Cesim Oy: Oppimispeleistä tukea liike-elämän päätöksentekoon

Cesim Oy on vuonna 1996 perustettu, alunperin koulutusalalla toimiva yritys. Kolme vuotta sitten painopiste siirrettiin koulutuksesta teknologiaan. Nykyisin Cesim tuottaa oppilaitoksille suunnattuja, nettipohjaisia oppimispelejä. Liike-elämän päätöksentekotilanteita simuloivien pelien avulla opetetaan strategista johtamista, ongelmanratkaisua ja tiimityöskentelyä. Cesimissä työskentelee 18 henkilöä.

−Yrityspelejä on ollut olemassa jo 1950-luvulta saakka, mutta ne ovat olleet vaikeita käyttää. Internet-ympäristö ja selainpohjaisuus ovat alentaneet yrityspelien käyttöönoton kynnystä, sillä nyt pelit ovat helppokäyttöisiä ja riittävän skaalautuvia. Niitä käytetään opetuksen apuna kursseilla, joiden osallistujamäärä vaihtelee alle kymmenestä henkilöstä tuhansiin opiskelijoihin, Cesim Oy:n toimitusjohtaja Veijo Kyösti kertoo.

Uudenlaisia opetusmenetelmiä

−Oppilaitosten kansainvälistyminen on mahdollistanut monimuotokurssit ja kurssien järjestämisen eri kampusten välillä. Tämän päivän opiskelijat haluavat uudenlaisia opetusmenetelmiä ja pelien pelaaminen on heille toinen luonto. Oppilaitokset ovat tietoisia tästä, ja me vastaamme niiden tarpeeseen kehittää opetusmenetelmiään, Kyösti sanoo.

Cesimin tuotevalikoimaan kuuluu kolme erilaista opetussimulaatiopeliä: kansainvälisen liike-elämän ja bisnesstrategioiden kursseja varten kehitetty Cesim Global Challenge, markkinoinnin johtamiskurssien tarpeisiin soveltuva SimBrand, sekä PK-yritysten palveluiden johtamista varten kehitetty OnService. Pelit ovat täysin selainpohjaisia, niiden käyttämiseksi ei tarvita työasemia eikä erillisten ohjelmien asentamista.

Pelit pohjautuvat pitkäjänteiseen tuotekehitystyöhön, peliteknologian asiantuntemukseen sekä yrityksen avainhenkilöiden vankkaan sisältöosaamiseen. –Tutkimme, millaisille opetusmoduuleille on tarvetta ja kehitämme sitten asiasta mielenkiintoisen, haastavan ja moniulotteisen pelin, Kyösti selittää tapaa, jolla Cesim on saavuttanut alallaan edelläkävijän aseman. −Pelin tarkoituksena ei ole korvata opettajaa, vaan se on väline, jonka avulla opettaja voi elävöittää opetusta.

Tiimityötä ja kilpailua

Pelit perustuvat päätöksentekokierroksiin, jotka vastaavat usein yrityksen tilikausia. Pelin osanottajat jaetaan tiimeihin, joihin kuuluu kahdesta viiteen opiskelijaa, ja tiimit kilpailevat keskenään. Pelien avulla opiskelijat oppivat ymmärtämään liiketoiminnan monimutkaisuutta ja yrityksen eri toimintojen keskinäistä vuorovaikutussuhdetta.

Kaikki tiimit lähtevät samalta lähtöviivalta. Ne lyövät itse lukkoon oman strategiansa sekä tavan, jolla lähtevät toteuttamaan sitä. Niiden apuna on työkalu, joka on kehitetty auttamaan opiskelijoita päätöksenteon avainalueilla. Työkalun avulla opiskelijat analysoivat, suunnittelevat ja budjetoivat yrityksensä toimintaa. Järjestelmä laskee tulokset jokaiselle pelikierrokselle, ja pelin voittaja on se tiimi, jonka on päätöksillään onnistunut saamaan aikaan suurimman tuoton osakkeenomistajien yritykseen sijoittamalle pääomalle.

Matkalla alansa ykköseksi

Cesimin toiminta on SaaS (Software as a Service) -pohjaista, eli yritys myy käyttöoikeutta peleihinsä. Oppilaitokset ostavat yhden lisenssin kutakin yhden opiskelijan pelaamaa peliä kohti. Viime vuosina yrityksen SaaS-liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti, ja tänä vuonna sen odotetaan yltävän 900 000 euroon. Cesimin oppimispelejä käytetään monissa maailman johtaviksi rankatuissa oppilaitoksissa ja pelit ovat saatavilla useilla kielillä.

−Vuoden 2007 alussa asetimme tavoitteen tulla maailman johtavaksi oppilaitossektorin pelitoimittajaksi vuoden 2010 loppuun mennessä, ja tämä tavoite on yhä realistinen, Kyösti toteaa.

−Kasvuvalmennukseen osallistuimme vuosina 2007 – 2008. Käytimme valmennuksen konsultteja apuna myynnin kehittämisessä, ja parin vuoden aikana olemme rakentaneet kansainvälisen myyntitiimin. Konsultit auttoivat meitä myös yhteisöllisyyden tutkimisessa. Haluamme hyödyntää opettajien muodostamaa kansainvälistä yhteisöä kehittääksemme parempia tuotteita ja palveluita.


Teksti:
Leena Koskenlaakso

Lue myös