasi.anila (at) destia.fi. Katso myös pdf ja http://www.destiatraffic.fi/site/index.php?lan=fi

Lue myös