Carbon Neutral Tourism -innovaatiokilpailun voittajat valittiin

Artikkelikuva: Carbon Neutral Tourism -innovaatiokilpailun voittajat valittiin

Innovaatiokilpailun avulla haettiin uusia ideoita älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen matkailualalle ja kaupunkitoimijoille.

Laajemmin on kyse ideointivaiheesta, jonka avulla pyritään löytämään hiilineutraalia matkailua tukevia osia digitaalisen alustan toimintamalliin sekä uusia kumppanuuksia.

Ensimmäinen palkinto: Salmi Platform Oy

Kilpailutyö: Matkailukohteen matkailijoiden kokonaishiilijalanjäljen todentaminen
Kategoria: Innovatiivisin data-analyysi

Matkailukohteen matkailijoiden kokonaishiilijalanjäljen todentaminen on tie puhtaampaan matkailuun. Salmi Platform Oy:n konsepti yhdistää tutkitun kohdekohtaisen matkailijan aiheuttaman jalanjäljen yhdistäen sen avoimeen aiheesta saatavaan tietoon. Tuloksena on päivätasoinen, kohteittain eritelty tieto matkailijan hiilijalanjäljestä. Tiedon hyödyntäjille käyttöliitymä tarjoaa visuaalisen ja helppokäyttöisen työkalun tiedon analysointiin.

Dynaaminen raportointi mahdollistaa matkailukohteen hiilijalanjäljen vertailun osa-alueittain ja tarkastelun ajansuhteen. Kokonaishiilijalanjäljen todentaminen mahdollistaa kompensointitoimenpiteiden tekemisen ja jo tehtyjen kompensointitoimien vaikutuksen seurannan.

Tuomariston mukaan Salmi Platform Oy esityksessä on selkeä lähestymismalli datan hyödyntämiseen data-alustalla sekä tarjoaa selvän ja nopean toteutusmahdollisuuden matkailun hiilijalanjäljen laskentaan. Työssä on hyvin huomioitu kokonaiskäytettävyys erilaisille kohderyhmille sekä selkeä käyttöliittymä. Työ tarjoaa matkailun destinaatiotasolle välineitä tiedon rikastamiseen jossa matkailuun jalostetut URL pohjaiset kyselyt on mallinnettu tiedon hyödyntämis näkökulmalla yhtenä tietolähteenä.

Toinen palkinto: Zeamly

Kilpailutyö: Zeamly for Tourism – Towards to carbon neutrality with the help of Zeamly AI platform
Kategoria: Paras vaikuttavuuspotentiaali

Zeamly kilpailutyössä on konseptoitu Zeamly AI Platform alustaratkaisu, joka sisältää useita tarjooman osia ja laajaa vaikuttavuutta. Tekoälyä hyödyntävän alustaratkaisun tarjooma kasvaa digitaalisista julkisen sektorin hiilineutraaliustyökaluista B-to-B palveluihin, joista Zeamly white label mobiilisovellus on turistien käyttämä ratkaisu ympäristövaikutuksiltaan hallittuihin matkailuelämyksiin.

Alustaratkaisun kokonaistarjooma sisältää hiilineutraaliutta edistäviä digitaalisia palveluita sekä kaupunkiorganisaatioille että yrityksille ulottuen aina matkailijan käyttämään mobiilisovellukseen ja booking sekä eCommerce sivustoille integroituun Co2e plugin mikropalveluun asti. Helppokäyttöiset dashboard’it ja hiilineutraaleja hankintoja tukevat päätöksenteon työkalut auttavat kaupunkeja hallitsemaan matkailun ympäristövaikutuksia, jakamaan parhaita kestävän kehityksen käytäntöjä ja toteuttamaan hiilineutraalia julkisen sektorin toimintaa.

Tuomariston mukaan Zeamly kilpailutyö kuvaa isosti ideaa jossa keskiössä on kestävän kehityksen matkailu ja skaalautuvuus. Työssä mikropalvelulla toteutettu plugin mahdollistaa helpon ja tasavertaisenskaalautuvuuden eri matkailun toimialoille. Työssä on innovaatiopotentiaalia laajemmin kansainvälisesti joka tuotiin työssä esille esimerkin kautta.

Kolmas palkinto: Travelcon Oy

Kilpailutyö: Sustainability Story
Kategoria: Paras vaikuttavuuspotentiaali

Sustainability Story on hotelleille ja hospitality-yrityksille suunnattu palvelu, joka yhdistää CO2-laskentaan perustuvan kokonaisvaltaisen ympäristöjohtamis- ja viestintätyökalun, johon myös loppuasiakkaalla on mahdollisuus osallistua kontribuutioon ja tarinallisuuteen perustuvan vaikuttavuustyökalun kautta.

Kilpailutyön konseptiin sisältyy päästölaskenta ja raportointi, malli päästökompensaatiosta, johtamistyökalu yritykselle, sekä asiakkaalle tarjottavia keinoja osallistua matkailun aiheuttamien päästöjen kompensointiin. Matkailu on merkittävä elinkeino ja toisaalta se aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. Sustainability Storyn avulla voidaan nostaa tämä tärkeän segmentin ympäristöjohtamisen tasoa sekä loppuasiakkaiden eli matkustajien vaikuttavuus mahdollisuuksia.

Tuomariston mukaan Travelcon Oy kilpailutyössä hiilijalanjäljen laskennan mallia on koeponnistettu aikaisemmin joskin laskentamalli tarvitsee vielä jatkokehittämistä sen käyttöönottoon. Laskennan vertailtavuus koetaan yleisesti haasteelliseksi josta tuomaristo olisi halunnut kuulla lisää. Työssä esitetty asiakaspolun kautta tarkastelu on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen näkökulma joka mahdollistaa tarkemman asiakastiedon ja uusien palveluiden kehittämisen.

Lämmin kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille!

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeen sivut löytyvät täältä

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelin kuva: Jussi Hellsten

Lisätietoja

Kuva

Eero Jalo

#urbansense
puh. +358 40 501 3223
eero.jalo(at)forumvirium.fi

Tilaa Forum Virium Helsingin uutiskirje!

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös