ConnectedDay jatkaa Forum Virium Helsingin kehittämää päiväkotien kuva- ja videopäiväkirjapalvelua

Vuonna 2006 pilotoitu palvelu sai erittäin positiivisen vastaanoton sekä päiväkodeissa että lasten vanhempien keskuudessa

ConnectedDay Oy vie eteenpäin Forum Virium Helsingin ja sen yhteistyökumppaneiden viime vuonna kehittämää ja pilotoimaa päiväkodeille ja lasten vanhemmille suunnattua kuva- ja videopäiväkirjapalvelua. Palvelussa päiväkodit kuvaavat multimediapuhelimilla päiväkotipäivän tapahtumia ja jakavat ne lasten vanhempien nähtäviksi henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla avautuvaan kuvakansioon internetissä. Videoiden ja kuvien lähettäminen sujuu näppärästi: Palvelussa helppouden takaa ohjelma, jonka avulla lähettäminen tapahtuu vain yhtä nappia painamalla.

ConnectedDay tuottaa palvelua yksinomaan päiväkoteja varten luodussa palveluportaalissa oman brandinsä alla. Mediajakopalvelusta ConnectedDay tulee kehittämään ja laajentamaan palvelua mm. yhteisöpalveluiden suuntaan lisäämällä päiväkotien ja vanhempien vuorovaikutusmahdollisuuksia. ConnectedDay lanseeraa palvelun Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Australiassa ja Singaporessa vielä tämän kevään aikana. Palvelu on jo herättänyt laajaa kiinnostusta kansainvälisesti.

Forum Virium Helsinki yhteistyökumppaneineen ideoi, suunnitteli ja pilotoi päiväkotien kuva- ja videopäiväkirjapalvelun huhti-marraskuussa 2006. Palvelu oli käytössä neljässä pääkaupunkiseudun päiväkodissa yli puolen vuoden ajan. Saadut palautteet sekä päiväkotien työntekijöiltä että vanhemmilta olivat erittäin positiivisia. Käyttäjätutkimuksessa palvelu sai poikkeuksellisen korkeita arvosanoja: asteikolla 1-7 keskiarvoksi muodostui 6,47. Yli puolet vastaajista antoi arvosanaksi täydet seitsemän. Palvelun koettiin lähentävän päiväkoteja ja lasten vanhempia.

”Forum Virium Helsingin toteuttamassa pilotissa todettiin, että kuva- ja videopäiväkirjapalvelu on mielekäs ja oikeasti hyötyä ja iloa tuottava niin päiväkodeille kuin lasten vanhemmillekin. Palvelu herätti runsaasti kiinnostusta, ja pilotin päätyttyä palvelun jatkolle on esitetty toiveita. Olemmekin erittäin iloisia, että ConnectedDay on lähtenyt viemään tätä palvelua eteenpäin.” iloitsee johtaja Jarmo Eskelinen Forum Virium Helsingistä.

”Yritys perustettiin viemään tätä palvelua eteenpäin, koska osoittautui, että palvelulle on todellinen tarve. Palvelu on hyvin ihmisläheinen ja arkipäivää palveleva ratkaisu. Vanhempien ja päiväkotien intressit yhtenevät ja palvelu tulee ylittämään kulttuurilliset rajat. ” kertoo Timo Airisto, ConnectedDay Oy:n toimitusjohtaja.

Lisätietoja:

Timo Airisto, toimitusjohtaja ConnectedDay
p. +358405014008, timo(at)connectedday.com

Jarmo Eskelinen, johtaja, Forum Virium Helsinki
p. +358 50 593 3441

Lue myös