Co-created Health and Wellbeing – CoHeWe-hankkeen tavoitteena on edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Hankkeessa keskitytään erityisesti sairauksia ennaltaehkäiseviin ja hyvinvointia edistäviin ratkaisuihin.

Hankkeessa parannetaan yhteiskehittämisen toimintatapoja kaupunkien olemassa olevien kehittämisalustojen ja toimintamallien pohjalta. Kehittämistyön perustana toimivat kuntalaisten ja hoitotyön ammattilaisten tarpeet, joista jalostetaan uusia palveluita yhteiskehittämällä ja matalan kynnyksen kokeiluilla.

CoHeWe:ssa mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Tampere, Oulu ja Vantaa yhteiskehittävät noin 35 uutta palvelua tai niiden aihiota yritysten, hoitotyön ammattilaisten ja kaupunkilaisten kanssa. Hankkeessa tiivistetään kaupunkien yritysyhteistyötä ja kokeilemisen kulttuuria terveys- ja hyvinvointisektorilla. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2020 ja sen budjetti on 1 894 253 euroa. 6Aika-hankkeen rahoittaa Uudenmaan liitto. 

Yhteistyötä kaupunkien ja yritysten välillä

CoHeWe mahdollistaa uusien innovatiivisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoa. Samalla tarjotaan kuntalaisille yhä laadukkaampia ja älykkäämpiä palvelumuotoja oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen. Hankkeessa ovat mukana Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampereen kaupunki, Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Helsingissä käytännön toteutusta koordinoi Forum Virium Helsinki ja kokeilut toteutetaan yhteistyössä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Hankkeessa Forum Virium rakentaa uutta yhteistyötä teemaan liittyvien yritysten, muun muassa tekoälyratkaisuja tarjoavien startup-yritysten, ja kaupungin toimijoiden välille.

Valittujen kokeilujen tueksi Forum Virium auttaa tuomaan 1–2 suurempaa yritystä tukemaan hankkeen kokeiluja, esimerkiksi tuomalla hankkeessa pilotoivien yritysten käyttöön tekoälyn kokeiluja nopeuttavia teknologioita. Forum Virium toteuttaa lisäksi yrityksille suunnatun työpajasarjan sekä järjestää hankkeen loppuvaiheessa tulosseminaarin.

Hankkeen tavoitteet

CoHeWe-hanke tarjoaa yrityksille kaupunkeja kehitysalustana tuotteiden ja palveluiden validointiin. Hankkeen avulla yritykset saavat ensikäden tietoa kehitystarpeista ja yhdessä ammattilaisten kanssa yhteiskehitetyt palvelut luovat uusia ja yhä parempia palveluita kuntalaisille.

Yritysten kanssa yhteiskehittämällä tehtävät palvelukokeilut yhtenäistetään neljän kaupungin kesken, mikä auttaa yritysten palvelujen skaalautumista kansallisesti. 

Hankkeen avulla välillisesti myös valmistetaan kaupunkia ja sote-toimijoita tulevaisuuden palvelutuotannon kehittämiseen, investointeihin ja hankintoihin. Hankkeen aikana pyritään välillisesti myös laajentamaan eri kaupungin palveluntuottajien ymmärrystä valittujen teknologioiden, erityisesti tekoälyteknologioiden, hyödynnettävyydestä.

cohewe.eu

Kuva: Riku Pihlanto. Lähde: Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Peeter Lange

Projektipäällikkö


#CoHeWe
puh. +358 40 353 0243
peeter.lange(at)forumvirium.fi

Uudenmaan_liitto_pystylogo_rgb