D-CENT – kansalaisten oma osallistumisalusta

Artikkelikuva: D-CENT – kansalaisten oma osallistumisalusta

Lokakuussa 2013 startannut D-CENT tarjoaa kansanliikkeille ja kansalaisjärjestöille digitaalisia työkaluja vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Hankkeessa kehitetään avoin, hajautettu ja epäkaupallinen alusta, jolla kolmannen sektorin edustajat voivat organisoida toimintaansa.

D-CENT on yhteiskäyttöinen osallistumisalusta, joka mahdollistaa julkisen sektorin ja kansalaisten yhteistyön verkossa. Tavoitteena on lisätä merkittävästi demokraattista osallistumista – kansainvälisesti.
 
”Kansanliikkeiden tyypilliset haasteet koskevat sisäistä päätöksentekoa, työnorganisointia sekä ulkoista viestintää. Tukemalla kansanliikkeiden mahdollisuuksia organisoida omaa toimintaansa, tarkoituksena on myös helpottaa kansanliikkeiden syntyä ja ratkoa tyypillisiä vastaantulevia ongelmia”, kertoo avoimen demokratian asiantuntija Joonas Pekkanen Forum Virium Helsingistä. 
 
Vaikka demokratiaa edistäviä verkkopalveluja on maailmalla ja Suomessakin jo monia (esim. avoinministerio.fi, avaaz.org, change.org), on niitä tehty tähän asti erikseen, omina kokonaisuuksinaan. Näin ollen jokainen niistä edellyttää esimerkiksi oman käyttäjätilin luomista. D-CENT pyrkii luomaan avoimen sovellusten verkoston, joka tekee demokratiaa tukevien palveluiden kehittämisestä kevyttä ja modulaarista. Samalla syntyy sovellusten verkosto, mikä vahvistuessaan voi mahdollisesti muokata koko alan tulevaisuutta.
 
Yhteistyössä käyttäjien kanssa
 
D-CENT alustan kehitystyön pohjaksi kerätään käyttäjiltä laajasti kokemuksia, toiveita ja tyypillisiä käyttötapauksia Suomesta, Espanjasta ja Islannista. Näissä samoissa maissa alustaa tullaan myös testaamaan myöhemmin. Maat ovat valikoituneet siksi, että niissä kaikissa on jo käytössä suoran verkkodemokratian työkaluja.
 
D-CENT-osallistumisalustaa kehitetään Euroopan unionin tuella. Haussa on turvallinen ja kestävä vaihtoehto kaupallisille alustoille. D-CENT haluaa haastaa Internetin nykyisen kehityksen, jossa valta ja markkinaosuudet ovat keskittyneet muutamille suurille toimijoille. 
 
D-CENT pohjautuu avoimeen lähdekoodiin ja siinä hyödynnetään olemassa olevia, hyväksi koettuja ratkaisuja. Alustaa kehitetään ja iteroidaan yhdessä sovelluskehittäjien kanssa. Ensimmäinen versio on tarkoitus lanseerata ensi vuoden aikana.
 
”Kyseessä on erittäin kunnianhimoinen hanke, jossa joiltain osin rakennetaan avoimen lähdekoodin kilpailijaa Facebookille ja GoogleDocsille. Haluammekin innostaa kehitystyöhön mukaan runsaasti avoimen lähdekoodin kehittäjiä ja kansalaisjärjestöjä useassa eri maassa”, Joonas Pekkanen jatkaa.
 
Hankkeen nimi on lyhenne sanoista Decentralised Citizens ENgagement Technologies. Osallistumisalustan kehittämisen lisäksi hankkeessa testataan vaihtoehtoisen, paikallisen valuutan (Freecoin) käyttöä kansalaisten omaa organisoitumista tukevana välineenä. 
 
Laaja kansainvälinen konsortio
 
Lokakuussa 2013 alkanut D-CENT kestää 2,5 vuotta. Mukana on yhdeksän organisaatiota Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Islannista, Iso-Britanniasta, Ranskasta ja Suomesta. Suomesta mukana ovat Avoin ministeriö ja Forum Virium Helsinki. 
 
Forum Virium Helsinki vastaa hankkeen kansainvälisestä viestinnästä sekä Suomen pilotista, jossa kehitetään ja sovelletaan osallistumisalustaa. 
 
Hanketta rahoittaa Euroopan unioni ja se kuuluu 7. puiteohjelmaan. Kokonaisbudjetti on 2,5 miljoonaa euroa.
 
Lisätietoa hankkeesta:
 
Yhteyshenkilöt Forum Virium Helsingissä:
 
Hankealuejohtaja, projektipäällikkö Mia Marttiini
puh. +358 44 588 1717
mia.marttiini(at)forumvirium.fi
 
Avoimen demokratian asiantuntija, Joonas Pekkanen
puh. +358 50 584 6800
joonas.pekkanen(at)forumvirium.fi
 
 

Lue myös