Avoin tieto kuntakiertueella – yhteistyö kaupunkien välillä tiivistymässä

Artikkelikuva: Avoin tieto kuntakiertueella – yhteistyö kaupunkien välillä tiivistymässä

Open Knowledge Finland ry järjesti syksyllä 2013 kuntakiertueen, jonka tavoitteena oli vahvistaa avoimen tiedon verkostoa koko maassa. Open Knowledge Roadshow vieraili kuudessa kaupungissa; Tampereella, Turussa, Mikkelissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Kuopiossa.

Kiertue pyrki saattamaan avoimesta tiedosta kiinnostuneita yhteen eri kaupungeissa. Kuuden kaupungin kiertue mahdollisti myös kansallisesti merkittävien aiheiden käsittelyn ja laajemman näkemyksen muodostamisen. Tavoitteena oli luoda kaikille mukaanlähtijöille hyvät puitteet toteuttaa omia erityistavoitteitaan ja verkostoitua maanlaajuisesti tai tulla mukaan oppimaan ja kehittämään omaa toimintaansa.

”Tavoitteena oli käynnistää ja tukea paikallista toimintaa sekä vahvistaa avoimen tiedon verkostoa maanlaajuisesti. Joukkoliikenteen datan avautuminen ja avoimen lähdekoodin joukkoliikennenavigaattorin sovittaminen eri paikkakunnille on ollut loistava esimerkki käytännönläheisestä yhteistyöstä eri kiertuepaikkakuntien välillä”, toteaa kiertueella mukana ollut Antti Poikola Open Knowledge Foundationilta.

Poikola muistuttaa, että julkinen tieto ei vielä täytä avoimen tiedon määritelmää. ”Avoimen tiedon pitää olla helposti ja maksutta saatavissa verkosta. Sen pitää olla koneluettavassa muodossa niin, että kuka tahansa voi sitä käyttää.” Julkisen tiedon hyödyntäminen kuuluu hallitusohjelman kestävän talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden kärkihankkeisiin.

Kiertue lisäsi luontevasti mukaan lähtevien toimijoiden välistä yhteistyötä. Kiertueella haluttiin esitellä toimivia käytäntöjä ja toiveena oli, että niitä jatkossa kopioitaisiin kaupunkiseutujen välillä. Tästä saatiin esimerkki kuntakiertueen Oulun pysäkillä.

Oulu-navigaattorin testiversio lanseerattiin yhteistyössä HSL:n kanssa

Open Knowledge Roadshow’n Oulun tapahtumassa julkaistiin Oulu-navigaattorin testiversio, joka perustuu Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n yhdessä avoimen kehittäjäyhteisön kanssa tekemään joukkoliikennenavigaattoriin. Navigaattoripalvelun ideana on tarjota joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen matkustajille älypuhelimen kautta samanlainen vaivaton opastus kuin minkä yksityisautoilijat saavat nykyisistä autonavigaattoreista.

Palvelu hyödyntää mm. Oulun kaupungin samassa tapahtumassa avaamaa joukkoliikenteen aikatauluaineistoa sekä muita palveluita tarkempaa kävely- ja pyöräilyreitistöä OpenStreetMapia, joka on maailmanlaajuinen avoin ”opaskartta-aineiston Wikipedia”. Yhdistämällä eri avoimia tietolähteitä palvelu voi toimia tarkemmin kuin puhtaaseen viranomaistietoon perustuvat tai toisaalta yksityisautoilijoiden tarpeisiin keskittyvät globaalit palvelut.

HSL:n käynnistämään kehitystyöhön ovat kaikki tervetulleita osallistumaan itselleen sopivalla tavalla. Esimerkiksi muut kaupunkiseudut voivat lanseerata palvelusta omia versioita ja osallistua tärkeiksi näkemiensä toimintojen kehitykseen. Kaupunkilaiset voivat testata palvelua, antaa palautetta ja esimerkiksi korjata kotiosoitteensa sijainnin. Yritykset voivat käyttää järjestelmää osana omissa innovatiivisissa palveluissaan. Eri alojen opiskelijat ja tutkijat voivat tutustua palvelun kehittämiseen tai tutkia kuinka jonkin osan voisi tehdä paremmin.

Code for Europe-ohjelman kumppanikoodari Tuukka Hastrup kehuu idean edenneen toteutukseensa ripeästi hyvässä yhteistyössä: ”Tässä yhdistyy konkreettisesti työ, jota on tehty avoimen tiedon avaamiseksi sekä valtakunnallisesti että Oulussa sekä HSL:n sataprosenttisesti avoin navigaattoriprojekti: avoin data, avoimen lähdekoodin ohjelmistot, avoin yhteistyö ja avoin innovointi.”

Forum Virium Helsinki on mukana Code for Europe –kumppanikoodariohjelmassa ja osallistui Open Knowledge Roadshow’n järjestämiseen.

Lisätietoja:

http://fi.okfn.org/roadshow/

Hanna Niemi-Hugaerts
Projektipäällikkö 
Forum Virium Helsinki
CitySDK
+358 40 674 9911
hanna.niemi-hugaerts(at)forumvirium.fi

Antti Poikola
Open Knowledge Foundation Finland
+358 44 337 5439
antti.poikola[at]gmail.com

Tuukka Hastrup
Code for Europe -kumppanikoodari
HSL Helsingin seudun liikenne
+358 40 653 2345
tuukka.hastrup(at)forumvirium.fi

Jukka Talvi
Liikenneinsinööri
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
jukka.talvi(at)ouka.fi
+358 44 7032 108

Forum Virium Helsinki
Forum Virium Helsinki kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on synnyttää parempia palveluita ja kasvavaa liiketoimintaa sekä avata yhteyksiä kansainvälisille markkinoille. www.forumvirium.fi

 

 

 

 

 

Lue myös