Connected Smart City -konferenssi kokosi älykkään kaupungin asiantuntijat Helsinkiin

Torstaina 18.11.2010 järjestetty kansainvälinen Connected Smart Cities -konferenssi keräsi Helsinkiin reilut 170 osallistujaa ympäri Eurooppaa. Konferenssin järjestivät Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki, Euroopan komissio ja FIREBALL-hanke. Yhteistyökumppaneina olivat Aalto-yliopisto, Culminatum Innovation, Sitra ja IBM.

Tilaisuudessa eri kaupunkien edustajat kertoivat strategioista ja toimenpiteistä, joita ne ovat tehneet älykkäiden kaupunkipalvelujen kehittämiseksi. Esittelyssä oli myös Euroopan unionin rahoittama FIREBALL-hanke sekä muita älykkäisiin kaupunkipalveluihin liittyviä projekteja.

Helsinki, Manchester, Lissabon, Amsterdam ja Barcelona julkistivat konferenssissa eurooppalaisen Connected Smart Cities -verkoston, jonka tavoitteena on löytää uusia tapoja hyödyntää tulevaisuuden tieto- ja viestintäteknologioita. Kaupunkitilaan suunniteltuja verkkopalveluja halutaan kehittää jatkossa yhteistyössä Euroopan edelläkävijäkaupunkien kanssa. Verkosto tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä Eurocities-järjestön sekä European Network of Living Labs -verkoston kanssa. Verkostoon kutsutaan mukaan mahdollisimman monta alan asiantuntijakaupunkia.

Älykkäät kaupunkipalvelut tarkoittavat innovatiivisia sovelluksia ja menetelmiä, joilla tuetaan kestävää ja avointa kaupunkikehitystä sekä palveluinfrastruktuuria. Palveluissa hyödynnetään uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa, usein ne toimivat verkossa. Ideana on käyttäjälähtöinen palvelujen kehittäminen, eli asukkaat otetaan mukaan suunnittelemaan kaupungin tarjoamia palveluja.

Konferenssin tarkempi ohjelma löytyy tapahtumasivustolta. Tutustu myös seminaarin presentaatioihin ja kuviin.

Lue myös