CitySDK vauhdittaa kaupunkien palvelukehitystä

Artikkelikuva: CitySDK vauhdittaa kaupunkien palvelukehitystä

Eikö olisikin kätevää, jos voisit uuteen kaupunkiin tullessasi selvittää parhaan reitin määränpäähäsi ja maksaa matkasi omalla matkapuhelimellasi aivan samalla tavalla kuin kotikaupungissasi? Eikö hyväksi havaitun sovelluksen tekijän Helsingissä pitäisi pystyä helposti tarjoamaan tuotettaan myös muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin?

Tähän tavoitteeseen tähtää tammikuussa 2012 alkanut CitySDK, joka kokoaa työkalupakin sähköisten kaupunkipalveluiden kehittämiseen. Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki, Helsingin kaupunki ja Sanoma Kaupunkilehdet yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa.

CitySDK-hankkeessa kehitettävän pakin työkaluihin kuuluvat paitsi avoimet ja yhteentoimivat digitaaliset palvelurajapinnat, myös prosessit, ohjeistukset ja käytettävyysstandardit. Työkalupakin avulla kaupungit voivat yhä tehokkaammin hyödyntää kehittäjäyhteisön osaamista palveluiden kehittämisessä. Yhteisö koostuu niin yksittäisistä henkilöistä, PK-yrityksistä kuin suuryrityksistäkin.

Miksi CitySDK on tärkeä hanke Helsingin kaupungille, tietohallintojohtaja Markku Raitio?
– Hankkeessa hyödynnetään hyvin käytännöllisellä tavalla koko kaupunkiyhteisön innovaatiokapasiteettia uusien tai jo olemassa olevien palveluiden kehittämiseksi kaupunkilaisille. Tavoitteena on saada niin yksittäisiä sovelluskehittäjiä, kaupunkilaisia kuin yrityksiäkin mukaan ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita. Palvelunkehittäjille tarjotaan uusia avoimia rajapintoja ja työkaluja sekä silotetaan tietä kansainvälistymiseen. Tämä tapahtuu muun muassa harmonisoimalla kaupunkien avoimia digitaalisia rajapintoja.

Mihin CitySDK-hanke pyrkii ja ketkä siinä ovat mukana, EU-koordinaattori Marja Mattila?
– Hankkeessa keskitytään kolmeen teemaan: kaupunkilaisten osallistuminen, liikenne ja matkailu. Tavoitteena on rakentaa avoimia rajapintoja, jotka toimivat yhteen eri Euroopan maissa ja kaupungeissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa suomalainen toimija voisi kehittää esimerkiksi julkisen liikenteen aikataulutietoihin pohjautuvan sovelluksen sekä Helsingin että Barcelonan asukkaille.

– Kullakin aihealueella toteutetaan ensin yhden kaupungin kärkipilotti, jonka kokemuksia ja oppeja hyödynnetään muissa kaupungeissa. Helsingissä teemaksi valittiin kansalaisten osallistuminen. Liikenteen kärkipilotti toteutetaan Amsterdamissa ja matkailun Lissabonissa.

Forum Virium Helsinki toimii CitySDK-hankkeen koordinaattorina. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupunkien, yritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden sekä yliopistojen kanssa. Tärkeä osa kokonaisuutta on myös kehittäjäyhteisöjen osallistuminen, mikä puolestaan takaa mahdollisuuden hyödyntää avoimia rajapintoja myös hankkeen päätyttyä.

Mitä Helsingissä pilotoidaan osallistumisen tiimoilta, projektipäällikkö Hanna Niemi-Hugaerts?
– Tuomme yhdessä Helsingin kaupungin Rakennusviraston ja Sanoma Kaupunkilehtien kanssa kaupungin palautekanavat lähemmäs kaupunkilaisia. Ajatuksena on, että Oma Kaupunki -sivusto toimii palauteportaalina, johon helsinkiläiset voivat kertoa vaikkapa kuopasta tiessä. Tämän jälkeen tieto välitetään eteenpäin Helsingin kaupungissa oikealle taholle, tässä tapauksessa Rakennusvirastolle. Kaupunkilaisen ei tarvitse käyttää aikaa siihen, että hän etsisi erikseen kaupungin sivuilta lomakkeen, jolla tällaista palautetta kuuluisi jättää.

Vastaavanlaisia  ratkaisuja löytyy jo ulkomailta, mutta ne eivät yleensä ole yhteydessä kaupungin omiin järjestelmiin. Tällöin palaute saattaa kadota matkalla tai sen perille toimittaminen vaatii turhan monta välivaihetta.

– Pilotti linkittyy Helsingin kaupungin yhtenäisen palautejärjestelmän toteuttamiseen. Alkuvuodesta 2013 valmistuva järjestelmä kerää palautteen kaupungin sähköisistä palautekanavista ja ohjaa sen edelleen oikeaan paikkaan kaupungin sisällä.

Helsingin, Amsterdamin ja Lissabonin lisäksi CitySDK-hankkeen muut pilottikaupungit ovat Barcelona, Istanbul, Lamia, Manchester ja Rooma. Kaupunkien lisäksi hankkeessa on mukana 15 yritys- ja tutkimuspartneria. Hankekokonaisuus on valmisteltu yhdessä Culminatum Innovationin kanssa ja sen kokonaisbudjetti on n. 6,8 miljoonaa euroa. Hanketta rahoitetaan Euroopan komission CIP-ohjelmasta. Forum Virium Helsinki vastaa EU-hankkeen koordinoinnista. Hanke kestää 2,5 vuotta.

Teksti Pauliina Smeds ja Maija Jokiniemi

Lue lisää CitySDK:sta:
CitySDK:n ensimmäinen kehittäjätapaaminen toi tuvan täyteen Helsingin kaupungin avoimista rajapinnoista innostunutta väkeä.
https://forumvirium.fi/node/1225

Lue myös