Demokratiapilotti: Helsinki hakee kansalaisvaikuttamisen pilottikohteita

Artikkelikuva: Demokratiapilotti: Helsinki hakee kansalaisvaikuttamisen pilottikohteita

Helsingin kaupunki järjestää avoimen haun kokeiluun, jossa etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Hakuaika alkaa tänään 3. syyskuuta ja päättyy 30. syyskuuta.

Kokeiluun valitaan enintään yhdeksän pilottihanketta, joista kuusi on alueellisia, esimerkiksi kaupunginosaa tai pienempää aluetta koskevia. Lisäksi piloteiksi valitaan kolme ehdotusta, joissa kansalaisosallistumista kehitetään jonkin teeman puitteissa. Teemakohteista yksi on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupungin nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä.

Kokeilut toteutetaan ensi vuoden aikana. Helsingin kaupunki tukee valittujen pilottikohteiden toteuttamista.

Alueellisen osallistumisen kokeilu on jatkoa kaupungin strategiaohjelman kansanvaltahankkeelle sekä kaupunginhallituksen asettaman demokratiaryhmän loppuraportin esityksille.

Kokeiluun ilmoittautuvien tulee esittää alustava suunnitelma, joka sisältää lyhyen kuvauksen ehdotetusta pilotista sekä toteuttajasta tai toteuttajista. Ehdotuksen tekijä voi olla helsinkiläinen yksityishenkilö, asukasyhdistys tai jokin muu helsinkiläisiä edustava taho.

Kiinnostuksensa ilmoittaneiden edustajat kutsutaan hakuajan päätyttyä kaupungintalolle informaatio- ja keskustelutilaisuuteen. Hakumenettelyn aikana täsmentyneet alueellisen osallistumisen pilottiehdotukset viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn marraskuun loppuun mennessä.

Hakemukset pyydetään lähettämään joko sähköisesti hakulomakkeella kokeilun sivustolla osoitteessa http://demokratia.hel.fi/demokratiapilotti tai toimittamalla täytetty hakulomake kirjekuoressa merkinnällä ”Demokratiapilotti” kaupungintalon Virka Infon neuvontapisteeseen (käyntiosoite Sofiankatu 1 tai Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki, postiosoite Helsingin kaupunki / Virka Info, PL 1, 00099 Helsingin kaupunki) sunnuntaihin 30.9.2012 klo 16.00 mennessä.  Ehdolle lähetetyt hankekuvaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan vaikuttamiskokeilun verkkosivuilla.

Lisätietoja: kaupunginsihteeri Anja Vallittu, (09) 310 36046anja.vallittu(at)hel.fi

Helsingin kaupungin Demokratiaryhmä: demokratia.hel.fi

Demokratiapilotin sivusto: http://demokratia.hel.fi/demokratiapilotti

Lisätiedot: http://pilotti.forumvirium.fi/esittely/

Lue myös