Kaupunkilaiset mittasivat melua ja ilmanlaatua Jätkäsaaressa

Artikkelikuva: Kaupunkilaiset mittasivat melua ja ilmanlaatua Jätkäsaaressa

Ambiciti ja Forum Virium Helsinki kutsuivat helsinkiläiset mukaan Ambiciti Jätkäsaari -kävelylle marraskuun alussa. Kävelyn aikana testattiin Ambiciti-mobiilisovelluksen käyttöä kaupunkiympäristössä.

Kävelyn tavoitteena on saada kaupunkilaiset sovelluksen avulla ymmärtämään omaa elinympäristöään paremmin ja sitä kautta tekemään terveellisempiä valintoja arjessaan. Ambiciti on hyvä esimerkki palvelusta, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa keräämäänsä dataa myös toisten palvelunkäyttäjien hyödyksi.

Sovelluksen avulla kaupunkilainen voi seurata millaiselle melulle ja ilmanlaadulle hän altistuu. Lisäksi sovellus antaa työkalut vähäsaasteisempien reittien ja ajankohtien valintaan sekä näyttää havainnollistavan ja reaaliaikaisen melukartan Helsingin alueelta.

Ennen sovelluksen testausta käytännössä osallistujat saivat kuulla Helsingin kaupungin Ympäristönsuojeluosaston meluasiantuntija Juha Korhosen ja HSY:n ilmanlaadun asiantuntija Maria Myllysen näkemyksiä kaupunkiympäristön näkökulmasta. Keskustelua heräsi etenkin liikenteen aiheuttamasta melusta ja Jätkäsaaren erityisestä luonteesta. Jätkäsaaren vilkkaasti liikennöity katu Tyynenmerenkatu on tavara- ja matkustajaliikenteen yksi pullonkauloista. Kävelyn aikana tehtiin 1976 mittausta ja niistä syntynyt raportti kuvasti hyvin kävelyn aikana tehtyjä meluhavaintoja.

“Ambiciti on testannut sovellustaan Helsinkiä ennen Pariisissa ja San Franciscossa. Forum Virium Helsinki on mahdollistanut pilotoinnin täällä Helsingissä yhdistämällä avoimen ympäristödatan tuottajat ja Ambicitin. Palvelu on vielä testausvaiheessa ja kehittäjille on tärkeää saada testattua sitä erilaisissa olosuhteissa”, Silja Peltonen Forum Virium Helsingiltä kommentoi.

Yllä olevasta kuvasta näkee hyvin Tyynenmerenkadun ruuhkaisen pääväylän satamaan ja hiljaisemmat kujat. Jopa satunnaista työkoneiden ja kiertävien kuorma-autojen ääntä voi havaita piikkeinä reitin alkupuolella Välimerenkadulla. Tämä kuvastaa hyvin Ambiciti -sovelluksen toimivuuden tarkkuutta etenkin joukkoistetuissa mittauksissa.

Kävelyllä hyödynnettiin myös Forum Virium Helsingin Vekotinverstaan pajassa valmistuneita ilmanlaatusensoreita, joita kuvassa oleva kettukin käytti ahkerasti matkan varrella mitatakseen katutason ilmanlaatua.

Ambiciti

Ambiciti-sovellus havainnollistaa käyttäjälleen, kuinka ilmanlaatu ja meluhaitat vaikuttavat juuri hänen arkeensa ja asuinympäristöönsä. Palvelu antaa käyttäjälleen keinon suunnitella arjen liikkumisen mahdollisimman miellyttäväksi.

Ambiciti-sovellus on EIT Digitalin kehittämistyön tulosta, jota Ranskan kansallinen tietotekniikan instituutti Inria on vetänyt. EIT Digital on Euroopan johtava avoin innovaatio-organisaatio. Yhteistyökumppanina Ambiciti-hankkeessa toimii Forum Virium Helsinki, joka on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Voit ladata Ambiciti-sovelluksen ilmaiseksi Android ja iOS– käyttöjärjestelmän puhelimille.

Lisätietoja:

Kuva

Silja Peltonen

#SeniorSafety #bgreen #EITdigital
puh. +358 40 742 6360
silja.peltonen(at)forumvirium.fi

Lue myös